Myšlení a následně konání je následkem situace ve které existujeme

Nedávno nás navštívila tajně mimozemská loď a mimozemšťani nám zde jako dárek na rozloučenou zanechali virus. Za pandemii může mimozemský virus, nic nového pod sluncem, když se Evropané dostali do Jižní Ameriky tak tam taky přinesli různé viry a mnoho obyvatel zde pomřelo, protože neměli na tyto viry imunitu. Proč mám mimozemšťani při svojí návštěvě nepředali svoje vyspělé technologie? Nejsme evolučně připravení na nové vyspělé technologie a jenom by to vedlo k mnoha katastrofám. Mimozemšťané zde hledali mimozemského tajného agenta, vedeného pod krycím názvem Alien, číslo 2818. Teorie přesýpacích hodin, je založená na kvalitě písku, co je v přesýpacích hodinách, stačí aby zde bylo jedno zrnko písku větší a hodiny se zastaví.

Stejně to funguje u; ekonomiky, politiky, náboženství, psychiky, učení, lásky, nemocí atd. všechny systémy obrazně fungují jako přesýpací hodiny, podívejme se třeba na lidi. Představme si lidi jako zrníčka písku v přesýpacích hodinách, pokud je nějaký člověk větší svojí hodnotou tak se přesýpací ekonomické a politické hodiny zastaví. Vše je zde postaveno na kontrole ohraničení, pandemie je veliký problém, který ucpal přesýpací hodiny, stejně tak i dluhy jsou veliký problém který ucpal ekonomiku. Od vzniku konzumní společnosti, se marně hledají spasitelé, co dokážou zázraky, příčinou je šaman u kmene, který dělal zázraky, a tak byl u kmene populární. Když zde místo šamanů nastoupili kněží tak najednou zde scházel ten, kdo by dělal zázraky.

Zázraky jsou založené na tajemství, jakmile se tajemství prozradí tak zázrak zmizí. Nová doba vytváří zázraky pomocí reklamy, která klame konzumenty, podle hesla z cizího krev neteče. Zajímavé je to že zvířata nevěří na zázraky, příčinou je zde to, že zvířata znají jenom praxi a nevědí co je to teorie. Teorie způsobila to, že je zde marné hledání spasitele, díky naší lenosti jsme nahradili praxi za teorie, které v praxi nefungují, a tak naivně a marně věříme na zázraky, nehledejte spasitele, který dokáže zázraky, takový spasitel zde nikdy nikde nebyl a nikdy nikde zde ani nebude. Jsou zde jenom podvodníci, co si hrají na spasitele, co dokážou zázraky, z díla ale poznáme tvůrce, sliby se slibují a jenom naivní blázni se radují, že po volbách jim bude líp, líp je ale jenom těm, které jste zvolili za svoje zástupce.

Jsme klamáni reklamou od narození do smrti, z dálky vše vypadá jinak než z blízka, a tak čerti z dálky vypadají jako andělé. V konzumním pekle nejsou andělé a pokud je nám ten druhý peklem tak logicky žijeme v asociální společnosti která z dálky vypadá jako sociální společnost. Vše se ve společnosti točí okolo výhod pro ty, co jsou nahoře a nevýhod pro ty co jsou dole, politika a náboženství to je hra o výhody, tam kde nejsou pro lidi výhody tam není ani politika a náboženství. Tam kde jsou pro lidi výhody tam jsou i; daně, clo, revoluce, války, extrémismus, vandalismus, kariérismus, alibismus atd. Vše zde jsou příčiny a jejich následky, napětí mezi protiklady je zdrojem energie, a tak zde vše je dočasným naprogramovaným procesem který se točí v kruhu.

Svoboda a rovnost je utopie, realita je o otroctví a nerovnosti, následkem je stres a deprese, z lidí se stali roboti na baterky bez citu a charakteru, války a pandemie v nahotě odhalují to, že miliony zbytečně mrtvých lidí to je jenom statistika, mediální tragédie je, pokud stářím zemře; císař, král, princ, šlechtic, papež, prezident, celebrita atd. Bližní je ten, kdo je nám blízko a pomůže nám v nouzi, logicky blízko je jenom ten, koho spatřujeme v zrcadle, proč nám nemůže být nějaký člověk bližním a je nám jenom někým kdo je nám občas blízko? Problém je v tom že se neustále pohybujeme abychom mohli tak uspokojit svoje potřeby, naše byty a domy se nám stali jenom noclehárnami kde se vyspíme a najíme, všechny naše vztahy jsou jenom krátké a tím i povrchní. 

