Internet nabízí mnohé, co nemůže nabídnout rádio ani televize

Aby zde konečně zvítězila všude pravda a láska nad lží a nenávistí tak toho dosáhneme díky připojení pitomých mozků na geniální umělou inteligenci a tím se mozky odpojí od ubohé reality a budou existovat jenom ve virtuální božské realitě, kde není možná zaostalost.

Takto zde skončí; pohádky, pověry, mytologie, sekty, náboženství, filosofie, politika, reklama, propaganda, cenzura, byrokracie, policie, soudy, vězení, blázince, armáda, školství, rasismus, vandalismus, drogy, egoismus atd. lidi už nebudou dělat chyby!

Pochopte to, že zájem evoluce je nad zájmem jedince, díky digitalizaci zde tak skončí přelidnění a degenerace, lidi se budou neustále známkovat umělou inteligencí za svoje myšlenky a skutky, ten, kdo nebude mít dobré známky, ten bude v krematoriu automaticky eliminován jako genetický zmetek.

Napojení na umělou inteligenci nejprve dostanou ubožáci, se kterými je mnoho problémů, protože tato veliká skupina lidí nejvíce potřebuje pomoci se svými problémy. Už nebudeme k ničemu potřebovat internet a sociální sítě na internetu, kde si pitomí moderátoři hráli na svaté bohy a určovali co je správné a co je chybné, bohem zde pro nás bude jenom umělá inteligence a jakýkoli odpor bude marný.

V nedávné minulosti zde bylo jenom rádio a televize vše bylo postaveno na monopolu který určoval co je pro lidi správné, potom přišel internet a vše se začalo měnit a najednou zde byla informační konkurence a začalo končit používání informací k manipulaci s lidmi. Internet nabízí mnohé, co nemůže nabídnout rádio ani televize, k internetu byli nejprve připojené jenom počítače a později se připojili i notebooky a chytré telefony.

Současnost je o návštěvnosti, protože to, co nemá návštěvnost je k ničemu, není důležité množství návštěv stránky, ale kvalita návštěv. Je to jako s fotografováním, kde vzniká mnoho nekvalitních fotek a minimum fotek má takovou hodnotu, že je možné je i využit a mít z nich užitek.

Kontrola kvality je možná jenom tam kde je svoboda a rovnost, pokud žijeme ve světě, kde není svoboda a rovnost, tak zde není ani kontrola kvality a tím se dostáváme do problémů na které není řešení.

Maminka se ptá v porodnici, kde je její dítě, je jí oznámeno, vaše dítě nebylo kvalitní, a tak jsme je eliminovali a vás jsme sterilizovali, abychom zabránili zbytečnému těhotenství. Většina lidí na světě není kvalitní a nikdo to optimálně globálně neřeší a následkem je nekvalitní obsah na internetu!

Všechny nuly na internetu se snaží o to být jedničkami, pomocí reklamy nebo pomocí sociálních sítí jako je; Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube atd. Je to celé hra o virtuální popularitu, protože popularita je výhodná a přináší užitek.

Je zde i konkurence internetu ve formě; knih, časopisů, novin, rádia, televize atd. zjednodušeně jde vždy o obchod založený na nabídce a poptávce, konzument zde rozhoduje o tom, co bude populární.

Přichází období virtuální reality spojené s umělou inteligencí, zisk se realizuje většinou z prodeje zboží a služeb, to vede logicky ke vzniku konkurence, protože nabídka je většinou větší, než je poptávka.

Opakem konkurence je monopol, mnohé domény mají na internetu monopol, protože mají výhody, které ostatní nemají, jsou na světě i totality, které blokují globální internetové monopoly, a vytvářejí si svoje vlastní internetové prostředí, podobně jednají i organizace a podniky.

Na internetu se lze často setkat i něčím co nechápeme? Je třeba pochopit to že internet je zde evolučně krátkou dobu, a tak je zde i mnoho chyb které nejsou opraveny, začíná docházet k tomu, že na internet je připojeno mnoho chytrých telefonů, a tak se začíná vše pro telefony optimalizovat.

Vše je zde evolucí naprogramováno k práci, začíná docházet k tomu, že je evolučně nahrazována jednoduchá práce složitou prací, pro složitou práci je potřeba mít inteligenci a vědomosti v nějaké specializaci.

Mnoho lidí nedokáže zvládnout složitou práci, protože na to nejsou vybavení geneticky a výchovou, nasazení automatizace a optimalizace se vyplatí jenom tam kde jde o jednoduchou práci, která se neustále opakuje.

Často je zde snaha udělat něco jednoduchého zbytečně složitým, aby to někomu přineslo výhody a možnost parazitování. Podívejme se na Windows 11 který je zbytečně složitý, a navíc vyžaduje při instalaci moderní počítač.

To mnozí řeší tím že si místo Windows 11 nainstalují Linuxovou distribuci, co kdybychom naši složitou politiku řešili stejným způsobem a místo politiků a byrokratů bychom použili umělou inteligenci a autonomní roboty?

Najednou by zde skončili; pandemie, konflikty, války, inflace, totality atd. lidi nebyli evolučně stvoření k tomu, aby se z nich stali ubožáci, co mají stres a deprese.

Vymývání mozků pomocí propagandy a cenzury je zde už od té doby co existují armády, konflikty a války proměnili lidi v ubožáky pro které nemá jejich život smysl.

Nejprve k tomu, co je to podnikání? Podnikání je profesionální práce, ze které máme veliký zisk, dobrota je žebrota, za vším je seberealizace, v každém podnikání existuje konkurence, tam kde není konkurence nejde už o podnikání ale o parazitování! Ti, co nedokáží v konkurenci obstát si hledají možnost k parazitování, díky výhodám, které si nezaslouží.

Jelikož jedinec má malou naději uspět ve veliké konkurenci tak dochází ke vzniku organizací které zajišťují možnost podnikání podnikatelům, to vede k tomu, že si organizace konkurují, a tak neustále organizace vznikají a zanikají. Vše je o tom se neustále přizpůsobovat změnám, teorie v praxi selhávají, protože se nedokážou přizpůsobit změnám.

Pokud statisticky vyhodnotíme podnikatele, co jsou nám vzorem tak zjistíme, že za jejich úspěchem je schopnost se přizpůsobit změnám, změnám se dokáže přizpůsobit jenom ten kdo je zdravý a inteligentní, bez zdraví a inteligence nemáte proto šanci v podnikání uspět! Jde tedy o to se uzdravit a nebýt pitomcem, to ovšem není jednoduché, když jste líní se změnit.

Čtěte dál

PředchozíDalší