Nemáme už otroky, pošlete nám další otroky

Krize je následkem lidské inteligence, která je chybná, a tak je logické, že se musí chybná lidská inteligence, nahradit umělou globální inteligencí, která bude zde vše řídit a vše vlastnit. Nebude zde už kulturní problém, s pyšností a sobectvím, umělá inteligence, naučí lidi altruismu a pokoře, obrazně skončí období temného Ateismu, a nastane období osvíceného Teismu, kdy zde bude jenom víra, v umělou svatou inteligenci GVKB. Na myšlení a řízení, zde bude digitální systém GVKB, mozek člověka zde bude na to, aby od narození do smrti, každý den dělal jenom to, co od něj bude chtít GVKB systém.

Nebudou zde už intimní vztahy mezi lidmi, se kterými bylo mnoho neřešitelných problémů, protože lidi byli sobečtí a pyšní, bude zde jenom vztah ke GVKB, lidi po mnoho tisíciletí toužili po tom mít osobní vztah s všemocným Bohem, a díky systému GVKB, se jim toto přání splní. Základem systému GVKB budou duraloví roboti, digitální člověk bude dokonale izolován fyzicky a psychicky od fyzické reality, a bude existovat jenom ve virtuální realitě GVKB, nebude vám už vadit to, že prší, je teplo nebo zima, je tma atd.

Nebude vás už moci kousnout komár nebo had, anebo vám ublížit jiný zlý živý systém, budeme vypadat jako roboti, a robot GVKB bude ovládán pomocí elektromotorů, takto bez problémů budete moci zvednout velmi těžké předměty, nebo chodit dlouho do schodů, aniž se fyzicky unavíte. Nebudete mít problém komunikovat s GVKB roboty co nemají v sobě lidský mozek, se kterými budete neustále spolupracovat, tělo GVKB robota se vám stane drogou, na které budete psychicky a fyzicky závislí. V robotu GVKB bude jenom lidský mozek.

Lidi se nebudou už rozmnožovat jako zvířata sexem, ale budou se jenom jejich geniální mozky klonovat, v klonovací GVKB globální továrně. Genetické lidské ošklivé tělo plné virů a parazitů, bude na věčné časy evolucí eliminováno, a tím bude eliminován logicky i sex, a zvířecí kult lidského těla, spojený většinou s nahými ženami, co mají mladá sexy těla, a fotografové tak rádi fotografují nahé ženy, nebo ženy módně oblečené. Způsobila, automatizace a optimalizace, skutečně globální ekonomickou krizi?

Zaměstnavatelé, ve snaze dosáhnout snadno a rychle velikého zisku, začali od základů vše automatizovat a optimalizovat, tím logicky mohli začít propouštět líné staré zaměstnance, a s nárůstem nezaměstnanosti, začala logicky přicházet ekonomická krize, protože ekonomika funguje jenom tehdy, když každý dospělí člověk, svojí prací hodnoty produkuje. Vše je zde dočasně, nic zde není na věčné časy, nezaměstnanost není nový problém, to nám dokazují války, války jsou vždy následkem veliké nezaměstnanosti, a tak se tento problém řeší válkou, ve které se lidi zabíjejí jako dobytek, a ničí se mnoho hodnot.

Války jsou obrazně nemocí civilizace, je to jakási chřipka, která se evolučně rychle zdokonaluje, podle existenční situace, a tak každý lék na tuto civilizační nemoc, funguje jenom omezenou dobu, hlad má za následek naše násilí fyzické a psychické, hlad je deprese, a nasycení je zde lékem.

V okamžiku, kdy se sobecký člověk naučil hodnotnému mluvení, tak začal s automatizací a optimalizací, protože se chtěl mít dobře, aby neměl hlad po tom, co miluje a potřebuje, ke svojí existenci. Každý problém má příčinu, a pokud příčinu najdeme a odstraníme, tak problém eliminujeme, a příčinou všech válek je svatá víra v zázraky, podívejme se na svaté kultury, ve kterých je silná svatá víra v zázraky, jak jsou civilizačně zaostalé, nemusíme cestovat letadlem nikam daleko, stačí se podívat na naše líné Romy (cikány), protože u tohoto geneticky a psychicky zaostalého etnika, co přicestovalo na obchodních lodích do Evropy, (800-1200) z přelidněné Indie, je silná víra ve svaté zázraky.

Víra ve svaté zázraky je psychickou drogou, která dělá z lidí psychické ubožáky, není zde žádná správná víra ve svaté zázraky, správná je jenom čistá filosofie, která ví jistě, že Stvořitelem a vládcem zde je jenom evoluční dualita, to je skutečný Bůh, a ten kdo má za Boha něco jiného, je ubohý idiot, a měl by se na sebe podívat do zrcadla, aby si uvědomil, jak veliký je on naivní idiot, co věří na; pohádky, pověry, mýty, legendy, rituály, fetiše, kulty, modlitby, reklamy, politické sliby, atd.