Mnohdy si myslíme že je nám ten druhý bližním, ale v nouzi poznáme, že nám není bližním. To má za následek to, že mnoho lidí se rozvádí a koupí si psa který jim dá lásku za trochu jídla. Proč po nás chce morálka abychom se k cizím lidem chovali dobře, když si naši dobrotu nezaslouží? Jde o to, aby z nás morálka udělala hloupé ovce, a tak nás mohli snadno ovládat pastýři a jejich psi. Život mě naučil tomu, že za každý dobrý skutek je zde spravedlivý trest, příčinou je to, že jsme čerti, co si zde hrají na svaté anděly. Podívejme se statisticky na naši společnost za posledních sto let, je zde obrovský nárůst povrchnosti, když čtu to, co je napsáno v; novinách, časopisech, knihách, na internetu atd. tak všechny tyto informace jsou povrchní, a tak pro mě nemají hodnotu, všude jenom samá reklama, která nás klame, politici a kněží jenom slibují zázraky, ale jde jenom o podraz.

Pokud je zde všude povrchnost tak tou příčinou je veliká vzdálenost k tomu, co vnímáme, abychom mohli cokoli pochopit tak se k tomu musíme dlouhodobě přiblížit. Pandemie je následkem naší povrchnosti, komu není rady tomu není pomoci. Pořád platí z díla se pozná tvůrce, podívejte se na dílo lidí, dílem lidí je společnost, ve které je dobrota žebrota, každý myslí egoisticky jenom na sebe, a tak zde jsou všude jenom konflikty o hodnoty. Vrcholem je telefon na skládací tyčce a odesílání fotek na Instagram, já a Hradčany, já a Socha svobody, proboha, co to má znamenat? Pokud jedinec nebo společnost plýtvá hodnotami tak to jistě má nějakou příčinu? Plýtváme tím, co je nám cizí, protože si myslíme že z cizího krev neteče, jenže vše, co dáváme to nazpět dostáváme.

Teprve když přijde nemoc nebo válka tak si uvědomíme že je to trest za naše plýtvání hodnotami, nahradili jsme realitu za iluze a tím jsme se dostali do začarovaného kruhu plýtvání hodnotami. Továrnou na iluze je reklama, která nás klame, a tak z nás dělá hlupáky a chudáky, každý si vytvořil svůj svět iluzí podle hesla moje hra a moje pravidla. Knihy se stali prvním světem iluzí, který z nás dělal hlupáky a chudáky, dneska už knihy čte minimum lidí, protože je zde internet a televize. Všude vidím lidi, jak koukají do; telefonů, počítačů, televize atd. nahradili jsme tak realitu za digitální iluze. Naše konzumní kultura prochází rychlým evolučním vývojem, věda a technika eliminovala starého boha a jiné staré pitomosti, jenže se zánikem starých iluzí vznikli okamžitě nové digitální iluze, jako je třeba; Seznam, Google, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WordPress, Blogger atd.

Tím že se rychle mění to, co je okolo nás, tak logickým následkem je to, že se lidi mění na loutky na dálkové ovládání. Starý bůh je mrtev, jenže je zde místo něj mladý bůh, nahradili jsme tak jenom staré svaté knihy za internet a televizi a internet s televizí se nám stal mladým bohem, který určuje pravidla hry. Vnímám příchod internetu a televize jako druhý příchod Ježíše Krista, Ježíš Kristus pochopil že stará víra to je plýtvání hodnotami, a tak stvořil novou víru v internet a televizi tak ušetřil lidem mnoho hodnot. Ježíš Kristus si i změnil jméno, a jmenuje se dneska Guru Vit Kouba Bhagavan ve zkratce GVKB, s příchodem GVKB je zde i moderní modlitba. Pane náš, jenž jsi v nás, posvěť se jméno tvé, které je pravda a láska, přijď království pravdy a lásky, buď vůle tvá jak v nás, tak i okolo nás.

