Vše je zde evolučně dočasně, trvale zde je jenom smrt

Proč je každý stát na světě nedokonalý? Stát je tím z jakých lidí se skládá a pokud se každý stát skládá jenom z nedokonalých lidí tak je logicky každý stát nedokonalý! Všechny snahy o to, aby zde místo nedokonalých lidí byli dokonalí lidé se ukázali jako naivní utopie, která v praxi nefunguje!

Evolučně člověk dosáhnul vrcholu svých možností a schopností, a tak nastal čas nahradit lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, nejsou na světě už nikde lidi, tak zde už nejsou na světě s lidmi žádné problémy to je logické.

Organizace, které zaměstnávají lidi nejsou s lidmi spokojené, protože s lidmi jsou jenom samé problémy, a proto je nutné začít globálně lidi nahrazovat za roboty, roboti totiž pracují jako roboti je to jasná volba pro organizace, které zaměstnávají za zaměstnance.

Práce je pro lidi trestem, protože z lidí dělá ubožáky, co mají stres a deprese, člověk nebyl evolučně stvořen k tomu, aby po celý život pracoval jako otrok konzumního systému. Dokonalý stát nahradil lidi za umělou inteligenci a roboty, vše je zde dočasným evolučním experimentem, a tak i člověk je zde dočasně!

Podívejme se objektivně na dílo, které zde lidi zanechali, v honbě za bohatstvím a výhodami jsme proměnili přírodní ráj na civilizační očistec ve kterém je místo pravdy a lásky jenom lež a nenávist. Házíme na veliká obydlená města bomby, vraždíme lidi v plynových komorách, neustále zde jsou pandemie, ve kterých umíráme, protože žijeme namačkaní na malém prostoru atd.

Evoluční proces se snaží o to, aby vše fungovalo rychle a spolehlivě, v mnohém se to podobá sportu, ve kterém vyhraje to, co je nejrychlejší, sport je konkurenční prostředí, kde není protekce a korupce, tam kde není konkurenční prostředí tam to nefunguje rychle a spolehlivě! Víme to že centralizace a monopoly jsou ekonomickou chybou ale nevíme, jak eliminovat z naší civilizace tuto chybu. Problémem je přelidnění, které má za následek konflikty a války, musí být na světě tolik ubožáků co jsou závislí na centralizaci a monopolech?

Je třeba zavést globálně každoroční kontrolu hodnoty člověka a nehodnotné lidi budeme eliminovat, pro nikoho nebude výjimka nebo imunita. Podívejme se objektivně do přírody, zde je normální, že vše, co je nehodnotné to se zde eliminuje! Podívejme se na to, jak veliké má náklady společnost na nehodnotné lidi, následkem jsou obrovské dluhy, které nejde už splatit, a to logicky vede k inflaci. Hodnotný člověk přináší společnosti veliké hodnoty svojí prací, z díla poznáme, kdo je hodnotný a kdo není hodnotný.

Na věčné časy zde jsou jenom změny, vše je zde uvězněno v pulzujícím kruhu. Vše, co má počátek to jistě má i konec, z malého veliké vzniká a za určitý čas se to na malé rozpadá, a tak je zde každý čas dočasně. Vše zde má svůj čas, každý čas je zde uvězněn v nějaké nádobě, největší nádobou na čas je vesmír.

Každý čas je dobou mezi začátkem a koncem, priority určují, na co máme čas a na co čas nemáme, každý čas má svoji subjektivní hodnotu, proto je zde snaha o to, aby měl náš čas pro druhé velikou hodnotu. Většinu života plýtváme svým časem a potom nemáme logicky čas který potřebujeme, čas je jako energie, protože pro každou práci je potřeba čas a energie, pokud pracujeme tak nemáme čas na to abychom mohli plýtvat časem.

Obyčejný člověk existuje uprostřed mezi extrémy, neobyčejný člověk je závislý na extrémech je to jeho osudová volba. Ježíš Kristus je neobyčejný člověk, a tak je jeho život spojen s extrémy, je to celé o protikladech kdy muže přitahují ženy a ubožáky přitahuje moc a bohatství. Populární filmy a knihy jsou založené na extrémech, i naše sny jsou založeny na extrémech, a proto máme rádi spánek.