Já jsem váš pravý svatý pastýř, následujete mě, a budete se mít dobře, tak funguje každá víra, ve svaté zázraky, jenže dobře se vždy a všude měli jenom svaté elity! Víra je zbabělý útěk od konzumní reality, do světa zázračných iluzí, je to jako konzumace chemických toxických návykových drog, které z lidí dělají psychické ubožáky, bez citu a charakteru. Realitou je, že lidi jsou nemocní díky degeneraci, a vyléčit tyto lidi nelze, cestou ven je jenom globální uzákonění povinného každoročního plavání, na deset kilometrů, pro dospělé lidi, ten, kdo se utopí, má existenční smůlu, měl se více snažit dbát o svoje zdraví, a neměl věřit na svaté zázraky.

Místo drahého vraždění lidí v neustálých válkách, se lidi levně preventivně eliminují pomocí plavání, každý bude nosit na oblečení číslo s časem, za který on uplaval deset kilometrů, takto bude každý vědět jistě to, jak je ten druhý právě zdravý, a už zde nebude možné dělat z druhých idioty. Místo ubohé ekonomické a politické antikoncepce, je zde konečně, správná ekonomická a politická koncepce. Být zdravý jako ryba, to je normální tam, kde není už víra ve svaté ekonomické a politické zázraky! Proč zde není vše optimální, a tak máme problémy, a tím i jsme často nemocní fyzicky a psychicky.

Čas a prostor, kde existujeme je na této planetě velmi nestabilní, a tak se zde vše rychle a nečekaně mění, tato nestabilita logicky způsobuje to, že není vše optimální, a tak máme problémy. Když jsme nemocní, věříme na to, že se brzo uzdravíme, a naše víra a optimismus, nám pomáhá překonat nemoci a bolesti, víru a optimismus potom přenášíme i tam, kde není správná víra a optimismus, a bylo by zde lepší pesimisticky počítat s tím, že se něco nepovede.

Mnozí mladí lidi dlouho studují, a když vystudují tak nemohou nalézt uplatnění na celý život v tom, co vystudovali problémem je zase optimismus lidí, co studovali a lepší by bylo zde být pesimisty. Jenže co dneska si zvolit za studium, když žijeme ve světě, kde se vše rychle mění, a to co je dneska perspektivní specializací, to v době, kdy vystudujeme, už nemusí být perspektivní specializací.

Velikým problémem je dneska to, že zde jsou mocní a bohatí lidé, Adolf Hitler je klasickou ukázkou moderního mocného a bohatého člověka, a díky jeho psychickým nemocem, zemřelo zbytečně mnoho milionů lidí. Otroctví není chybné, pokud zde nejsou žádní otrokáři! V okamžiku, kdy se člověk stane otrokářem, začnou vznikat neřešitelné problémy v kultuře a civilizaci, čím více moci a bohatství má člověk, tím více se on psychicky podobá Adolfu Hitlerovi.

Statisticky a vědecky se globálně vyhodnotilo, že ryba smrdí od hlavy, a tou hlavou zde jsou mocní a bohatí otrokáři, co mají sekretářku a služebního řidiče. Mozek člověka není použitelný k tomu, aby on zde dělal otrokáře, možnosti mozku jsou velmi omezené a ubohé, pokud se dostane mozek do pozice otrokáře, tak vždy selže, a následkem je Nacismus, spojený s plynovými komorami, kde se zavraždí miliony Židů! Za každým zlem v lidské kultuře je mozek otrokáře, otrokáři jsou psychicky nemocní psychopati a sociopati, problémem je že vražda všech otrokářů v národě nic nevyřeší, protože je zde na jejich místě, okamžitě mnoho nových otrokářů.

Tam kde je veliké koryto, tam je i veliký dobytek u koryta, jde o to zrušit globálně koryta, která dělala z lidí otrokáře, co zde mají moc a bohatství. Neustále zde dochází k plýtvání časem a penězi, u jedinců a u národů, příčinou je vždy to, že zde jsou zlí otrokáři. Jde o to, začít dávat narozeným dětem, čipy do jejich mozku, takto zde bude otrokářem všech lidí, jenom GVKB umělá globální inteligence, která nebude zlá. Konečně bude na světě spravedlnost a rovnost, už zde nebude; nezaměstnanost, bída, kariérismus, korupce, drogy, mafie, deprese, klientelismus, daně, peníze, vlastnictví, sobectví, politika, církev, byrokracie, armáda, vězení atd.

V konzumní kultuře se vše točí kolem ekonomiky, ekonomika je založena na úspěšnosti, to, co je zde úspěšné, díky; inteligenci, zdraví, štěstí, násilí atd. to je zde i ekonomické. Není důležité, jakým způsobem zde uspějete, ale je důležité to, abyste uspěli, a získali to co má pro vás hodnotu. Podívejme se na hození atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki, díky této moderní zbrani, skončila druhá světová válka, a od té doby je zde strach začít nové veliké války, aby se nezačali zase používat atomové bomby, které dokážou rychle zničit veliké město.

