...
Přeskočit na obsah

Každý je sluhou těch, co mu za práci zaplatí, žijeme ve světě, kde dobrota je žebrota! Pravda a láska stačí na porážku konfidenta Petra Pavla, podívejme se na život Petra Pavla z hlediska pravdy a lásky, zjistíme to, že jeho život byl o lži a nenávisti, jak může takový psychopat v důchodu kandidovat na prezidenta republiky? Vše je o protekci, pokud by zde nebyla možná protekce tak by byl Petr Pavel obyčejný dělníkem, který by žil po celý život od výplaty k výplatě v paneláku a měl by dvacet let starý levný automobil.

Zabýval jsem se životem Petra Pavla a došlo mi, že je to psychopat, který měl díky protekci příležitost se mít velmi dobře, jeho osud je podobný Adolfu Hitlerovi, chcete mít za prezidenta Adolfa Hitlera? Jistě nechcete za prezidenta psychopata, v minulosti zde bylo psychopatů jako sraček. Mnozí si myslí že Petr Pavel není psychopat jako Adolf Hitler, myslet znamená nemít správné informace. Lidi dělají chyby, protože nemají správné informace, propaganda a cenzura dělá z lidí pitomce už mnoho tisíciletí místo pravdy je zde lež a místo lásky je zde nenávist, a to vše je následek toho že nám centrálně vládnou staří psychopati.

%d bloggers like this:
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.