Občas je zde snaha eliminovat extrémy z naší kultury a následkem je zhroucení kultury, extrémy jsou droga, bez které nedokážeme existovat. Pravda i lež to jsou extrémy, realita je někde uprostřed mezi pravdou a lží, věda je pojená s pravdou a ideologie je spojená se lží, a tak nás věda a ideologie přitahují, protože existujeme uprostřed mezi vědou a ideologií.

Dva roky je zde pandemie a následkem je extrémismus za který mohou mocné a bohaté elity, přitom pandemie nejsou evolučně nic nového, na pandemie umíráme mnoho tisíciletí, a je třeba to brát jako běžnou součást evoluce.

Řešíme to, co nemá smysl řešit a neřešíme to co má smysl řešit, komu není rady tomu není pomoci, vymýšlíme to, co je v přírodě dávno vymyšleno a otestováno, jsme všichni nemocní díky tomu, že je naše civilizace velikou nemocnicí.

Abychom mohli cokoli poznat tak se k tomu musíme přiblížit na dlouhou dobu, je možné se přiblížit k bohu na dlouhou dobu? Bůh to je vesmír a příroda není to subjekt co vypadá jako starý člověk! Můžeme se přiblížit k vesmíru a přírodě tak abychom poznali vesmír a přírodu? Vím to že o vesmíru a přírodě nic nevím, protože jde o něco tak velikého a složitého že není pro mě možné to do hloubky poznat.

Pokud nemůžeme poznat boha, tak je logicky každý člověk na světě neznaboh a pro nikoho zde nejsou výjimky! Svaté knihy jsou svaté lži, kterým věří naivně pitomci! Myslíme, protože hovno víme, bylo a bude, je třeba skončit vírou v to co neznáme, to rovnou můžeme věřit tomu, že je země placatá a okolo země obíhá slunce a hvězdy.

Neustále zde mnoho lidí trpí spasitelským komplexem a chtějí ostatní spasit před; peklem, bídou, nemocemi, problémy atd. je třeba všechny spasitele zavřít do psychiatrické nemocnice a zde je léčit a vyléčit! Není zde nic, co by nás mohlo spasit, vše je zde jenom evoluční proces, ve kterém je každý jenom dočasným materiálem na evoluční pokusy.

Lidí je na světě mnoho století jako sraček a následkem je logicky inflace u hodnoty člověka, to vede k tomu, že se lidi zabíjejí neustále všude ve válkách, nebo se zavírají do vězení a blázinců. Člověk se stal invazním predátorem, který se zde chová jako parazit podle hesla po mě potopa.

Nevěřte; vědcům, technikům, politikům, byrokratům, celebritám, ekonomům atd. líp lidem nebude, pokud zde bude lidí jako straček! Zjistil jsem to, že pokud žijete mezi pitomci, tak se z vás jistě stane pitomec, protože se přizpůsobíte, abyste neměli zbytečné časté problémy!

Staré knihy nám umožňují pochopit to, jak se u lidí pitomost evolučně vyvíjí a jak od jednouché pitomosti vše postupuje ke složité pitomosti. Nejvíce pitomců najdete mezi mocnou a bohatou elitou, co rozhoduje chybně o nás bez nás, slepý zde vede slepé a následkem je inflace a tím i nárůst počtu sebevražd, a nárůst konzumace drog.

Není třeba vymýšlet to co je v přírodě dávno vymyšleno a otestováno praxí, pokud se něco v přírodě přemnoží tak se to přemnožení rychle optimálně eliminuje, protože přemnožený živý systém se stává snadno dostupnou potravou pro jiné živé systémy.

Potřebuje náš malý stát a veliké EU mít tolik zbytečných dobře zaplacených zaměstnanců v kanceláři, v době, kdy všechny nadnárodní úspěšné organizace provádějí optimalizaci a automatizaci a tím rychle drasticky snižují počty svých zbytečných drahých zaměstnanců.

Otázka je, co uděláme v EU s lidmi, co nepřinášejí EU potřebný zisk? Spláchneme sračky do kanálu, tak už nebudou moci ti co jsou nahoře z vysoka srát na ty co jsou dole, nejsou zde ekonomičtí ubožáci, tak zde není ani ubohá nálada, je to celé o tom že při úklidu se musí mnoho zbytečných věcí eliminovat, vše je zde evolučně dočasně, trvale zde je jenom smrt.

Čtěte dál

PředchozíDalší