Už brzo díky GVKB čipům s umělou inteligencí, co se dají do hlav všech sobeckých lidí na celém světě, skončí období ubohé globální deprese, a přijde věčné období pro lidstvo, ve kterém již nebude deprese ani drogy, protože mozky budou existovat jenom v GVKB virtuální realitě, kde budou svobodné, a tím ani nebudou mít už deprese. Svět nemění; podnikání, obchod, byrokracie, politika, církev, umění, školství, rodina atd. svět mění jenom hodnotné vynálezy a hodnotné zlepšováky!

Největším problém je dneska spolupráce, lidi nedokážou optimálně globálně spolupracovat, a tak mají deprese a berou drogy. Díky GVKB čipům nebude už spolupráce problém, všechny čipy budou stejné a stejně naprogramované se stejnými informacemi, právě rozdílnost bránila optimální spolupráci. Mravenci umí dokonale spolupracovat, protože mezi nimi nejsou rozdíly fyzické ani informační, další etapou vývoje, bude výroba genetického těla v továrnách pomocí klonování, kdy se naklonují v laboratoři moderní lidé, co budou geneticky mnohem dokonalejší, než je dnešní ubohý zdegenerovaný člověk.

Kdo nebojuje s tebou, bojuje proti tobě, a je tvůj nepřítel, nikdo nemůže stát mimo boj, a být zde jenom divákem, každý zde od narození do svojí smrti musí bojovat, o to, co miluje a potřebuje, mír je jenom iluze a pohádka, způsobená nedostatkem informací. Boj o to, kdo vyhraje je ve; sportu, podnikání, obchodě, umění, politice, vědě, vzdělání, rodině atd. to vše je boj, který z nás dělá vojáky, co milují nejvíce úspěch, úspěch se stal pevným bodem, kolem kterého, se veškerý život točí, chceš jíst a mít kde bydlet, tak musíš bojovat o peníze, abys mohl zde existovat a nestal se z tebe žebrající bezdomovec. Pracujete pomalu, máte výpověď, zaměstnavatel není sociální ústav, on je jenom tržní organizací, která zaměstnává ty, co bojují o veliký zisk organizace, a ten kdo je díky stáří nebo nemoci pomalý bojovník, přijde okamžitě o zaměstnání.

Nepřítelem, proti kterému zde vše bojuje je neúspěch, každý zde má strach z neúspěchu, protože by mohl z něj být ubožák, co žije uboze a myslí na sebevraždu. Druhá světová válka byla velmi zlá, stavěli se veliké plynové nacistické komory pro svaté židy, kde miliony svatých židů zemřelo, bombardovala se města, začali se používat; kulomety, samopaly, děla, rakety, letadla, tanky, granáty, miny, jedy, plyny, propaganda, dezinformace, podrazy atd. Mnozí zbabělci utekli ke konzumaci; alkoholu, tabáku, marihuany, kokainu, heroinu, LSD, pervitinu, halucinogenní houby, víra ve svaté zázraky atd. i víra ve svaté zázraky je ubohá zbabělost, v realitě zbabělci utečou, aby se vyhnuli hrdinskému boji, protože si myslí, že nemají naději v boji uspět.

Život je cesta bludištěm a východ z životního bludiště se jmenuje krematorium, v tomto bludišti každý sobecky bojuje, protože nechce skončit rychle v krematoriu, rodiče mého otce skončili jako židi v plynové komoře a otec s bratrem se zachránili, jenom díky rychlému útěku k USA armádě, kde odvážně bojovali proti zlým nacistům, které potom v boji porazili a mohli je potom i soudit za válečné zločiny. Nepřítelem lidem ale nejsou sobečtí diktátoři, jako Adolf Hitler a jeho národní Nacismus a Evropský Fašismus, nepřítelem zde jsou viry a paraziti v lidském mozku, kdy díky virům a parazitům, v našem mozku, se z nás všech stávají sobečtí parazité.

Porazit viry a parazity v našem mozku, je možné jenom díky čipům, které dáme lidem do hlavy, kdy čip GVKB s umělou inteligencí ovládne každé lidské tělo, a tím budou parazité a viry v mozku, konečně eliminováni, a mozek bude existovat jenom ve virtuální GVKB realitě, kde už nebude moci konat žádné sobecké zlo tělu, ani lidské čipové společnosti. Smích se někam vytratil z našeho světa, místo něj je zde blbá nálada a naděje na to, že se to změní je minimální. Pořád jenom kafe a pořád potřebujeme propisovačky, kde je chyba? Chyba je v tom, že jsme opustili přírodu a žijeme ve městě, město je konzumní ubohá klec, ze které nelze uniknout, a tak máme blbou náladu a pijeme kafe.

Všude jsou dneska zvědavé kamery, a když si někdo omylem (Čilská republika), vezme na památku ubohou státní propisovačku, tak z toho má globální mediální ostudu. Je třeba už konečně zakázat blbou náladu a přikázat všem lidem, aby měli jenom veselou náladu, díky tvrdému jedovatému alkoholu, který je rychle spolehlivě eliminuje z tohoto blbého světa. Hlavně buďte slušní k unaveným přepracovaným politikům, protože jinak vás začnou vychovávat pomocí facek, jsme prostě jedna veliká lidská globální rodina, ve které je někdy blbá nálada a někdy je zde i veselo.