Štěstí dej nám dnes a odpusť nám naše chyby, jako i my odpouštíme druhým jejich chyby a neuveď nás v pokušení, lhát a krást, ale zbav nás od všech problémů. Lidi nejvíce myslí na tyto témata. Láska, sex, deprese, sebevražda, události, hlouposti, problémy, peníze. Vše zde je o příčině a následku a pokud lidi myslí nejvíce na tato témata tak to jistě musí mít nějakou příčinu? Tou příčinou je situace, ve které lidi žijí, pokud se podíváme na divoká zvířata tak zjistíme, že myslí nejvíce na uspokojení základních existenčních potřeb jako je; jídlo, pití, sex, spánek. Civilizace a kultura lidi ovládá jako loutky od narození do smrti, vše je u lidí o genetice a výchově, pokud je špatná genetika a špatná výchova tak následkem je špatný člověk nebo špatná společnost.

Dalším moderním problémem je to že se ze zaostalých národů lidi stěhují do vyspělých národů, a tak vzniká multikultura spojená s vandalismem a extrémismem. S příchodem televize a internetu se začala civilizace a kultura rychle měnit, a najednou přišla nečekaně pandemie a ukázalo se, že nám všude vládnou pokrytečtí idioti. Rozděluji cizí lidi na úspěšné blbce a neúspěšné blbce, blbci mají v hlavě samé blbosti a snaží se o to tyto blbosti realizovat a následkem je zde všude blbá nálada. Tak jako je zde test inteligence tak bychom mohli vytvořit i test blbosti abychom měli jasno konečně v tom, jak veliký je blbec ten druhý. Nejvíce blbců nalezneme u elity, co zde díky protekci má velikou moc kterou si nezaslouží. Moc nad lidmi je stejná droga jako slivovice a cigarety, bohužel zde schází varování před následky, jaké moc nad lidmi blbcům způsobuje.

Nová doba ale už brzo přijde s tím, že robot prezident bude vyznamenávat roboty a roboti novináři se postarají o mediální reklamu. Umělá inteligence bude všemu zde globálně vládnout a blbci se tak přemístí do krematoria, nejsou blbci tak zde není ani blbá nálada. Z dálky vypadá sociologie jinak než z blízka, problémem současné sociologie je nadbytek teorie a nedostatek praxe, naše myšlení a následně konání je následkem situace ve které existujeme, inteligence a vědomosti nám umožňují překonat problémy, a tak se mít dobře. Problémem je zde to, že většina lidí na světě je na tom špatně, po stránce genetické a psychické, člověk se tak stává člověku peklem. Kde je zakopaný pes že je zde minimum lidí, co je na tom dobře po stránce genetické a psychické? 

Zakopaný pes je v dobrotě k tomu, co si dobrotu nezaslouží, zaléváme plevel a krmíme parazity. Jak vlastně u člověka došlo k tomu, že je člověk dobrý k tomu, co si naši dobrotu nezaslouží? Příčinou je pokrytectví kdy díky inteligenci si jedno myslíme a jiné říkáme, takto evolučně vznikla reklama, která lidi klame už mnoho tisíciletí, moderně řečeno je reklama snaha lidem přeprogramovat násilně mozek a udělat z lidí loutky na dálkové ovládání. Když selhala reklama založená na víře v dokonalého boha, tak se nahradila reklamou založenou na víře v moc a bohatství. Výjimečné situace jako je; bída, extrémismus, vandalismus, revoluce, válka, sport, umění, pandemie atd. mají za následek výjimečná pravidla a tím odhalují pokrytectví naší konzumní společnosti. 

Najednou v nahotě spatříme že zde není; feudalismus, kapitalismus, socialismus, humanismus, idealismus atd. ale že je zde jenom pokrytecký egoismus, kdy se snaží elita o parazitování na pracujících lidech pomocí násilí, když nejde elitě parazitování po dobrém tak se to řeší po zlém. Nadbytek je zde díky nedostatku, emancipace je naivní utopie! Obrazně to celé připomíná utahování šroubů a povolování šroubů, při utahování a povolování šroubů může dojít ke zničení šroubu, zničíme šroub díky amatérismu. Vše je zde o nastavení optimálních limitů a kontrole nastavených limitů, je to obrazně jako s rychlostí auta na silnici, problémem je auto, které jede pomalu nebo rychle, tak jako se pohybují auta po silnici tak se i pohybují naše myšlenky, pomocí mnoha náhražek můžeme podle situace regulovat naše myšlenky. Zde se dostáváme k otázce, co je pro nás správné a čemu máme dát protekci?

