Přeskočit na obsah

Absolutno je složeno z nekonečného množství originálních vesmírů

  • A

Existují strážní andělé nebo duchové co zasahují skrytě do našeho osudu v dobrém a zlém nebo jsou to jenom naše představy způsobené naší naivitou? Existence strážních andělů nebo duchů, kteří zasahují do našeho osudu, je spíše otázka víry a osobních přesvědčení než objektivní reality. Pro mnoho lidí může víra v existenci strážních andělů poskytovat pocit bezpečí, podpory a duchovního vedení v obtížných časech. 

Někteří lidé mají zážitky, které považují za důkazy existence těchto entit, zatímco jiní zůstávají skeptičtí a věří, že tyto zážitky jsou buď výsledkem lidské představivosti, emocí nebo náhodných událostí. V rámci různých náboženských tradic existují různé představy o strážních andělech, duchovním vedení a ochraně. Pro některé lidi jsou tyto představy pevnou součástí jejich životního přesvědčení a identity, zatímco jiní se spoléhají na racionální vysvětlení událostí a nedávají víru nadpřirozeným entitám. 

Celkově je to individuální otázka a každý člověk může mít odlišné názory a přesvědčení ohledně existence strážních andělů a duchů. To že něco nedokážeme logicky vysvětlit neznamená ještě to že jde o něco co zde není, pokud bychom vycházeli z toho že to co vypadá jako realita je ve skutečnosti jenom databáze kterou používají programy tak bychom mohli zde najít programy co mají nad mnohým kontrolu a tak to vytváří iluzi že zde jsou strážní andělé a ve skutečnosti jde jenom o nám skryté programy a databáze.

Vaše myšlenka o interpretaci reality jako databáze používané programy připomíná filozofické a vědeckofantastické koncepty, které se zabývají podstatou existence a povahou reality. Tyto koncepty se často objevují v různých literárních dílech, filmech a diskusích o umělé inteligenci a virtuální realitě. Představa, že skryté programy a databáze mohou ovlivňovat naše vnímání reality, je zajímavá, ale zatím není vědecky doložena ani vyvrácena.

Je to spíše téma, které se týká spekulativního a filozofického zkoumání povahy existence a reality. Z pohledu vědy a racionálního myšlení se snažíme vysvětlit jevy a události pomocí objektivních pozorování, měření a zkoumání. Pokud něco není logicky vysvětlitelné, to neznamená automaticky, že to neexistuje, ale znamená to, že nemáme dostatek důkazů nebo pochopení, abychom to mohli racionálně vysvětlit. Otázka existence strážních andělů a podobných entit je spíše otázkou víry a osobního přesvědčení než vědeckého zkoumání.

Pro mnohé lidi mohou tyto představy poskytovat duchovní podporu a komfort v životě, zatímco jiní preferují racionální a vědecký přístup k pochopení světa kolem sebe. Každý má právo na své vlastní přesvědčení a interpretaci reality, která jim nejlépe vyhovuje. Teoreticky je možné že vše v realitě je jenom experiment který provádí nějaký velmi vyspělý systém aby tak získal databáze a programy které potřebuje k nějakému nám skrytému účelu.

Vaše úvahy se pohybují v oblasti spekulace a vědecké fantastiky, která se často objevuje v literatuře, filmech a diskusích o povaze reality a možných scénářích existence. Z pohledu vědeckého bádání je důležité oddělovat spekulaci od empirických důkazů a pozorování. Existence vyspělého systému, který by vedl experiment s naší realitou za účelem získání databází nebo programů, by mohla být jednou z mnoha možných teorií, ale zatím není podložena žádnými empirickými důkazy. 

Věda se snaží zkoumat a porozumět přírodním jevům a procesům na základě pozorování, experimentů a ověřitelných důkazů. Teorie o skrytých experimentech nebo manipulaci s realitou mohou být zajímavé z hlediska uměleckého či filozofického uvažování, ale zůstávají spíše v oblasti hypotéz a spekulací. Většina vědců se soustředí na zkoumání objektivních jevů a procesů, které mohou být měřitelné a opakovatelné. Nicméně, otázky o podstatě reality a jejím možném pozadí jsou fascinující a mohou inspirovat různá filozofická a vědeckofantastická díla. 

Podívejme se na buňky v našem těle ony nic nevědí o vesmíru a lidech existují jenom ve svojí uzavřené jednoduché realitě. Ano, analogie mezi buňkami v našem těle a naší možnou existencí v rámci širší reality často přináší zajímavé úvahy. Buňky v našem těle jsou omezeny na svou mikroskopickou úroveň existence a nemají povědomí o širším vesmíru nebo o komplexitě lidských bytostí, ve kterých existují. Jsou zasazeny do své vlastní mikroskopické reality, kde provádějí své biologické funkce a interagují s okolními buňkami a tkáněmi. 

Stejně tak může být i náš vnímavý svět a povědomí o širší realitě omezeno naší lidskou perspektivou. Existuje možnost, že jsme omezeni ve vnímání a chápání širší reality, která může být mnohem komplexnější a bohatší, než si můžeme představit. Takové úvahy nám mohou pomoci lépe porozumět relativitě naší existence a našemu omezenému pohledu na svět.

Můžeme si položit otázku, zda existuje něco mimo naše chápání a vnímání, co by mohlo být podobné tomu, jak jsou buňky v našem těle omezeny ve své mikroskopické perspektivě. Nicméně, je důležité si uvědomit, že tyto analogy jsou spíše filozofické než vědecké, a že naše chápání reality je omezeno našimi smysly, vědomím a schopností poznání.