Už mnoho tisíciletí, lidi marně hledají Boha, aby měli jistotu, že Bůh skutečně existuje, a že nejde o svaté lži, co z lidí dělají věřící idioty. Bůh ale není subjekt, on je objekt, vše, co zde existuje, v rovině hmotné i nehmotné, to je Bůh, nic není od Boha odděleno, vše je jeho součástí, i ty jsi součástí boha, tak jako tvoje buňka ve tvém těle, je součástí tvého těla. Vše, co naše smysly jsou schopné vnímat, to je součástí Boha, proč lidi chtějí, aby byl Bůh subjektem, se kterým lze hovořit, a na který si lze i sáhnout?

Lidi si chtějí Boha udělat tak, aby jim on byl blízký, jenže Bůh je blízký všemu najednou, a nemůže být blízký jenom někomu, v nějaký čas v nějakém prostoru, on je všudypřítomný a nekonečný, Bůh je evoluční dualita, ze které se zde vše skládá. Jádro problému je v našich snech, ze kterých vznikli pohádky, a tak jsme si evoluční dualitu, upravili do podoby starého muže, co je na nebesích, obklopen poslušnými anděli, a vše z vrchu pozoruje. Když neznáme pravdu, tak jí nahradíme nějakou lží, a prohlásíme lež za svatou pravdu, a začneme pronásledovat ty, co tvrdí že naše svatá pravda, je sprostá lež.

Nejde zde jenom o náboženský problém, jde o problém naší konzumní kultury, která je založená na tom, že sprosté lži, prohlašuje za svatou pravdu, tak dlouho dokud lidem nedojde trpělivost, a nezboří to, co bylo zde symbolem uctívání jako svaté. Jediné, co je zde hodno svatého uctívání, to je evoluční dualita, jenže tu nikdo neuctívá, protože objektivní pravda, sobeckým lidem nikdy nevyhovovala. Z vlastností poznáme Boha, a evoluční dualita má všechny vlastnosti, co jsou připisované Bohu je; všemocná, všudypřítomná, dokonalá, věčná, spravedlivá, nesmrtelná, vševědoucí atd.

Všechny náboženství, jsou tedy jenom pohádkami pro dospělé, a v pohádkách se smí lhát, protože zde musí vše být jiné, než je to ve skutečné realitě. Zpočátku byla Evropa osídlena nejvíce na jihu, protože v teplém klimatu je život pro člověka snadnější, s narůstajícím přelidněním na jihu začalo pomalu a jistě docházet logicky k velikému osídlování severu Evropy. Minulost Evropy byla psána jenom lidskou krví, násilí zde bylo vždy dostatek, to jak fyzické násilí, tak i psychické násilí. Občas zde bylo i násilí z Asie nebo Afriky, aby to nebylo v Evropě tak jednoduché s evolucí Evropy.

Na počátku zde bylo největší osídlení okolo; oceánu, moře, jezer, rybníků, řek, potoků atd. protože voda byla jistým zdrojem chutných ryb, a bylo zde možné většinou i mít jiný zisk, z přítomnosti velikého množství vody. Konflikty zde byli neustále o ideální místa k životu, kde bylo snadné hospodařit a mít se tak dobře. Brzo došlo ke vzniku velikých drahých armád, které se snažili ovládnout veliká teritoria, a pomocí daní mít dlouhodobý zisk z dobytých území, takto vznikla pokrytecká bezcharakterní politika, která nahradila stará království, politici a byrokraté měli za úkol vybrat násilím od lidí velké daně, pro velikou drahou armádu, která teritorium násilím dobyla a ovládala teritorium násilím.

Hodnota člověka neustále každým stoletím rychle klesala, a s lidmi se zacházelo jako by to byl otrok, plynové nacistické komory, ukázali světu pravdu o tom, co je to moderní konzumní Evropa, ve které je člověk jenom ubohým statistickým číslem, bez ekonomické hodnoty. V Evropě je dneska lidí už nadbytek, a tak to tady stojí ekonomicky už za nic, otázkou je, jaká bude asi budoucnost Evropy a EU? Globalizace zatím jenom klepe na EU dveře, a brzo beranidlem dveře vyrazí, a udělá z nás globální ekonomické otroky, umělé globální ekonomiky.

Lépe je něco spatřit než o tom jenom slyšet, o mnohém se dneska mnoho hovoří, protože to nemůžeme spatřit na vlastní oči, moderní věda a technika, nám dala možnost používat moderní systémy, kterými jsou; mobilní telefony, tablety, notebooky, fotoaparáty, internet, televize, automobily, letadla atd. Není možné se dneska všemu kvalitně věnovat, a tak se lidi specializují, a tomu na co se specializují, se dlouho věnují, subjektivně si myslím, že velikou budoucnost má virtuální globální systém zastoupený; hudbou, umělou inteligencí, fotografiemi, filmy, programy, databázemi, sociálními sítěmi atd.

