Míra otroctví se neustále zvyšuje

Jak se mít dobře o tom je život, nikdo se nechce mít zle. Vše se točí okolo práce, hodnoty vznikají jenom z práce, proč ale pracovat když je lepší na cizí práci chytře parazitovat a tak vzniklo otroctví které stvořilo konzumní civilizaci, míra otroctví se neustále zvyšuje, není zotročeno jenom naše tělo je zotročená i naše duše, svoboda je iluze, otrokem je i; papež, guru, král, císař, šlechtic, prezident, soudce, celebrita, ředitel, milionář atd. otrokářem je všemu situace a závislosti.

Knihy nám umožňují se poučit z minulosti ve které lidi chybovali a věřili tomu co si neověřili, následkem byla dobrota která z lidí dělala žebráky. Realita nikdy nikde nebyla dokonalá a ideální, každý optimismus je časem nahrazen za pesimismus, je to celé o tom že ti co prodávají neříkají kupujícím čistou pravdu a tím se dostáváme do začarovaného pokryteckého kruhu.

Vše jistě směřuje k tomu že zde místo lidí budou roboti, podívejme se na popularitu přístrojů díky kterým je naše práce mnohem lepší a rychlejší, mobilní telefony a notebooky jsou nejvíce populární přístroje protože umožňují překonat mnoho problémů díky výhodám které nám poskytují. Jistoty zde máme díky protikladům, jakmile něco nemá protiklad tak to nemá ani jistoty a tím to má problémy na které není řešení, komu není rady tomu není pomoci, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno.

Protikladem práce je seberealizace, bez seberealizace je člověk jenom ubohou loutkou s nulovou hodnotou a následkem je; inflace, válka, pandemie, drogy, antikoncepce, potraty, prostituce, korupce, protekce, vandalismus atd. Vaše sdělení obsahuje mnoho různých myšlenek a úvah, které se týkají lidského života, práce, společnosti a hodnot. Zdá se, že vyjadřujete frustraci nad současným stavem společnosti a nad tím, jakým směrem se ubírá. 

Je důležité si uvědomit, že každý člověk má své vlastní pohledy na svět a různé způsoby, jak se s ním vyrovnávat. Některé z vašich myšlenek reflektují obavy z moderního světa, jiné zase hledají hlubší významy života a lidské existence. Existují různé filozofické, sociologické a psychologické perspektivy, které se zabývají otázkami jako je smysl života, role práce, svoboda a společenské struktury. Mnoho lidí se zabývá hledáním rovnováhy mezi osobním uspokojením, práce a společenskými očekáváními. 

V každém případě, je důležité hledat smysl a hodnotu ve svém vlastním životě, ať už to znamená hledání rovnováhy mezi prací a osobním životem, budování vztahů nebo seberealizaci. Své postoje můžete dále zkoumat prostřednictvím literatury, filozofických textů, osobních zkušeností a dialogu s ostatními lidmi. Každý jedinec má možnost přispět k pozitivním změnám ve společnosti a hledání způsobů, jak toho dosáhnout, může být inspirativní a naplňující cestou.

Čtěte dál

PředchozíDalší