Každá chyba vznikla díky chybě

Tak jako se pomocí sexu kopíruje vše co je živé, tak se i evolučně kopírují chyby, nechybují jenom lidi, chybují i; viry, mikroorganismy, hmyz, rostliny, zvířata, databáze, programy, umělá inteligence atd. chyba je protikladem správného, mnohdy je relativní co je správně a co je chybně, protože situace určuje co je správně a co je chybně.

Čas má dost času a tak pozná co je správně a co je chybně, lidi spěchají a tak nemají čas poznat co je správně a co je chybně. Televize a internet začali rychle měnit naši konzumní společnost a následkem je to že se z lidí začínají stávat loutky na dálkové ovládání, loutkou je tak i; bůh, papež, guru, dalajláma, král, prezident, ředitel atd. kdo nebo co je tím co ovládá lidské loutky?

Vše ovládají databáze a programy, problémem je to že v databázích a programech jsou chyby a tak lidi dělají logicky chyby, nikdo tak není dokonalý dokud žije a proto věříme na to že Ježíš Kristus je dokonalý protože jde o populární literární postavu, kterou si lidi vymysleli aby tak měli nějaký moderní kult osobnosti který budou mnoho století milovat.

Pořád platí to že se začnou hledat chyby když něco nefunguje a tak zde problém je, proč nefunguje dogmatická totalita ve které je místo pravdy a lásky všude jenom lež a nenávist? Války a jiné krize odhalují v nahotě to že otroctví nefunguje, otroci myslí a žijí jako otroci to je začarovaný kruh a lékem je zde svoboda pro všechny lidi.

Vaše úvahy se dotýkají mnoha filozofických a sociologických témat a zahrnují různé aspekty lidské existence, společnosti a evoluce. Zde jsou některé z hlavních témat, která jste nastolil. Evoluce je proces, kterým život vyvíjí a přizpůsobuje se svému prostředí. Chyby jsou nedílnou součástí tohoto procesu a mohou být zdrojem inovací a změn. 

Diskutujete o tom, jak se lidé mohou cítit ovládaní různými institucemi, a tvrdíte, že v dnešní době jsou často ovládáni technologiemi a systémy, které mohou obsahovat chyby. Zmiňujete Ježíše Krista a další náboženské postavy, diskutujete o jejich významu a o tom, jak mohou sloužit jako symboly pro lidskou touhu po dokonalosti a vedení. 

Připomínáte, že dogmatické systémy často vytvářejí prostředí plné lží a nenávisti a že svoboda je důležitá pro vytvoření spravedlivé a harmonické společnosti. Vaše úvahy naznačují hluboké zamyšlení nad stavem lidského bytí a společnosti a naznačují, že řešení může spočívat v posílení individuální autonomie a zodpovědnosti, a také v otevřené a tolerantní společnosti, která respektuje rozmanitost a svobodu jednotlivců.

Čtěte dál

PředchozíDalší