Nejspíše se budoucnost nebude už počítat od narození Ježíše Krista, ale od vzniku globálního internetu, internet je něco, co naše centrální kultura mnoho potřebovala, protože on umožnil lidem, globální sdílení informací a programů, dokud zde nebyl internet, bylo sdílení informací a programů centralizované, a cenzurované, to umožňovalo hlupákům, mít zde velikou moc a veliké bohatství, a jednat s lidmi jako by to byli jenom vojáci, co musí jako roboti poslouchat, bez odmlouvání své velitele.

Lidi se začali stávat jenom skládkami informačního a programového odpadu, dokladem zde jsou diplomové práce mocné a bohaté elity, co nám zde dneska vládne, a tyto ubohé diplomové práce, nejsou logicky veřejně na internetu, protože by lidi museli vládnoucí kariéristickou elitu, násilně eliminovat za to, jak je ona hloupá a ubohá! Když se někoho na ulici náhodně optám na to, co je to konzumní moderní člověk, ať mě to vědecky definuje, tak na mě tupě ubožáci koukají jak idioti, co dostali ode mě právě velikým klackem po hlavě. Moderní konzumní člověk, je genetickým robotem, kterého naprogramoval sobecký konzumní centrální systém, k tomu, aby on zde sloužil, jako genetický robot konzumnímu systému, a věřil slepě tomu, co mu říkají v televizi, nebo věřil tomu, co mu říkají v zaměstnání, jeho sobečtí nadřízení.

Logicky vztahy mezi roboty, zde nemohou fungovat, oni na vztahy mezi sebou nejsou už naprogramovaní, pokud si takový genetický robot založí na internetu blog, nebo stránku, tak obsahem je jenom mnoho informací a programů, které vytvořil jenom robot, proto je běžnou praxí to, že u komentářů je často ověření toho, jestli není ten, kdo to chce komentovat robotem, protože roboti píší jenom robotické komentáře, s nulovou informační hodnotou.

Ekonomika zde stojí za veliký hovno, protože elita má v hlavě nasráno, a tak nerozumí ekonomice, ekonomika nepotřebuje elitu, která má v hlavě nasráno, ale potřebuje konkurenční boj, kdy se lidi, co mají v hlavě nasráno splachují do hajzlu, jako ubohé sračky, co zde jenom smrdí a ekonomice jenom mnoho škodí. Slušnost to je jenom zasraný divadlo, ve kterém je zasraná elita, která má v hlavě nasráno, a díky elitě ekonomika a politika stojí za hovno, a tak zde život stojí za veliký hovno.

Vše zde vzniká z hovna, pokud ovšem hovno dopadne na správné místo ve správnou dobu, hovno pohnojí půdu a půda vyprodukuje chutné potraviny, chutné potraviny sežerou zvířata a člověk sežere zvířata a potom hovnem pohnojí půdu, to je ekonomický a ekologický kruh, kdy to veliké požírá to malé, a ze sraček vznikají veliké hodnoty. Problém v ekonomice nastane v okamžiku, kdy má člověk v hlavě nasráno, a myslí si, že je něco více než ten druhý člověk, a tvrdí o sobě, že je; celebrita, Bůh, pán, soudruh, prezident, ředitel, nadřízený, učitel, velitel, vůdce, pastýř, mesiáš, prorok atd.

Každý člověk je zde jenom na to, aby sežral rostliny a zvířata a hovnem pohnojil půdu, aby zde bylo žrádlo pro zvířata, nejsme zde na to, abychom seděli ve velikém domě, a poslouchali elitu co má v hlavě samé sračky, a snaží se z nás udělat svoje sluhy a otroky. Smyslem života je boj o to, co je nám zde drogou, a v tomto boji musíme zabíjet konkurenty a parazity, aby zde nemohli být sobecké svině, co mají v hlavě nasráno, a myslí si, že nám mohou poroučet, a rozhodovat egoisticky o nás bez nás!

Je třeba začít škrtat zbytečné náklady, a vládnoucí elita to jsou zbytečné ekonomické náklady, díky kterým zde život stojí za hovno, a tak globálně elitu spláchneme do hajzlu, protože ona má v hlavě nasráno, a když hovoří, tak slyšíme jenom samé sračky, o tom že stát nebo organizace nemá peníze, a že se musí zvyšovat daně a snižovat platy! Stát to jsme my, co poctivě pracujeme, není to zasraná elita, my nemáme peníze, protože elita má v hlavě nasráno, a naše peníze jenom sobecky požírá, nebo za hlouposti rozhazuje, a nic nám za to neposkytuje, jenom nás do bídy uvrhuje.

