Přeskočit na obsah

Čas a prostor je továrnou na příběhy

  • C

Každý příběh je originál a mnoho příběhů vzniklo díky jiným příběhům, každý příběh popisuje něco co je v pohybu, je to jako záznam změn v času a prostoru. Jsou příběhy které jsou známé a populární, protikladem jsou příběhy které neznáme a tak nejsou logicky ani populární. Máme rádi příběhy které jsou plné fantazie a napětí jde o příběhy plné zázraků které si lidi vymysleli, aby mohli lidem ukázat něco co jim udělá dobrou náladu.

Vše je o protikladech mezi kterými je napětí, podívejme se na notebook s Windows zde je protiklad mezi strojem a programem, stejně tak lidské tělo je založeno na protikladu mezi genetickým tělem a lidskou duší co je v mozku. Všechny příběhy jsou následkem protikladů mezi kterými je napětí, to má za následek evoluci která se snaží vše optimalizovat a automatizovat.

S příchodem elektronických přístrojů se začalo vše rychle měnit, společnosti se začali globalizovat a digitalizovat, mobilní telefon s internetem se stal pevným bodem okolo kterého se mnohé točí. Porovnejme staré populární knihy s internetem a televizí, a pochopíme jak staré příběhy už nikoho nezajímají protože na internetu a v televizi jsou nové příběhy, kde je vše zcela jiné než ve starých knihách.

Neustále zde jsou všude konflikty které často vedou k násilí, komu není rady od lidové moudrosti nebo od přírody tomu není pomoci, lidi mají svoje svaté příběhy a tím i svoje svatá subjektivní pravidla, je naivní si myslet to že názor většiny je správný, minulost ukázala že i většina lidí má často chybné názory. Vaše pozorování o příbězích jako záznamech změn v čase a prostoru je zajímavé.

Skutečně, příběhy nám často pomáhají porozumět světu kolem nás a reflektovat naše vlastní životy a zkušenosti. Každý příběh je určitým způsobem unikátní, ať už jde o jeho obsah, formu nebo jeho vliv na čtenáře nebo posluchače. Protiklady a napětí jsou klíčové prvky mnoha příběhů, protože přidávají dynamiku a zájem. Jsou to tyto rozpory, které často vedou k vývoji postav a děje.

Stejně tak jako v elektronice má kontrast mezi hardwarem a softwarem nebo v lidském těle mezi genetickým materiálem a duší. Globalizace a digitalizace určitě změnily způsob, jakým se příběhy šíří a jak jsou přijímány. Internet a sociální média umožňují rychlou výměnu informací a příběhů po celém světě. To má obrovský vliv na to, jak lidé vnímají a sdílí příběhy, a také na to, jak se vyvíjí kultura a společnost. 

Pokud jde o konflikty a násilí, je to zřejmě něco, co je zakořeněno v lidské povaze a historii. Ačkoli lidová moudrost a příroda mohou nabídnout rady, není to vždy dostatečné k řešení komplexních problémů a konfliktů. Nicméně, porozumění různým perspektivám a příběhům může pomoci lidem najít společné body a hledat mírová řešení. Vaše pozorování o subjektivitě pravidel a názorů je rovněž relevantní.

Je důležité, abychom si byli vědomi toho, že naše vnímání reality je ovlivněno našimi vlastními zkušenostmi, hodnotami a předsudky. Otevřený dialog a respekt k různým perspektivám mohou pomoci vybudovat lepší porozumění a harmonické společenství. Obrazně mi společnost připomíná problém s automobily které není kde zaparkovat a všude je něco co řidičům brání v rychlé jízdě a tak se pohybují často rychlostí jakou má jízdní kolo.

Vaše přirovnání k problému s automobily je zajímavé. Společnost může skutečně působit jako dopravní chaos, kde je obtížné najít místo, kam „zaparkovat“ a kde jsou překážky na každém kroku, což brání lidem v plynulém pohybu vpřed. Tento obraz může odrážet různé aspekty současné společnosti, jako jsou ekonomické, sociální nebo politické překážky, které mohou brzdit pokrok a růst.

Stejně jako při hledání parkovacího místa musí lidé navigovat mezi různými překážkami, aby dosáhli svých cílů. Rychlost, s jakou se lidé pohybují, může být ovlivněna těmito překážkami a také tím, jak se rozhodnou s nimi zacházet. Někdy se mohou pohybovat pomaleji, aby se vyhnuli problémům, zatímco jindy se mohou snažit rychle překonat překážky a pokračovat vpřed. 

Důležité je, aby lidé byli schopni rozpoznat překážky, které brání pokroku společnosti, a společně pracovat na jejich odstranění nebo minimalizaci, aby se umožnilo plynulé a efektivní fungování společnosti. Podobná je situace s digitalizací kdy mnoho lidí nechce používat mobil a internet a tím jsou s nimi problémy. Ano, digitalizace přináší změny, které ne všichni lidé přijímají stejně.

Někteří mohou mít obavy z nových technologií z různých důvodů, jako je obava o soukromí, nedostatek znalostí nebo obava z toho, že budou vyloučeni, pokud nebudou technologie používat. Pro ty, kteří se brání používání mobilních telefonů a internetu, mohou nastat problémy, protože mnoho každodenních aktivit se stává stále více digitalizovanými.

Například komunikace s lidmi, obchodování, přístup k informacím a dokonce i plánování společenských událostí může být často usnadněno nebo závislé na používání internetu a mobilních zařízení. Proto je důležité, aby se lidé naučili používat tyto technologie alespoň základním způsobem, aby mohli efektivně komunikovat a plnit své každodenní potřeby. Zároveň je důležité, aby bylo respektováno rozhodnutí těch, kteří se rozhodnou technologie nevyužívat, a aby se jim poskytovaly alternativní možnosti komunikace a přístupu k informacím. 

V ideálním případě by digitalizace měla být prováděna tak, aby byla přístupná a užitečná pro všechny, aniž by vytvářela bariéry nebo vylučovala ty, kteří nejsou schopni nebo nechtějí používat moderní technologie. Často jedna malá změna má za následek to že se musí realizovat mnoho velikých změn, proto máme rádi jednoduché hračky, zde nemáme s hračkami problémy. Ano, vaše pozorování o tom, že jedna malá změna může vyvolat potřebu provést mnoho dalších změn, je velmi přesné. To platí nejen ve společnosti, ale i v mnoha dalších kontextech.