Přeskočit na obsah

Čím vyspělejší je civilizace tím méně mají lidi pohybu

  • C

Technologický pokrok: S rozvojem technologie a automatizace se může snižovat potřeba fyzické práce a pohybu. Lidé mohou mít k dispozici moderní technologické nástroje a zařízení, které jim umožňují provádět práci, komunikovat nebo nakupovat bez nutnosti fyzického pohybu. Automobily, výtahy, eskalátory, chodníky poháněné pohybem a další technologické inovace mohou snižovat potřebu fyzického pohybu ve vyspělých civilizacích.

Zaměstnání v kancelářském prostředí: Zaměstnání v kancelářském prostředí, které je často spojeno s sedavým způsobem života, se může stát dominantní formou zaměstnání ve vyspělých civilizacích. Sedavé zaměstnání může vést k nižší fyzické aktivitě a pohybu u jedinců.

Změny životního stylu: Ve vyspělých civilizacích se může měnit životní styl lidí, což může ovlivnit jejich úroveň fyzického pohybu. Například lidé mohou mít větší tendenci k používání veřejné dopravy nebo individuálních dopravních prostředků namísto pěší nebo cyklistické dopravy. Taktéž změny ve stravovacích návycích, kdy se lidé stále častěji obrací na rychlé občerstvení nebo hotová jídla, mohou snižovat potřebu pohybu spojeného s přípravou jídla.

Urbanizace: Vyspělé civilizace často zažívají vysokou míru urbanizace, což může mít za následek snížení fyzické aktivity u lidí. Urbanizace může vést k menšímu kontaktu s přírodou a k nižšímu využívání venkovních prostor pro pohyb a rekreaci.