V současnosti se vše začalo rychle měnit, mnoho výhodných investic skončilo a mnoho nových výhodných investic vzniká, už přestáváme investovat do lenochů a hlupáků a začínáme investovat do pracovitých inteligentních jedinců. Nebude to už trvat dlouho a zavedou se globálně GVKB průkazy kvality člověka s roční platností, ten, kdo nebude mít platný GVKB průkaz kvality, ten skončí automaticky v krematoriu, nejsme tak bohatí abychom zde dobře živili obrovské množství lenochů a hlupáků. Pane náš, jenž jsi v nás, posvěť se jméno tvé, které je pravda a láska, přijď království pravdy a lásky, buď vůle tvá jak v nás, tak i okolo nás.

Štěstí dej nám dnes a odpusť nám naše chyby, jako i my odpouštíme druhým jejich chyby a neuveď nás v pokušení, lhát a krást, ale zbav nás od všech problémů. Co se děje v mozku, pokud si budete opakovat optimální modlitbu? Následkem bude změna vašich priorit, priority jsou pro život velmi důležité, a změnit správně priority to je velmi obtížné. Vše, co se opakuje to považujeme za pravdu, která má pro nás velikou hodnotu. Modlení má pro nás užitek tehdy pokud jsme v situaci kdy modlení potřebujeme, modlení je něco jako lék, který bereme proto abychom se vyléčili z nějaké nemoci. Rostliny nemají mozek, strach je zde díky mozku, který je v situaci, se kterou si neumí poradit, a tak má strach z nejistoty. Pokud se lidi dostávají do situací, se kterými si neumí poradit tak mají strach. Jak vlastně dochází k tomu, že se mnoho lidí dostává do situace, se kterou si neumí poradit?

Příčinou je vždy vzdálenost ke zdroji, jsme závislí na zdrojích a pokud se od zdrojů mnoho vzdálíme tak se dostáváme do situace se kterou si nedokážeme poradit. Následkem jsou závody o to, jak se dostat ke zdrojům, ten, kdo neuspěje v těchto závodech se dostává do neřešitelné situace, a tak má deprese a myslí na sebevraždu. V současnosti je zde pandemie a dále je zde digitalizace, to vše má za následek nárůst stresu a deprese, nevěřte televizi to je jenom samá reklama na to, že nám bude líp, líp je vždy jenom těm, co jsou nahoře díky protekci, kterou si nezaslouží. Nadbytek pro politiky a byrokraty je založen na nedostatku pro dělnickou třídu, vládnou nám pokrytečtí paraziti, a proto nemá pro nás život v konzumním očistci smysl. Pokud nemůže mít ten kdo pracuje mít možnost si ušetřit peníze na zlé časy tak je ten člověk ekonomickým otrokem, většina lidí na světě si nemůže ušetřit peníze na zlé časy a neuvědomuje si, že jsou ekonomickými otroky.

Nadbytek pro ty, co jsou nahoře je založen na nedostatku pro ty, co jsou dole, zde se dostáváme k začarovanému kruhu bídy, bídu lze snadno měřit podle počtu sebevražd, když jsou lidi na dně tak páchají sebevraždy. Všude je ubohá reklama, která ubožáky klame od narození do smrti, pravda je cenzurou násilně eliminována, vždy se ptejme, komu zlo přináší dobro a zjistíme to, že ryba smrdí od hlavy, hlavou jsou zde ti, co mají moc a tím i bohatství, není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, humanismus atd. je zde jenom pokrytecký egoismus! Války a pandemie v nahotě odhalují realitu ve které je dobrota žebrota, využívá se zde toho, že strach promění lidi v ovce, se kterými nemají pastýři a jejich psy problémy, ovce bečí že málo pastvy je, vlci vyjí že malého zisku dosazují, svině o státní koryta bojují.

Rovnost je jenom v tom, že je zde každý dočasně, miliony zbytečně mrtvých ubožáků ve válce, to je jenom statistika, tragédie je, pokud zemře celebrita. Přelidnění je příčinou toho, že je zde práce na hovno, za kterou dostaneme veliké hovno, lidí je na světě jako sraček, a tak ti co jsou nahoře serou z vysoka na ty co jsou dole, peníze mocným nesmrdí, co na tom že někdo díky bídě spáchá sebevraždu, jenže svět se mění, a tak to už nebude trvat dlouho a roboti začnou v továrnách vyrábět roboty, robot prezident tak bude vyznamenávat roboty. Je naivní si myslet že jsi nenahraditelný pro společnost a že už brzo neskončíš jako ubožák v rezervaci.