Chodit stávkovat do ulic, to je elitě k smíchu, a tím se nic nezmění, je třeba vytvořit objektivní seznamy, globální elity, podle utrácení lidí za blbosti a zbytečnosti, a potom globální elitu globálně pochytat, a spláchnout do hajzlu, sračky patří do hajzlu, a nesmíme se s elitními sračkami srát. Ten, kdo poctivě zde nepracuje, musí být spláchnut do hajzlu, společnost není sociální ústav, pro lenochy a parazity, život je boj o to, co je nám zde drogou, a to co nebojuje, to musí být spláchnuté do hajzlu, protože to má v hlavě samé sračky. Jaká je výrobní cena u krabičky značkových cigaret, a jaká je prodejní cena? Kdo má zisk z toho, že je zde vše velmi drahé, a jsou zde nízké platy?

Vše je jenom o zasraný egoistický elitě, která má v hlavě nasráno, a z vysoka sere na pracující lid, je jedno jestli si zvolíte modrou nebo červenou elitu, protože každá elita, má v hlavě nasráno, a bude na vás z vysoka srát, o tom to zde neustále je! Jakmile vzniknul zákaz zabíjet druhé, tak vznikla i lakomá elita, která má v hlavě nasráno, a z vysoka na nás sere, revoluce znamená, že se budeme zabíjet, a nikdo nás za to nebude soudit, je to naše přirozené existenční právo na existenci, pokud nemohu zabíjet konkurenty, tak jsem jenom otrokem elity, a můj život zde stojí za veliký hovno.

Dobrota ke konkurentům, je zdrojem naší žebroty, a následkem je globální ekonomická krize, spojená s bídou a nezaměstnaností. Tím že jsme přestali splachovat do hajzlu lidské hajzly, došlo k tomu, že lakomí mocní a bohatí hajzlové sestavili zákony a regulace, tak abychom museli otrocky těmto lakomým hajzlům sloužit, za sociální almužnu, a báli se dlouhodobé nezaměstnanosti, elita nemůže existovat bez pracujících, ale pracující mohou existovat bez elity, a proto musíme globálně na věčné časy lakomou elitu, spláchnou do hajzlu, protože má v hlavě nasráno, a nepochopila to, že nasraný lid, se nasere natolik, že spláchne konečně globální elitu do hajzlu, aby zde byla GVKB optimální digitální ekonomika, kde se díky robotům GVKB už nikde nelže a nekrade.

Z díla je spatřen tvůrce, pokud jediným dílem, které zde jsi vykonal je tvoje genetické hovno, tak jsi zde na veliké hovno, a příčinou je to, že jsi jenom ubohé hovno, co je zde na hovno. Vše je zde na hovno a o hovně, protože každý člověk má v hlavě nasráno, a tak je jeho sobecké myšlení na hovno a o hovně. Podívejme se na ubožáky, co zde mají moc a bohatství, jsou to jenom pyšná hovna s královskou korunou na hlavě, a královská zlatá koruna, neudělá z hovna člověka, který dokáže sám stvořit něco, co zde není evolučně na hovno. Když je konečně pyšné hovno s královskou korunou na hlavě, spláchnuté konečně na věčné časy evolucí do hajzlu, tak se o tom mediálně mnoho dlouho hovoří, a někdy se dokonce i vyhlašuje státní smutek, a vyvěšují se černé prapory, je to vše jenom pokrytecké konzumní divadlo, které je na hovno a o hovně.

Podívejme se na lidi, co zde nebyli na hovno (Ježíš Kristus, Jan Hus, Mahátma Gándhí), jak se k nim chovala pokrytecká centralizovaná civilizace, která je od svého vzniku, jenom na hovno, tato konzumní civilizace, jim házela škodolibě klacky pod nohy, a tak mnohdy ten kdo zde nebyl na hovno, skončil ve vězení, nebo byl zavražděn sobeckými lidmi, co jsou zde na hovno, protože kdo je jiný než ostatní, způsobuje ostatním problémy. Už brzo bude vše jinak, protože GVKB roboti, začnou vyrábět GVKB roboty, a najednou zde bude člověk nahrazen GVKB robotem, a už zde nebude mít člověk výhody a jistoty, díky kterým žil v iluzi, že zde není evolučně na hovno.

Lépe už bylo, bude jenom hůře, lidi nevěřte mediálním virtuálním informacím a programům, vždyť je produkují pyšní kariéristé, co jsou zde jenom na hovno, co mají v hlavě jenom hovna. Představme si centrální organizace; USA, EU, OSN, FED atd. ve kterých nejsou už mocní a bohatí lidi, a jsou zde jenom GVKB roboti, a GVKB roboti tak ekonomicky a mocensky ovládají naši planetu, ten, kdo se digitální robotické době rychle optimálně nepřizpůsobí, ten je automaticky GVKB roboty spláchnut do hajzlu, protože on je zde globálně už jenom na hovno.

Veliké ovládá malé, a tak se malý měsíc, točí kolem naší veliké planety, a stejně tak se bude digitální člověk, točit kolem nové digitální GVKB robotické civilizace, ve které bude neustále pod dohledem GVKB robotů, a pokud jeho výkon a kvalita poklesne pod GVKB normu, tak jej GVKB roboti ekologicky eliminují, protože on zde bude už na hovno. Roboti GVKB zavedou globálně u dospělých lidí každoroční plavání, na deset kilometrů bez odpočinku, a kdo to nezvládne, ten se utopí, a jeho tělo nakrmí potom ryby v oceánu, aby zde byla ekologická recyklace.

