Přeskočit na obsah

V očistci se z čerta nestane anděl

Zajímavé je že lidi věří v to, co si neověří, a tak třeba věří že po smrti se duše člověka dostane do očistce kde je tak dlouho, dokud se neočistí od chyb, které v životě učinila, aby mohla do ráje vstoupit čistá a bezchybná. Ve skutečnosti lidi existují v očistci a po smrti jejich duše nikam neodchází, duše totiž není v jednom člověku, ale je v celém ekosystému, kdy celý ekosystém je jednou velikou duší a každý živý systém, je bezvýznamnou částí této duše.

Tak jako se rychle rodí myšlenky a stejně rychle i umírají, tak se i rychle rodí lidi a stejně rychle i umírají v ekosystému. Vše živé se neustále optimalizuje a tím se od chyb očišťuje, je to nekonečný věčný proces očištění v očistci a naděje na to, že tento proces může jednou někdy skončit tím, že budou lidé dokonalí a bez chyb, je logickým nesmyslem.

Chyby vznikají z mnoha příčin a jenom to co je mrtvé to už nechybuje ale to ani nebojuje už o to co miluje a potřebuje, tam kde je boj o hodnoty tam jsou i chyby a tím i problémy, proč lidi zásadně odmítají přijmout realitu ve které je jenom boj a soutěž o to co každý miluje a potřebuje?

Realita je očistec a lidi touží po ráji, proto se snaží pomocí svatých lží zapomenout na to, že jsou vlastně zlí sobečtí čerti, co žijí v konzumním pekle a snaží se si v konzumním pekle hrát na to, že jsou slušní andělé, a tak se jako slušní andělé oblékají a jako andělé slušně hovoří, je to jenom veliké divadlo kde nikdo nevěří nikomu a následkem je deprese a konzumace drog.

Duše to je inteligence a ona řídí vše co je živé a duší tohoto ekosystému je náš počítač s umělou inteligencí který na této planetě řídí celý ekosystém. Naši vědci testují pomocí ideologie to nakolik je člověk odolný proti dezinformacím a když jedna ideologie selže použijí jinou novější ideologii, každá lidská ideologie je logicky v rozporu s přírodou a pokud člověk naivně věří tomu co je v rozporu s přírodním systémem, tak je to zdegenerovaný zmetek, který bude časem muset být logicky nahrazen něčím co nebude už konečně věřit tomu, co je v rozporu s přírodními zákony, které jsou postavené na konkurenci a inteligenci.

Štítky: