Největším dogmatem je víra v ideální realitu

Mnoho tisíciletí zde platí z díla spatříme tvůrce, založit anonymní fórum je na veliké hovno, anonymita jenom umožňuje konat zlo a vyhnout se potrestání. Dobrotu si musí každý zasloužit, bylo a bude! Zpovědnice je obrazně jako když pronajmete byt a nájemníci vám neplatí činži ani vám neplatí za; elektřinu, plyn, vodu, topení atd. Pokud máte potřebu navštívit profesionální internetové fórum tak navštivte Facebook, zde se ale budete muset nejprve zaregistrovat! Ono stejně už brzo modrá stará zpovědnice zanikne z mnoha důvodů, nejlepší je si založit blog, a tak nebudete mít problémy, vše je o tom, jak si to uděláš takové to i máš, za každý dobrý skutek je v konzumním očistci trest, protože dobrota je v konzumním pekle žebrota.

Život to je hra podle pravidel, která určuje příroda nebo společnost, ten, kdo porušuje pravidla hry, ten je za to potrestán, dobrota je žebrota. Problém nastává tam kde je populistický idealismus, který nedokáže potrestat optimálně ty co porušují pravidla hry. Vše je zde o tom, aby díky optimální kontrole lidi nemohli lhát a krást, zákony nemohou chránit nepřizpůsobivé příživníky se kterými má konzumní společnost mnoho problémů. Ve válce platí výjimečné zákony a pokud se někdo chová za války jako nepřizpůsobivý příživník tak je většinou eliminován. Pokud jsou rodiče nepřizpůsobivými příživníky tak většinou i jejich děti jsou nepřizpůsobivými příživníky, kdo je a kdo není vlastně nepřizpůsobiví příživník? To je otázka inteligence a morálky, čím méně je u člověka inteligence a morálky tím více je člověk nepřizpůsobivým příživníkem. 

Člověk se nemá vůči druhým chovat způsobem, který je mu samému proti mysli. To je jádro vší morálky. Všechno ostatní plyne z hříšnosti. Krádež, lež, podraz, závist, násilí, zrada atd. je nejčastějším nemorálním jednáním, proto je u nemorálních hloupých jedinců vysoká kriminalita. Jsou zde konzumní společnosti, kde nejsou problémy s nepřizpůsobivými příživníky, protože zde není populistický idealismus. Místo peněz zde bude přídělový čipový globální GVKB systém, peníze jsou pro egoistické pitomce návykovou drogou a všechny drogy škodí našemu zdraví. Tím skončí mnoho problémů s dluhy a kriminalitou, zruší se i autorské právo a soukromé vlastnictví, bude to velikým evolučním kulturním krokem pro lidstvo, už se nebudou rozlišovat lidi na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, tím skončí konflikty a války. 

Skeptici budou tvrdit to že komunismus je ekonomická utopie, jenže zde nejde o komunismus, ale zde jde o to, že všemu bude vládnout globální umělá inteligence spolupracující s autonomními inteligentními roboty na akumulátory, každý člověk tak bude od narození do smrti pod digitální kontrolou v reálném čase. Vadný člověk se eliminuje v krematoriu, tím zde skončí přelidnění a degenerace. Když to s lidmi nejde po dobrém je třeba to řešit po zlém, závist stvořila nenávist a lež, a pokud bude mít každý veliké hovno, tak zde už nebude nenávist a lež. Každá víra v boha to je ubohá reklama na zázraky, věřím jako pesimistický realista jenom tomu, co si ověřím z více hodnotných zdrojů, lidi dělají chyby nebo lžou a kradou, protože dobrota je žebrota. 

Je třeba konečně zakázat všude ubohou reklamu která nás klame od narození do smrti a využívá naší povrchnosti, protože z dálky peklo vypadá jako ráj, ten druhý je nám peklem, protože je hříšníkem. Mytologie dělají z hříšníků světce, pokud bychom měli jednou konečně k dispozici stroj času a mohli se tak podívat do minulosti tak bychom zjistili to, že v minulosti nebyli nikde světci, co dělali zázraky. Největší mýtus je Ježíš Kristus, ve skutečnosti je Ježíš Kristus jenom literární postava, která vystupovala na divadle v Římě, šlo tehdy o to zesměšnit u židů víru v příchod Mesiáše. Není zde žádný bohem vyvolený národ to je jenom mytologie, bůh není nad námi, ale je v našem geniálním mozku, každá lidská duše je bůh, a tak kolik je na světě lidí tolik je na světě i bohů. 

Pane náš, jenž jsi v nás, posvěť se jméno tvé, které je pravda a láska, přijď království pravdy a lásky, buď vůle tvá jak v nás, tak i okolo nás. Štěstí dej nám dnes a odpusť nám naše chyby, jako i my odpouštíme druhým jejich chyby a neuveď nás v pokušení, lhát a krást, ale zbav nás od všech problémů. Současná konzumní kultura proměnila oblečené opice na roboty na baterky, to se oblečeným opicím logicky nelíbí, a tak oblečené opice z civilizace přemístíme do rezervací a v civilizaci budou místo oblečených opic autonomní inteligentní roboti na akumulátory, vše je zde postaveno na nahrazování přirozeného za umělé, a tak je logické že už brzo bude robot prezident vyznamenávat roboty a roboti budou v továrnách vyrábět roboty. 

Je to podobné jako když jsme koně nahradili za traktory a automobily, z pohledu evoluce je zde vše dočasným experimentem, robot pracuje lépe a levněji než oblečená opice, a tak je logické to že oblečené opice skončí v rezervaci a zde se oddělí samci a samic, aby se už zde oblečené opice nerozmnožovali jako invazní druh, který egoisticky parazituje na ekosystému. Dogmatické totality z nás udělali páté kolo u vozu. Tam kde jsou daně a clo tam je u moci dogmatická totalita, nadbytek pro elitu vytváří nedostatek pro dělníky. V minulosti platilo, co si ulovíš to si i sám sníš. Dneska platí, co si ulovíš to ti většinou ukradne stát nebo zaměstnavatel, a tak z toho máme deprese a konzumujeme slivovici a kouříme cigarety, ten, kdo nemá peníze na drogy, věří na zázraky a modlí se, jenže to nefunguje. Jakýkoli odpor vůči dogmatické totalitě je marný a naivní, smiř se konečně s tím, že jsi zde jenom páté kolo u vozu!

Milion milionářů vlastní většinu světového bohatství a politici jsou tak už jenom loutky které pomocí peněz snadno ovládají milionáři, za vším jsou v konzumním očistci výhody a peníze. Vše, co je živé to je loutkou, kterou ovládá mnoho závislostí, čím vyspělejší je živý systém tím logicky má i vyspělejší závislosti. Závislost je problémem, pokud není uspokojená, toužení vytváří tak naše soužení, veškeré zlo je následkem neuspokojených závislostí, jsme zlí, protože se chceme mít dobře. Život se stal díky závislostem hrou nebo bojem o to co potřebujeme a milujeme, následkem je konzumní očistec, ve kterém je nám ten druhý peklem. Každý hříšník je loutkou, ovládanou hříšnými závislostmi, ten druhý je hříšník, kolik je na světě lidí tolik je zde i hříšníků které ovládají hříšné závislosti, jenom v; reklamě, pohádce, snech, knihách, filmu, divadle atd. nejsou hříšníci a jsou zde svatí lidé.

Mnoho hříšníků si hraje na to, že nejsou hříšníci, z dálky tak může čert vypadat jako anděl. Každá veliká krize odhaluje v nahotě lidskou hříšnost, pravda a láska byla v konzumním očistci nahrazená reklamou a penězi! Nevěřte na to, že můžete změnit svůj osud, můžete jenom změnit povrch, ale pod povrchem bude pořád čert, který existuje v pekle, Problémem je to že čertů je v konzumním očistci jako sraček, a tak život v očistci stojí za hovno, všude jenom samé sliby, které dělají z čertů hlupáky a chudáky. Mocní se snaží o parazitování na bezmocných, a tak je zde rozdělení na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, je zcela jedno jestli je zde; otroctví, totalita, feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, humanismus, dogmatismus, populismus atd. to vše jsou jenom divadelní hry v očistci a zde si čerti hrají na anděly a slibují čertům zázraky.

Velikost mzdy a výhody spojené se zaměstnáním je třeba optimálně globálně regulovat, škodlivá je mzda, která neodpovídá situaci, pokud se někde zvyšují ceny tak se tam musí i zvýšit mzdy a výhody spojené se zaměstnáním, dále je nutné zajistit všem lidem globálně mít možnost práce a mzdu, aby zde nebyla nikde nezaměstnanost a bezdomovci. Člověk není bezcitný robot na baterky, se kterým si může zlá elita dělat co jí napadne, člověk je dneska jako pokojová květina a pokud se o ní majitel optimálně nestará tak květina zahyne. Je snadné manipulovat pomocí odměn a trestu, je těžké při manipulaci nelhat a nekrást. Jakmile vznikli daně tak tím i začalo omezování pravdy a lásky, nadbytek je založen na nedostatku, aby ti, co jsou díky protekci, kterou si nezaslouží nahoře tak ti, co jsou dole mají mnoho omezení u pravdy a lásky, co je dovoleno těm, co jsou nahoře to je zakázáno těm, co jsou dole. 