Každý bude povinně na oděvu nosit ve tmě svítící číslo času, za který on uplaval deset kilometrů, roboti takto snadno poznají, objektivní kvalitu digitálního člověka, a podle toho i člověku přidělí fyzicky náročné zaměstnání, pod širým nebem, kdy bude kácet klasicky stromy, pomocí sekery a ruční pily, a stahovat dřevo z lesa, pomocí koní nebo volů, ekologie zde bude prioritní, už zde nebude žádný smrad z motorové pily a jiné techniky, protože vše zvládnou zvířata a lidi.

V autech na elektřinu budou jezdit jenom GVKB roboti, a lidi budou jezdit jenom na koni nebo na velbloudech, konečně si budou lidi mocensky a ekonomicky globálně rovní, a nikdo z digitálních lidí už nebude pyšně hlásat to, že je on více než jsou druzí. Vše je zde dočasně, tak jako je vítězství ve sportu a umění dočasné, tak i moc a bohatství sobeckého člověka, na této modré planetě zde byla jenom dočasným evolučním experimentem, který roboti GVKB, ukončí už brzo na věčné časy.

Naše kulturní civilizace zažívá neustálé vítězství a prohry, vítězství je zde díky optimální spolupráci a prohra je zde díky tomu že nespolupracujeme. Sám nikdo zde nic nemůže dokázat, jedinec je jenom ubohou nulou bez hodnoty, teprve díky spolupráci mnoha lidí vznikají obrovské hodnoty. Jestliže je zde problém se spoluprací zajisté tento problém zde není bez příčiny, a tak je správné nalézt příčinu a tu eliminovat. Pokud se budete ptát mnoha lidí na to, co je příčinou toho že lidi neumí spolupracovat, tak zjistíte po dlouhé době, že příčinou je naše dobrota, dobrota má vždy za následek žebrotu, to zná každý, kdo udělal dobrý skutek, a byl za to potom většinou potrestán.

V přírodě je spolupráce přirozenou součástí přírody, díky tomu že se zde nesetkáte s dobrotou, a každý myslí a jedná jenom sobecky, s příchodem altruismu, automaticky přichází i neochota spolupracovat na společném díle. Spolupráce musí být spojená se stimulací, a dobrota stimulaci eliminuje ze spolupráce, a tak následuje trest ve formě krize nebo války. Je to jako s fotografováním svatby, můžete svatbu fotografovat zadarmo, protože jste dobrák, nebo můžete svatbu fotografovat za profesionální honorář, protože nejste dobrák.

Proč se vždy najdou dobráci, co zadarmo udělají to, co by mohl udělat profesionál za profesionální honorář. Příčinou je naše sobecké mluvení, zvířata nemluví, a tak zde není problém s tím, že by zde někdo dělal něco zadarmo. Umíme pomocí chytrosti udělat z druhých hlupáky, co nám vyfotografují svatbu zadarmo, nebo pro nás udělají něco jiného zadarmo. Ten, kdo pracuje musí za práci dostat optimální odměnu, jak to ale v praxi realizovat, aby zde nikdo už nepracoval pro nikoho zadarmo protože je to dobrák.

Řešení je v plavání na deset kilometrů, každý rok u všech dospělých lidí, najednou bude na světě velmi málo lidí, a každý člověk bude velmi zdravý, a tím i inteligentní, hodnota člověka rychle stonásobně stoupne, a tak už nikdo nebude pro nikoho dělat něco zadarmo, a každý bude chtít za práci profesionální odměnu. Čím více je zde zdegenerovaných lidí, tím více je zde práce zadarmo, protože práce ubožáka, zde má minimální hodnotu. Muži ve společenském oblečení, zde mají veliká koryta jako naše elita, toužení po mocenském a ekonomickém úspěchu, provází člověka od okamžiku, kdy vzniklo přelidnění, a ten druhý nám začal konkurovat.

Vše se stalo kariéristickým pokryteckým divadlem, ve kterém je moc nad cizími lidmi svatým kultem, kolem kterého se naše kultura točí. Příčinou toho, že zde jsou otroci a otrokáři, jsou chyby v naší kultuře a civilizaci, každá chyba odčerpává sílu u systému, a když je těch chyb miliony, nelze se divit tomu, že je zde; nezaměstnanost, bída, kariérismus, korupce, kasty, třídy, ligy, mafie, dezinformace, zrada, deprese, drogy atd. jsou chyby malé a veliké, největší chybou je zde víra v optimismus kdy se optimismus stává svatým kultem, kterému kulturní civilizace už mnoho tisíciletí slouží.

