Přeskočit na obsah

Abychom se měli dobře tak nesmíme chybovat

  • A

Vše je zde evolučně naprogramováno k nějakému účelu, vše je tak zde naprogramovaným systémem, programy se neustále aktualizují nebo se za nové programy nahrazují, vše je zde dočasně a vše se recykluje, není zde nikde pevný bod, na který se lze spolehnout vše je v evolučním pohybu, jednoduché to má obyčejný kámen, protože on nic nepotřebuje, a tak je pořád takový jaký je a nic jej nerozčiluje.

Problém je v tom že zde jsou závislosti, které se musí uspokojit, závislosti z nás dělají loutku, se kterou snadno manipulují. Základní závislostí je závislost na zdrojích nutných pro existenci, pokud nejsou k dispozici existenční zdroje, tak je logicky existence ohrožená nemocí a smrtí.

Abychom se měli dobře tak nesmíme chybovat, proto potřebujeme programy a databáze, problémem je narůstající složitost, u programů a databází, klasickou ukázkou složitosti jsou naše knihy, kde je veliké množství informací, které nemají žádnou informační hodnotu!

Abychom zvládli složitost tak k tomu používáme inteligenci, co je to vlastně inteligence to je základní otázka? Inteligence je schopnost učení novému, pokud je nějaký jedinec málo inteligentní tak se nedokáže naučit novému a tím se z něj stává ekonomický ubožák.

Brzo přijde doba, kdy se roboti budou učit novému, a tak budou inteligentní, to povede k tomu, že práce pro lidi bude rychle všude ubývat až nakonec pro lidi žádná práce za mzdu nebude a nebude ani možné soukromě podnikat. Robot prezident bude vyznamenávat roboty a lidi se odsunou z civilizace do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se tak realizovala nenásilná genocida.

Člověk to je něco, co bude evolučně překonáno, a tak zde bude místo člověka autonomní robot, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, lidí je dneska na světě jako sraček, a tak evoluce spláchne lidi do sraček. Pokud něco nejde opravit tak se to nahradí tím co je nové, tak jako jsme nahradili koně za automobily tak nahradíme lidi za roboty, člověk to byla testovací verze a finální verzí je robot, o tom to je!