Výjimečný stav, jakým je; revoluce, válka, ekonomická krize, katastrofa, bída, nezaměstnanost, extrémismus, pandemie atd. nám odhalují to, že rovnost je zde jenom v tom, že je zde každý dočasně, proč si nejsme rovní, to je základní otázka vesmíru života, a tak vůbec? Nejsme si rovní, protože nejsme stejní, naše rozdílnosti u; velikosti, váhy, věku, pohlaví, vzhledu, vzdělání, inteligence, genetiky, kultury atd. vytvářejí nerovnosti a tím i rozdělení na ty co jsou nahoře a dole, problémem není to, že si nejsme rovní, problémem je selhání kontroly u lidí a společnosti, jediným možným řešením je nahradit lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, nejsou lidi tak nejsou chyby.

Internet je o tom, že uživatelé internetu myslí, protože veliké hovno vědí, vše je na internetu jenom o pokrytectví kdy z dálky vše vypadá dobře a z blízka spatříme že je to na veliké hovno. Každý by chtěl hrát v nějaké specializaci hlavní roli, a přitom o té specializaci ví veliké hovno! Od narození je každý zaplaven informacemi a programy které jsou mu v životě na veliké hovno, ti, co jsou díky protekci nahoře z vysoka serou na ty, co jsou dole. Pokud je vše na veliké hovno, tak je nejlepší se na vše vysrat, neřešte to, že je váš život na veliké hovno, protože zde jste na veliké hovno, pochopte konečně to, že lidí je všude jako sraček, a proto zde vše stojí za veliké hovno, logickým následkem je; revoluce, válka, pandemie, reklama, ekonomická krize atd.

Pochopte konečně to, že každý člověk to je oblečená opice a z opice nikdo neudělá robota na baterky. Jakmile bude konečně robot prezident vyznamenávat roboty tak zde už nebudou s lidmi problémy, protože lidi se z civilizace odsunou do rezervací, civilizace je o náhražkách, a tak logicky dojde evolučně už brzo k nahrazení lidí za autonomní inteligentní roboty na akumulátory. Pandemie v nahotě ukázala to, že je zde vše na veliké hovno a že je zde vše dočasně, měníme u všeho povrch, ale pod povrchem je pořád vše na veliké hovno. Když čtu diplomové práce, tak mi připadají diplomové práce jako by je nepsal člověk, ale napsala je za člověka umělá inteligence, nebo jako by je psal za studenta nějaký specialista který kašle na kvalitu diplomové práce.

Ono stejně nikdo nebude číst diplomovou práci i kdyby byla kvalitní! Vše je dneska jenom o povrchnosti nikdo nemá čas a náladu na to, aby něco poznal do hloubky. Vysoké školy se tak stali továrnami na pitomce s titulem, protože bez dlouhé praxe je pro zaměstnavatele vysokoškolák jenom špatnou investicí. Problémy s kvalitou nejsou jenom ve školství, podívejme se na elity, co zde všude vládnou a zjistíme že nám vládnou nekvalitní ubožáci, ryba smrdí od mocné hlavy. Ideálním testem kvality inteligence je šachová hra, dneska je možné hrát i s počítačem, a tak si ověřit svoji inteligenci, nebude to trvat dlouho a bude zde umělá inteligence a roboti, robot prezident bude vyznamenávat roboty. To bude znamenat konec školství a tím i konec psaní diplomové práce, která je zde jenom na hovno.

Statisticky je doloženo to, že globálně pouze jeden člověk z milionu, používá optimálně kritické myšlení, to jistě musí mít nějakou příčinu? Podívejme se na šachovou hru zde se používá kritické myšlení a vyhrává ten kdo umí optimálně využívat svoje kritické myšlení, jde zde o talent získaný díky genetice. Jednou jsem hrál šachy s mladým dělníkem, a dal jsem mu čtvrtým tahem mat, následkem bylo, že jsem už nemohl dále s ním hrát šachy, protože mu došlo to, že je pitomec. Většina pitomců si totiž nedokáže připustit to, že jsou pitomci, protože žijí ve společnosti pitomců. Statisticky lze snadno vyhodnotit obsah který je na internetu a zde zjistíte to že i zde platí to, že kvalitní obsah je zde vzácnou výjimkou, z díla poznáváme to, že většinu obsahu vytvořili pitomci, co nemají kritické myšlení.