Následkem ekonomického otroctví je reklama, která se snaží pomocí lží oklamat lidi a prodat jim draho to co nepotřebují, nebo tvrdí lidem, že to, co potřebují na to, že nemají nárok, protože jsou hloupí a líní. Je třeba začít kontrolovat globálně porodnost a kontrolovat kvalitu lidí, zavedeme proto průkaz kvalitního člověka s roční platností, od narození do smrti bude každý chodit na testování do nemocnice a pokud nedostane zde průkaz kvalitního člověka tak skončí v krematoriu, pro nikoho nebude platit imunita nebo výjimka, padni, komu padni. Eliminujeme takto přelidnění a degeneraci bez válek a pandemie, zaměstnavatelé potřebují kvalitní zaměstnance, a tak je i dostanou, lidi konečně pochopí to že ten, kdo se nestará o svoje zdraví optimálně ten si koleduj o to, že brzo skončí v krematoriu, kontrolovat a eliminovat to bude heslo nové doby ve které nikde na světě už nebude ekonomické otroctví.

Každé náboženství vychází z toho, že služebníci církve nebo sekty, jsou svatí a ostatní jsou hříšníci, se zánikem náboženství v konzumním očistci, platí to že politici a byrokrati jsou svatí a ostatní jsou hříšníky. Lidi se rozdělují na; kultury, pohlaví, věk, vzdělání, výhody, kasty, ligy, třídy atd. rovnost je zde jenom v tom, že je zde každý dočasně, proč je zde rozdělní lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole? Všichni jsou hříšníci jenom já jsem svatý, je mnoho hříchů, co mají lidi, ale jaký hřích je v současnosti tím nehorším, z dálky to vypadá že nejhorším hříchem je závist a z blízka poznáte to, že nejhorším hříchem je lenost.

Pandemie nejvíce eliminuje lenochy, protože lenoši mají díky lenosti oslabenou imunitu. Z lenosti povstávají všechny lidské hříchy, jak došlo k tomu, že je člověk tak líným tvorem? Příčinou jsou výhody, které máme, zvířata nemají výhody, a tak nejsou líná, protože pokud by se o sebe zvíře nepostaralo tak by zemřelo žízní a hladem. Pokud chceme eliminovat hříšnost tak budeme muset eliminovat výhody tím, že každý dostane do hlavy GVKB čip, který jej odřízne od reality. Z lidí se tak stanou loutky na dálkové ovládání, které bude mít na starosti jenom GVKB umělá globální inteligence, tím zde skončí; náboženství, sekty, hnutí, politika, reklama, školství, sport, kultura atd. Takto už lidi nebudou moci dělat chyby, jenom díky zlu zde může vzniknou dobro, takto se konečně z čertů stanou andělé, co nelžou a nekradou.

Peklo není po smrti, jak si myslí většina lidí, peklo a ráj je jenom v naší duši, po smrti zde už nic není, situace určuje, jestli v naší duši bude ráj nebo peklo, vše je hra a pokud vyhráváme tak jsme v ráji, když prohráváme tak jsme v pekle. Proč je pro nás tak těžké vyhrávat a být tak v ráji? Je to jako ve sportu kde jenom minimum sportovců vyhraje a ostatní prohrají, protože je zde veliká konkurence. Zamysleme se na tím, když vám někdo řekne, ty máš z pekla štěstí, tím naznačuje že si to štěstí nezasloužíte a že by on měl mít místo vás štěstí, závist vytváří nenávist a následkem je očistec. Z díla poznáme to, jestli je někdo čert nebo anděl, proč to, co jsme za mnoho tisíciletí stvořili zde za dílo, ukazuje na to, že jsme čerti, a tak je zde konzumní očistec. 