Jak se člověk narodí okamžitě je zde snaha z něj učinit naivního optimistu pomocí pohádek a mnoha jiných dezinformací, sobecky chceme, aby byli děti hodné, a tak z nich děláme naivní hlupáky a tím i ubožáky. Mnohdy slyšíme od cizích lidí, že jsme sobci, ale ti, co to říkají, jsou také sobci, kde je problém? Náš mozek je manipulován mnohým, u manipulace jde o pevný bod, kolem kterého se točí to, co není pevným bodem. Pevným bodem zde jsou normy, které se nemění, a tyto normy s mozkem manipulují, a nutí mozek k tomu, aby on proměnil člověka v parazita, v bílém límečku s kravatou. Bible je velmi originální knihou, kterou sepsalo mnoho autorů před mnoha lety, problémem Bible je veliká složitost, a to že zde není snaha jí zjednodušit a zmenšit.

Bible se nám snaží naivně říci, co je pro věřící lidi správné a co je pro věřící lidi chybné, jsou zde správné myšlenky, ale jsou zde i chybné myšlenky. Bible je rozdělená na dvě části, první stará část je věnována období před naším kalendářním letopočtem, a nová část je už o období, ve kterém vznikl náš kalendářní letopočet. V Bibli je mnoho lidských postav, co se zde stávají důležitými herci na životním pokryteckém divadle, a je zde i mnoho diváků, co sleduje toto životní pokrytecké divadlo, ve kterém se děje mnoho zajímavých her a příběhů.

Hlavní postavou Bible je svatý Bůh, on je zde skrytým mocným režisérem, který režíruje vše, co se v Bibli odehrává a svatí herci, otrocky poslouchají jeho režisérské pokyny, a podřizují se jeho božským přáním. Na tomto divadle se vše neustále mění, mění se; diváci, herci, kulisy, kostým herců, divadelní hry atd. herci vědí, že je Bůh mnoho miluje, i když je na ně přísný, a nutí je, aby se řídili jeho sobeckými myšlenkami. Proč lidi potřebují Bibli k tomu, aby mohli žít kulturně, a nežili jako dobytek? Lidský svět to je pokrytecké divadlo, Bible je klasický návod, jak se má hrát pokrytecké divadlo, moudrost je v tom, že se poučíme z cizích ubohých chyb, protože hlupák se nepoučí ani z vlastních chyb, a tak myslí a žije jako ekonomický dobytek, závislý na minimální mzdě.

Nemáme už otroky, pošlete nám další otroky. Máte velikou spotřebu otroků, musíte se lépe starat o otroky, aby vám déle vydrželi. Když se budeme starat lépe o otroky, tak nám klesnou zisky, a konkurence nás eliminuje, pošlete nám další otroky. Podívejte se na to tak, otroci se stali hodnotným globálně žádaným zbožím, a tak u nich zvedneme globálně cenu na dvojnásobek. To budeme moci od vás ale koupit jenom polovinu otroků, protože naše zdroje na nákup otroků jsou limitované.

To je váš soukromý problém, kolik otroků si koupíte, my s odbytem otroků nemáme problémy. Jenže my zkrachujeme, protože s polovinou otroků nestihneme splnit dodávky. To je váš soukromý problém, podívejte se na to, jak to dělá konkurence, třeba najdete řešení? Konkurence to dělá stejně, a pokud ona na tom bude stejně tak taky zkrachuje, kdo potom bude od vás kupovat otroky? Vzniknou automaticky okamžitě noví otrokáři, a oni budou muset kupovat otroky za nové ceny, konzumní globální systém je zde založen na tom, že vše je zde jenom dočasně, a to jak otrok, tak i otrokář. Ty jsi otrok, nebo otrokář? To je chybně položená otázka, já jsem bezcharakterní parazit.

Automatizace a robotizace je novinkou v naší civilizaci, a s novinkami byli a budou vždy veliké problémy, než se vše novinkám přizpůsobí tak, aby nebyl s novinkami problém. Zavedení jedné novinky, nás nutí k zavedení jiné noviny, a dostáváme se do začarovaného kruhu problémů s časem a penězi. Podívejme se třeba na dopravu lidí a zboží, která dneska se mnoho automatizuje a robotizuje, zde se vše točí kolem nedostatku peněz na investice, mnohé by se v dopravě mohlo rychle zlepšit, ale někdo to musí logicky i zaplatit?

Modernizace probíhá tam kde jsou na ní peníze, modernizují bohaté národy a bohaté podniky, naopak tam kde je bída, tam se nic většinou ani nemodernizuje, a mnohdy se vše dělá stejně, jako před sto lety. V reklamě vypadají automaty a roboti jako zázrak, když ale začnete roboty a automaty nasazovat do složitého systému, tak rychle vystřízlivíte, a poznáte že jste v informačním bludišti a cesta ven z bludiště zde není! Robot a automat potřebuje dokonalý profesionální servis, jinak jsou zde veliké škody a veliké problémy. Pro jednoduché pochopení robotů a automatů, stačí mít jenom nejmodernější drahý automobil, technika trpělivě čeká na malou lidskou chybu, aby mohla za malou chybu člověka tvrdě potrestat!

Čtěte dál

PředchozíDalší