Nejvíce pitomců v naší republice naleznete na stránce Zpovědnice, kde všemu vládnou pitomí moderátoři. Zrušil bych testy inteligence, a místo nich bych použil šachovou hru s počítačem, představte si naši svatou elitu, co má většinou i imunitu, jak hraje šachy s počítačem, najednou by se ukázalo to, že je naše svatá EU elita složená jenom z pitomců, kterým dá počítač mat čtvrtým tahem, slepý zde vede slepé, a tak následkem je zaostalost a bída, pandemie v nahotě odhaluje to, že nám vládnou pitomci s titulem, a tak máme logicky dlouhodobě v EU pitomou náladu. Největším problémem podle statistiky je to že lidi dělají chyby a neumějí se poučit z cizích chyb, protože mají chybné priority, komu není rady tomu není pomoci.

Z díla poznáme tvůrce, podívejme se na internet z pohledu toho, že lidi dělají chyby, na internetu jsou chybné; portály, katalogy, encyklopedie, sociální sítě, stránky, blogy atd. nejvíce chyb je zde u obsahu internetu, který vytvářejí lidi, co dělají chyby. Pokud je konzumní civilizace složená jenom z chybných lidí tak je logické že tato konzumní civilizace i chybně funguje, a proto zde jsou; ekonomické krize, revoluce, války, hladomory, multikultura, extrémismus, vandalismus, amatérismus, idealismus, kariérismus, pandemie atd. Staroměstská exekuce ze dne 21. června 1621 byla hromadná poprava dvaceti sedmi vůdců stavovského povstání (tří pánů, sedmi rytířů, 17 měšťanů) na Staroměstském náměstí v Praze.

Představovala nebývale krutou tečku za událostmi, které začaly třetí pražskou defenestrací 23. května 1618 a skončily 8. listopadu 1620 porážkou stavovských armád v bitvě na Bílé hoře u Prahy. Exekuce byla šokujícím a hrozivým představením, které mělo dokázat tehdejší Evropě, že svatí Habsburkové se nenechají zastrašit stavovským povstáním a žádná protestantská vzpoura nemůže ohrozit jejich svatou autoritu. Tento akt ve svém důsledku upevnil svatou vládu Habsburků na českém trůně a odradil potenciální opozici od jakékoli formy odboje. Vše je zde hra nebo boj o moc a bohatství, když to nejde po dobrém tak se to řeší po zlém, to je největší lidskou chybou že nedokážeme problémy vyřešit bez násilí.

Hříšný člověk je v konzumním očistci člověku peklem, protože v konzumním očistci nejsou andělé a jsou zde jenom čerti co si hrají na anděly, ale to nefunguje, čiň čertům dobře a oni se ti peklem odmění o tom je realita ze které utíkáme do snů a pohádek o tom, že po smrti nebo po volbách nám bude líp. Vše zde je dočasnou iluzí, a tak každý prezident je zde dočasně, prezident je loutkou, kterou mnohé snadno ovládá, skončila doba, ve které zde byli králové a šlechtici, a tak se moc dědila. Nová doba je založená na minimalizaci, a tak se nahrazují lidi za počítače a stroje, nebude to trvat evolučně dlouho a stát nebude už zaměstnávat lidi, a tak robot prezident bude vyznamenávat roboty, roboti budou v továrně vyrábět roboty, robot prezident bude ve funkci dva roky a potom se bude optimálně recyklovat a na jeho místo nastoupí nový model robota. 

Nejde si nevšimnout toho, že tam kde je zaostalost, tam nedochází k nahrazování starého za nové, čím vyspělejší bude konzumní civilizace, tím více se všude bude nahrazovat staré za nové, opravovat to co je staré to není ekonomické, proto se u lidí zavede každoroční povinná kontrola jejich hodnoty a kvality, nekvalitní jednici skončí tak v krematoriu, nejsme tak bohatí abychom mohli zanedbávat kontrolu kvality, nic nového pod sluncem, podívejte se do přírody, zde se to co je nekvalitní stává rychle potravou pro to co je kvalitní. Vše se točí okolo vztahů, jsou vztahy dobré a vztahy zlé, co je to vlastně vztah? Vztah je propojení mezi subjekty nebo objekty, klasickým vztahem je rodina, ve které jsou členové rodiny propojení, a tak spolupracují, protože se jim to vyplatí, smečka nebo organizace to je veliká rodina. 

