Nehodlám krmit parazity a zalévat plevel

Z dálky mnohé vypadá že je to zadarmo a z blízka poznáme že to není zadarmo, jsme klamáni od narození do smrti, většinou je zadarmo to, co nemá hodnotu, a to co má hodnotu to není zadarmo, k čemu je mi získat zadarmo to co pro mě nemá hodnotu, potřebuji získat zadarmo to co má pro mě hodnotu o tom je život. Pokud půjdeme do hloubky tohoto problému dojdeme k parazitování, jenom parazit může získat hodnoty zadarmo, jak tedy parazitovat a nebýt za to potrestán o tom je protekcionismus ve kterém ti co mají moc získávají hodnoty zadarmo pomocí zákonů které si vytvořili tak aby mohli snadno pomocí daní parazitovat na dělnické třídě. Stát nevytváří žádné hodnoty on jenom parazituje na dělnické třídě pomocí; daní, cla, poplatků, pokut, inflace atd.

Nadbytek pro stát je postaven na nedostatku pro dělnickou třídu, stát má veliké dluhy, a přitom si platí; armádu, politiky, byrokraty atd. následkem jsou logicky války a krize. Je třeba nahradit konečně lidi za roboty, nejsou lidi tak zde už není nic zadarmo ani nic co je předražené, a vše zde bude mít správnou hodnotu, kterou určí situace nebo umělá inteligence. Konzumní civilizace proměnila opice plné emocí v roboty bez emocí, u kterých jsou emoce luxus, který si roboti nemohou dovolit, protože je emoce omezují při hře o hodnoty a výhody. Následkem je mnoho zla, a tak roboti existují v bezcitném očistci, kde je každý robot jenom číslem ve statistice, miliony zbytečně mrtvých robotů ve zbytečné světové válce, to je jenom statistika.

Tragédie je, pokud zemře stářím v nemocnici prezident, to se najednou státní smutek vyhlašuje, přitom robotům je zcela jedno to, že zemřel robot prezident. Podívejme se na to jaké počítačové hry jsou populární a dojde nám to, že roboti nemají žádné emoce a chtějí jenom vyhrávat a vraždit konkurenty. Trestat dlouhým vězením roboty je chybou, žádné vězení nenapraví robota, správným řešením je vadné roboty v krematoriu eliminovat, robotů je na světě jako much a podle toho se musí s roboty i zacházet. Mnoho robotů žebrá o pomoc u cizích robotů zcela marně, zde je řešením zavést rychlokurzy sebevraždy, ukončené úspěšnou sebevraždou.

Ano, jde o to abychom nekrmili parazity. Evoluce nepřizpůsobivé příživníky optimálně recykluje. Největším problémem je dneska příživnictví, díky politickému populismu, pro příživníky je práce trestem, a tak vytvářejí ideologie, ve kterých se zisky z práce a obchodu přerozdělují tak, aby se měli příživníci lépe než ti, co pracují. Nadbytek je postaven na nedostatku a vítězství je zde díky prohře, vše je o protikladech, mezi kterými je napětí. Jak eliminovat globálně a optimálně politický populismus, který zde hluboko zakořenil a stal se svatou ideologií. Vše je o neochotě se přizpůsobit zlé situaci, která klade na nepřizpůsobivé příživníky veliké nároky. Nepřizpůsobivý příživník hledá způsoby, jak na společnosti parazitovat. Dělník je hoden správné mzdy, pokud je dělník uboze zaplacen díky; daním, clu, poplatkům, přerozdělování atd. tak podle toho i uboze pracuje, není ekonomická stimulace, tak není ochota pracovat.

Vše, co máš hodnotného, to rozdej chudým a potom mě následuj, toužení po hodnotách dělá z lidí šílence, blahoslavený je ten, kdo nic nemá, směle lehne a směle vstane, protože mu nikdo nic neukradne. Vědci pomocí statistiky dospěli k tomu, že kořenem všech lidských problémů je lakomost, ostatně každé náboženství zařadilo lakomost jako veliký hřích, takže nic nového pod sluncem vědci neobjevili. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, malé mzdy a veliké ceny jsou následkem toho, že nám vládnou lakomci, nadbytek pro ty, co jsou nahoře, je zde díky nedostatku pro ty, co jsou dole. Samotná lakomost ale není problém, pokud je lakomost pod optimální kontrolou, každý lakomec má pro vás mnoho zlatých rad, a chtěl by vám naprogramovat váš život, pomocí svých rad, kdyby jeho rady měli cenu zlata, jistě by je on prodával jenom za zlato!

Dobrá rada je nad zlato, jenže co je dobrá rada, o tom to je, všechny lidské rady jsou relativní, protože vše je v pohybu a vše je originálem, teorie v praxi většinou nefunguje! Máme inteligenci proto, abychom nechybovali, pokud by na vše stačili jenom vědomosti tak bychom inteligenci už nepotřebovali. Kup si populární knihu a zajisté se budeš mít lépe, a nebudeš mít už problémy, kdo prodává, chválí a kdo kupuje, ten pochybuje, o tom obchod a podnikání zde je. Občas narážím na stránky, kde chtějí, abych vypnul blokování ubohé reklamy, nebo abych si zaplatil předplatné pro možnost navštívení; stránky, blogu, sociální sítě, portálu, katalogu atd. pokud do něčeho investuji peníze nebo čas, tak očekávám logicky návratnost investic, nehodlám krmit parazity a zalévat plevel! Statisticky je většina lidí na světě šílených, a proto je zde všude blbá nálada a veliká konzumace piva a cigaret, pandemie v nahotě odhalila lidské šílenství, kdy ten, kdo nemá v dopravě nebo obchodě roušku je okamžitě upozorněn na to, aby si roušku nasadil!

Lidi si stěžují globálně mnoho století na to, že mají problémy a dluhy, co je příčinou toho že lidi mají mnoho století globálně problémy a dluhy? Příčinou je amatérismus, který z dálky vypadá jako profesionalita. Z díla poznáme, kdo je amatér a kdo je profesionál, slova mohou klamat, ale dílo klamat nemůže, podívejme se na internet zde snadno poznáme, co je amatérské a co je profesionální. Zde se dostáváme k protekci, která umožňuje amatérům se vydávat za profesionály, vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém si čerti hrají na anděly, jsme povrchní, a tak nemáme čas zkoumat to co je nám vzdálené a toho využívají lháři a zloději, nadbytek je založen na nedostatku, dobrota je žebrota.

Čas má dost času na to, aby poznal, co je profesionální a co je amatérské, nejsem tak bohatý abych si dělal vše amatérsky, lepší je to, když se použijí služby profesionála. Proč jsou na západě větší platy než na východě? Na západě jsou profesionálové a na východě jsou amatéři, slepý nemůže vést slepé, protože všichni spadnou do jámy. Mnohdy je někdo profesionálem ale jeho nadřízený je amatér a on udělá z profesionála amatéra, to že má někdo vysokoškolský titul, neznamená že je on profesionál! Ano, komu není rady od lidové moudrosti a přírody, tomu není pomoci.

Čtěte dál

PředchozíDalší