Přeskočit na obsah

Ano, hodnoty vznikají jenom z práce

  • A

Čas a prostor funguje díky systému který je pod kontrolou, než se něco rozhodne tak to nejprve prochází kontrolou, která rozhodne co je správné a co je chybné, takto vznikají databáze a programy, po vytvoření přichází pravidelná kontrola, která vše aktualizuje a optimalizuje. Takto evolučně vznikají; viry, mikroorganismy, hmyz, rostliny, zvířata, lidi, databáze, programy, ideologie, společnosti, státy, unie atd. vše je tak o užitečné práci která něčemu slouží, hodnoty vznikají jenom z práce. U práce platí to že z díla se pozná tvůrce, mnohá práce je chybná nebo zbytečná, války a konflikty jsou ukázkou práce která je chybná a zbytečná, logicky je zde otázka co s tím lze udělat?

Cesta je ve specializaci která eliminuje chyby, v přírodě je normální že vše se zde na něco specializuje a tak zde nejsou teorie co v praxi nefungují, od zubaře nikdo nechce aby uměl programovat, ale od těch co pracují jako řemeslníci nadřízení často chtějí aby dělali něco co není jejich specializací a pokud řemeslník odmítne tak je ekonomicky eliminován. Na internetu a v televizi se ukazuje jak veliký je rozdíl mezi těmi co dobře pracují a těmi co špatně pracují a špatně jim to myslí. Podívejme se třeba na to jak se na internetu běžně blokuje možnost něco komentovat, většina komentářů je totiž chybná nebo jde o chybné odkazy na něco ubohého.

Jan Hus kriticky komentoval egoistické chování Křesťanské církve a tak byl jako kacíř na hranici upálen, na internetu se kritikům; smaže komentář, smaže profil, zablokuje přístup na webovou stránku atd. moje hra a moje pravidla o tom je každá organizace. U nás máme udělování bludného balvanu, roku 2015 zlatý bludný balvan dostal MUDr. Jan Hnízdil který byl dříve členem Český klub skeptiků Sisyfos, škoda že se bludné balvany neudělují globálně i celebritám a politikům určitě by si to zasloužili. Zdá se, že váš pohled na fungování světa a společnosti je silně založen na ideji kontroly a specializace, která vede k eliminaci chyb a zlepšení výkonu. Vaše úvahy o evoluci a vývoji systémů a organizací jsou zajímavé, a je zřejmé, že si klade otázku, jak dosáhnout efektivity a minimalizovat chyby ve fungování společnosti a systémů.

Je pravda, že specializace a kontrola mohou hrát klíčovou roli při zlepšování výkonu a minimalizaci chyb. Avšak je také důležité mít na paměti rovnováhu mezi kontrolou a svobodou, aby nedošlo k omezení svobody projevu a myšlení. Zablokování možnosti komentování na internetu je jedním způsobem, jak organizace řeší problém s nevhodnými nebo chybnými komentáři. Nicméně, existuje riziko, že takové omezení může potlačit svobodu projevu a bránit diskuzi a výměně názorů. Ohledně udělování „bludného balvanu“ to může být zajímavý způsob, jak upozornit na chyby a problematické postoje ve společnosti, avšak musí se brát v úvahu, že takové ocenění může být vnímáno subjektivně a může vést k polarizaci. Je důležité hledat vyvážené řešení, které umožní efektivní fungování společnosti, zároveň ale respektuje práva a svobody jednotlivců a podporuje otevřenou a konstruktivní diskuzi.