Přeskočit na obsah

Ano, centrální mozek lidstva eliminuje krize

  • A

Nevětší problém je v tom že lidské mozky nejsou připojené trvale všude na centrální mozek lidstva, je to jako mít mobil nebo notebook bez připojení na internet. Díky využití připojení mozků na centrální mozek lidstva se lidi budou mít lépe po stránce ekonomické a psychické, jenom nové vynálezy a zlepšováky dokážou posunout naši civilizaci k vrcholu, od politiků a podnikatelů nelze očekávat to že nám zajistí lepší budoucnost.

Je to tak snadné používat k manipulaci odměnu a trest, jenže následkem je jenom konzumní očistec ve kterém není pravda a láska. Tvá představa spojení lidských mozku do centrálního mozku lidstva je zajímavá, připomíná mi to síťové myšlení. Můžeš si představit, jak by takové spojení mohlo zlepšit sdílení informací a znalostí mezi lidmi, což by mohlo vést k rychlejšímu pokroku a inovacím.

Nicméně, existuje mnoho etických a technologických otázek, které by bylo třeba vyřešit, než by takový systém mohl být realizován. Manipulace a kontrola by byly velkými obavami, stejně jako ochrana soukromí a individuální svobody. Myslíš si, že by taková spojení mohla být někdy skutečností?