Vztahy nejsou jenom u lidí a zvířat, se vztahy se setkáme i tam kde není život, třeba vztahy mezi počítačem a připojeným příslušenstvím jakým je; internet, reproduktory, tiskárna, klávesnice, myš, monitor atd. Dobré vztahy většinou bereme jako samozřejmost, špatné vztahy bereme jako chybu nebo zlo, jak dochází k tomu, že zde existují špatné vztahy? Příčinou špatných vztahů je vztah k cizímu, z cizího krev neteče o tom to je, dokonce může dojít i k tomu že člověk kterého vidíme v zrcadle je nám cizí, protože jsme se sami sobě odcizili a následkem je to že jsme nemocní. 

Podívejme se na snahu o porušování; zákonů, pravidel, norem, předpisů atd. zde jde o špatný vztah, a tak zde jsou vězení a psychiatrické nemocnice, kam se umísťují chybní jedinci, co se většinou chovají jako nepřizpůsobiví hlupáci. Co nechceš, aby ti druzí dělali to ty nedělej druhým, to je základem pro dobré vztahy, vše, co dáváme to i nazpět dostáváme. Nejde si nevšimnout toho, že je zde snaha pomocí reklamy klamat lidi od narození do smrti, často je reklama chytře skrytá jde zde třeba o; pohádky, mytologie, pověry, fetiše, rituály, symboly, hnutí, sekty, náboženství, politiku, módu atd. Neustále vymýšlíme něco, co příroda už dávno vymyslela a otestovala, komu není rady tomu není pomoci. Podívejme se na pandemii, zde je jasná ukázka globálního selhání konzumního systému, který s lidmi pomocí násilí manipuluje.

Máme veliký strach z předčasné smrti, podívejte se na zvířata ty smrt neřeší a řeší jenom uspokojení základních existenčních potřeb. Každý člověk je zde jenom naprogramovaný evoluční dočasný proces, smrt to je konec procesu a po smrti není; převtělení, nebe, peklo atd. Konzumní civilizace existuje díky populismu, z dálky mnohé vypadá lépe než z blízka, tak funguje populismus, který stvořil; pohádky, mytologie, pověry, fetiše, symboly, reklamu, politiku, náboženství, sekty, hnutí, organizace, byrokracii, clo, daně atd. Roboti nám berou práci tak roboty vysoce zdaníme, tak uvažují politici, kteří umí jenom chybně přerozdělovat společné peníze. Konzumní civilizace neustále nahrazuje originály za levné náhražky, peníze jsou náhražkou za lásku, reklama je náhražkou za pravdu atd.

Pravda a láska zvítězí, pokud zde nebudou peníze a reklama, toho lze dosáhnout jenom tím, že nahradíme globálně lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory. Člověk to byla testovací verze a robot je finální verze, problémem lidí je to, že to jsou oblečené opice, z opice nikdo robota neudělá. Zaměstnavatelé potřebují roboty na baterky, a tak dostanou roboty a budou spokojení, robot prezident bude vyznamenávat roboty a roboti budou v továrnách vyrábět roboty, lidi se eliminují v krematoriu, protože pro ně už práce nebude. Statisticky je dokázáno to že dneska 20 % lidí na světě živí svojí prací 80 % lidí na světě, a to díky přerozdělování peněz, práce se stala trestem, protože jde o obyčejné ekonomické otroctví. Co je dovoleno mocným to je zakázáno bezmocným, ten, kdo má moc určuje pravidla hry pro bezmocné, z díla nakonec poznáme tvůrce, tvůrcem zaostalosti a bídy jsou paraziti co nám vládnou, ryba smrdí od pokrytecké hlavy!

Války a pandemie v nahotě odhalují konzumní očistec ve kterém je dobrota žebrota, vše je v konzumním očistci jenom o parazitování díky výhodám, pokud by mohli politické volby změnit očistec na ráj tak by se volby zakázali. Stát nevytváří žádné hodnoty on jenom umí hodnoty přerozdělovat tak aby se měl dobře, stejně tak i podnikatelé a obchodníci nevytvářejí hodnoty a jenom umí hodnoty přerozdělovat tak aby se měli dobře, přerozdělování hodnot je rakovinou, která zabíjí ekonomiku a sociální systémy. Je třeba předat moc a bohatství globální umělé inteligenci která bude spolupracovat s roboty, tím zde už nebude rozdělní lidí na milionáře a ubožáky, ten, kdo nebude profesionálně pracovat pro nový GVKB systém ten se v krematoriu eliminuje, dobrotu si bude muset každý zasloužit skončí období protekce pro pokrytecké příživníky.