Výhody evolučně proměnili opici na člověka, je třeba si konečně uvědomit to že výhody jsou zde možné jenom díky nevýhodám, ti, co mají výhody žijí v ráji a ti co výhody nemají žijí v očistci, je možné zajistit pro všechny výhody, aby tak zde skončil očistec? Pokud bychom zajistili pro všechny výhody, museli bychom natisknout peníze které nejsou ničím kryté, následkem by byla inflace a ekonomika by se zhroutila, zde je příčina toho že je zde očistec, vytváříme neustále něco, co je zde dočasně protože je to jenom náhražka, co z dálky vypadá jako originál, čert tak z dálky vypadá jako anděl, za vším je tak reklama, co nás v očistci klame. Moje hra a moje pravidla, následkem je to že může menšina parazitovat na většině, tam kde jsou daně a clo tam menšina parazituje na většině, čím větší je daňové zatížení většiny tím lépe se má menšina, která na většině parazituje.

Zde se dostáváme k mocenské pyramidě, kde na vrcholu jsou; milionáři, politici, celebrity, byrokrati, soudci, ředitelé atd. Dole v základech pyramidy jsou ubožáci, co mají mnoho dluhů a strach z toho že přijdou o ubohé zaměstnání. Mnohdy zde je revoluce kdy se většina chce zbavit násilně menšiny, jenže bez menšiny nedokáže kultura existovat, a tak revoluce nic nevyřeší. Obrazně je většina jako loď a menšina je elita která loď řídí, pokud je špatný kapitán tak se loď potopí, problém je vždy a všude v tom že elita neumí optimálně řídit organizaci nebo národ, slepý nemůže vést slepé, o tom to všude mnoho století je. Všechny změny, které elita násilně realizuje jsou povrchní a pod povrchem se mnoho století nic nemění. 

Jde o to, aby robot prezident vyznamenával roboty, nejsou lidi tak zde není parazitování, rozděluji proto lidi na úspěšné parazity a neúspěšné parazity, parazitování je lidskou přirozeností a z parazita nikdo hostitele neudělá. Na pandemii neumírají lidi, ale umírají paraziti, příroda se tak brání lidskému parazitování, pomocí smrtelných nemocí. Pokud by lidi četli mnoho hodnotné knihy, tak by se nechovali jako hlupáci, proč lidi nečtou hodnotné knihy? Lidi považují čtení hodnotných knih za ztrátu času a raději svůj čas věnují něčemu jinému, často jsou lidem hodnotné knihy ekonomicky nedostupné, protože je zde bída a zaostalost, některé knihy zase zakazuje cenzura. Moudrý je ten kdo mnoho čte knihy a chápe i obsah těchto knih.

To že někdo má vysokoškolský titul neznamená, že je on moudrý, on má jenom vědomosti o nějaké specializaci, ale když má udělat ve složité cizí situaci rozhodnutí tak amatérsky chybuje. Komu není rady tomu není pomoci, nerozdělujme lidi podle moci a bohatství, rozdělme lidi podle moudrosti a hlouposti. Pokud potřebujeme, aby někdo vedl hlupáky tak potřebujeme někoho, kdo je moudrý, hlupák nemůže vést hlupáky, minulost je plná důkazů o tom, jak to dopadne, když hlupák vede hlupáky, tragédie je, pokud hlupáci začnou vraždit moudré lidi, protože jim závidí jejich moudrost. Co bylo upálení Jana Husa jako kacíře, byla to jasná ukázka toho, jak hlupáci zavraždili moudrého člověka, proč je každá víra v zázraky plná pokrytectví. 

Příčinou jsou hlupáci, co jsou na vysokých místech, a mají tak moc a bohatství, není to nový problém, už v době ukřižování Ježíše Krista, zde byl tento problém, a proto byl i Ježíš Kristus hlupáky nahý ukřižován. Jan Křtitel, který Ježíše Krista pokřtil, taky skončil jako mučedník. Moudrý Mahátma Gándhí je poslední moderní mučedník. Teroristická organizace se rozhodla Gándhího násilně odstranit, vrah zastihl Gándhího při večerní procházce a usmrtil jej pistolí. Ano, bude líp teprve tehdy, pokud zde nebudou hlupáci, co mají moc a bohatství. Novinář Kuciak i jeho partnerka byli na Slovensku zastřeleni. Kuciak do hrudi, jeho přítelkyně do hlavy. 