Znič nepřátele a potom je to tvoje hra a tvoje pravidla, tak funguje; monopol, totalita, dogmatismus, centralismus, humanismus, egoismus, náboženství, komunismus, sociální sítě, pandemie, reklama atd. Krize je následkem parazitování, parazit má nadbytek díky tomu, že hostitel má nedostatek, klasikou jsou výhody a veliké platy, co je dovoleno těm, co jsou nahoře to je zakázáno těm, co jsou dole! Ostatně neříkám nic nového vše to krásně popsal v knize Vladař Niccoló Machiavelli byl italský politik, filozof, diplomat, spisovatel, historik, vojenský teoretik a polyhistor žijící v období renesance. Často je označován za zakladatele politologie. Ve svých spisech formuloval politicko-mocenský ideál a prostředky k vytvoření silného, jednotného státu v čele s osvíceným vladařem.

Ve virtuálním GVKB náboženství je bohem umělá GVKB inteligence, vše je zde dočasně, a tak místo chození do kostela se bude chodit do virtuální reality, místo kněze zde bude umělá inteligence, která bude pro vás svatým bohem. Celé to bude fungovat jednoduše a rychle, napíšete e-mail umělé inteligenci a ona vám odpoví pomocí e-mailu. Misto modlení které nefunguje, zde bude e-mail, často se setkáte s touto odpovědí, vaše otázky a přání porušují svatá pravidla, a proto budete mít na měsíc zablokovánu IP adresu, tím se eliminují trollové a reklama. Vše je zde hra podle pravidel a ten kdo porušuje svatá pravidla si koleduje o potrestání. Pomocí strojového učení se bude umělá GVKB inteligence rychle optimalizovat, a tak si poradí se složitými otázkami a přáními.

Vše je o tom pomocí moderní vědy a techniky vyřešit nějaký problém, nejčastějším problémem lidí je lenost způsobená genetikou a výchovou, bez práce nelze dosáhnout úspěchu. Mnozí skeptici si myslí že naprogramovat umělou inteligenci tak aby dokázala odpovědět správně na složité otázky nejde, minulost nám ukázala, že když se chce tak vše jde. Vše se zde točí okolo chyb, aby mohl jakýkoli systém fungovat tak v něm nesmí být chyby, vytváříme neustále mnoho nových systémů, ve kterých je mnoho chyb, často se dokonce setkáváme s tím, že se tvrdě trestají ti, co odmítají chybovat. Války a pandemie v nahotě odhalují to, že hříšníci dělají chyby a nedokážou se ze svých chyb poučit, a tak svoje chyby opakují. Hříšníkům je od narození do smrti pomocí reklamy a dogmat násilně přeprogramován mozek, a tak se z hříšníků stávají pitomé loutky které snadno ovládá hříšná elita.

Podívejme se do minulosti, neustále na naše teritorium pronikali násilně hříšní vandalové, aby zde mohli vandalsky zničit naše hodnoty, hříšný vandalismus je následkem reklamy a dogmat! Největším dogmatem je víra v ideální realitu, následkem je mnoho ideologii, které dělají z hříšníků pitomé loutky, ti, co mají moc slibují bezmocným ideální realitu po volbách nebo po smrti, sliby se slibují a blázni se radují! Pořád je to o tom, že ti, co jsou nahoře, lžou těm, co jsou dole, protože si myslí že z cizího krev neteče, jenže vše, co dáváme to i nazpět dostáváme. 

Totalitní dogmatické systémy stvořili konzumní očistec, ve kterém je nám ten druhý hříšník peklem, vše je o ekonomickém otroctví založeném na vysokých cenách a malé mzdě, tím vzniká pro vládnoucí elitu bohatství, a tak elita egoisticky parazituje na dělnické třídě. Dále je zde snaha produkovat zboží a služby s nízkou kvalitou, aby byl nucen konzument neustále nakupovat nové zboží a služby. Z hříšníků se tak stal jenom levný materiál na pokusy, které na hříšnících provádí hříšná elita, miliony zbytečně mrtvých hříšníků ve válce nebo při pandemii, to je jenom statistika, tragédie je, pokud zemře stářím král nebo prezident.

Čtěte dál

PředchozíDalší