Někdo má hadry na těle, někdo je nosí v hlavě, berme ten rozdíl vesele, berme ten rozdíl hravě. Nadutec hloupost nese si důstojně jako páv, platí to v každé profesi, švec nebo doktor práv. Hlupáku, najdu tě, tváříš se nadutě, když lezeš na kutě, když ráno vstáváš. Ať jedeš v kočáře anebo na káře, můj pyšný hlupáku, tebe já znám. Sotva byl váš svět stvořený, sotva byl váš svět stvořen, pustila hloupost kořeny, pustila hloupost kořen. Rodina zdravých mamlasů valí se jako proud, jde s námi z časů do časů, dá se s tím vůbec hnout? Hlupáku, najdu tě, tváříš se nadutě, když lezeš na kutě, když ráno vstáváš. Ať jedeš v kočáře anebo na káře, můj pyšný hlupáku, tebe já znám.

Dělal jsem v Indii průzkum a ptal jsem zde obyčejných lidí kdo je to Petr Pavel, každý říkal to jméno neznám, jak je to možné že v Indii nikdo nezná jméno Petr Pavel? Vše je zde o tom že každý zná jenom to, co je mu blízké a jelikož je Indie od nás daleko tak tam nikdo nezná jméno Petr Pavel. Vše je zde o tom, co je nám blízké a co je nám cizí, z cizího krev neteče tak myslí každý hříšník jenže každý hříšník je zde dočasně, trvale zde jsou jenom chyby. Jelikož toho lidi mnoho nevědí tak lidi nahradíme za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, robot prezident tak bude vyznamenávat roboty, takto zde skončí rozdělení parazitů na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole. Z díla poznáme tvůrce a jaké je zde mistrovské dílo které vytvořil Petr Pavel?

Situace z prachu díky evoluci stvořila vše, co je živé od jednoduchých forem života až po člověka, který si pro sebe vytvořil kulturní civilizaci. Není zde žádný božský stvořitel, co stvořil z ničeho vesmír a život, to jsou jenom pohádkové mytologie, stejně tak zde nebyl Ježíš Kristus i tato postava je jenom pohádková mytologie, protože člověk nemůže dělat přeci zázraky! Dobrou situaci každý bere jako samozřejmost a zlou situaci každý bere jako chybu v systému. Politici chtějí pomocí pravidel a zákonů změnit situaci ve které lidi žijí, jenže z oblečené opice nikdo neudělá robota na baterky, když něco nejde opravit tak se to musí novým nahradit, a tak nahradíme lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, už zde nebude problém s hříšníky, co se nedokážou vzdát svých hříchů, nejsou hříšníci tak zde není konzumní očistec.

Podívejme se na minulost naší civilizace, chovali jsme se jako pitomci a dělali jsme tak jednu pitomost za druhou, komu není rady tomu není pomoci, o tom je konec člověka v civilizaci. Vyzpovídej se ve zpovědnici a budou ti tvoje hříchy odpuštěné, nebo si kup odpustky, pokud se nechceš vyzpovídat. Zde se dostáváme ke snaze přeprogramovat lidem centrální nervový systém dogmatickými dezinformacemi pomocí neustálého opakování svatých lží, následkem je zaostalost a bída. Náboženství se ukázalo jako evoluční omyl, ideální by bylo náboženství globálně zakázat tak jako jsme zakázali drogy a nacismus. Žijeme ve světě náhražek, a tak jsme nahradili lidovou pravdu za svatou lež, lásku jsme nahradili za peníze a kariéru.

Vždy se ptej, kdo z konání zla má největší užitek a zjistíš že ty co jsou nahoře mají největší užitek z konání zla, co s tím uděláme? Nahradíme globálně lidi za inteligentní autonomní roboty, na dobíjecí akumulátory, nejsou hříšníci tak zde není ani očistec. Vše je zde evolučně dočasně, evoluce neustále staré nahrazuje novým a člověk je starý typ otroka, a tak jej nahradí robot jako nový typ otroka konzumního systému. Všechny snahy změnit lidi tak aby se chovali jako roboti jsou naivní a marné, je to marnost se snažit z lidí udělat roboty, jedinou možností je nahradit lidi za roboty. Už nebudeme potřebovat hříšného starého hříšného prezidenta co klade věnce na hroby, nebo vyznamenává hříšníky, skončí období, ve kterém se vše točilo okolo protekce a centralizace, komu není rady tomu není ani pomoci.

Čtěte dál

PředchozíDalší