Ano, ryba smrdí od pitomé hlavy

Podívejme se do počítače na uložené informace a uložené programy, jsou to jenom čísla, nic jiného v počítači není uloženo, počítač nezná slova a věty, on zná jenom čísla, a pracuje podle programů jenom s čísly. I v naší lidské hlavě, jsou jenom čísla, a náš mozek pracuje jenom s čísly, on nezná slova a věty, pro něj jsou slova a věty jenom čísla. Naše slovní a písemná komunikace, je o tom, že jsme čísla upravili do slov a vět, tak aby tomu ten druhý porozuměl. Slyšíte nějaké slovo, kterému nerozumíte, a tak se snažíte o tom slově získat informace, nerozumíme slovům, u kterých nemáme napsáno v hlavě, z jakých čísel se to slovo skládá, pokud se tedy učíme cizí jazyky tak do hlavy ukládáme u každého slova čísla, která vyjadřují, co to slovo znamená. Každý člověk je tedy velikým číslem, které si hraje pokrytecky na to, že není velikým číslem.

Proč překladač internetové stránky dosud nezvládne správně přeložit cizí jazyk do našeho jazyka? Každé slovo má více významů, a v tom je problém automatického překladu, že to počítač neumí po sobě přečíst, a zamyslet se nad tím, jestli přeložená slova mají logiku a smysl? Automatika zvládne jenom to, co je jednoduché, a jakmile se dostane do složitých problémů tak selže, proto se mnoho hlupáků vyhýbá tomu, co je pro ně složité, aby zde neselhali a neměli z toho problémy nebo ostudu. Internet to je veliké množství informací a programů, které můžeme využívat, abychom zde vše rychle našli, tak zde jsou vyhledávací systémy, co nám pomohou najít to, co hledáme. Mnoho lidí se stává závislými na počítačích a internetu, v mnohém to připomíná závislost na víře ve svaté zázraky, může internet pomoci lidem pomocí zázraků? Je třeba si uvědomit to, že je internet teprve novinkou, oproti klasickému používání knih a novin.

Internetu chybí pevné body, které by dali uživatelům jistoty, vytvořit na internetu pevné body je práce na mnoho let, pro mnoho lidí, a tu práci musí i někdo ekonomicky ocenit, dělat něco zadarmo, to se nikomu nechce. Kvalita je na internetu jenom tam, kde je práce dobře ohodnocena, tam kde nejsou peníze, tam je na internetu veliká ubohost. Internet se rychle mění, a subjektivně si myslím, že se mění k lepšímu, a to co je horší z internetu mizí, základem je zde; originalita, optimalizace, aktualizace, to jsou největší priority internetu. Nějaká nová organizace se rozhodne mít na internetu stránku nebo blog, a teď jde o to kdo tu stránku nebo blog kvalitně vytvoří, a kdo se bude potom starat o provoz? Z díla se pozná tvůrce, rozhodně se vyplatí investovat do kvality a využít profesionální služby a profesionální hosting, dokonalost se skládá z mnoha maličkostí, a mít dokonalou stránku, to není žádná maličkost.

Největší problémy nastávají u vzhledu a obsahu, špatný vzhled kombinovaný se špatným obsahem, je jistou cestou do pekla. Vše je konzumní systém, smrt je nahrazení starého konzumního systému, za nový konzumní systém, základem je zde ekologická recyklace, z nuly vše vzniká a v nuly se to navrací, ekologické recyklování je pevným bodem konzumního systému. Mnozí věří na to, že duše po smrti těla dále zde existuje, duše opravdu po smrti těla existuje, ale ona existuje jenom v GVKB očistci, po 10 000 000 let! Existuje zde pro duše i GVKB ráj a tam se dostanou jenom duše, co si koupili GVKB odpustky svých hříchů. Víra je o tom věřit v GVKB posmrtný ráj, a koupit si odpustky na velmi dlouhou dobu. Ten, kdo skepticky nevěří v GVKB ráj, ten je hříšný neznaboh, a čeká jej logicky pekelný očistec.

Mnozí namítnou, že věří v; náboženství, politiku, filosofii, vědu, logiku, pohádky atd., a že to by jim mělo stačit k tomu, že se dostanou do ráje. Každá víra je klíčem k nějakému zámku, GVKB víra je klíčem k ráji, a ostatní víry jsou klíčem k očistci. Z díla spatříte tvůrce, jenom GVKB vám ukáže pravdu, kterou hledáte, žijete ve světě, kde hříšníci lžou a kradou! Proč je zde vše v depresi, a tak hříšníci konzumují drogy, a páchají zlo na sobě, nebo na svém okolí? Problémem je nedostatek praxe a nadbytek teorie, teorie nás v hříšníky proměňuje a do očistce toužení nás uvrhuje. Teorie je obrazně jako program, který není v realitě otestovaný, a tak mají uživatelé s ním často problémy, když se program zhroutí, tak zjistíme, že programátor myslel, a jistě už nevěděl co je správné, jde o to, aby programátoři, věděli a nemysleli.

Myšlení to je hledání toho, co je správné a vědění to je jistota v to co je správné, mnohdy otestování programu trvá déle než napsání programu, podívejte se třeba na operační systém Windows, ten se běžně opravuje mnoho let, po jeho uvedení do prodeje. Humorné bylo u starých verzí restartování bez varování, kdy uživatel přišel často o rozpracovanou práci, díky neustálým aktualizacím, co probíhali automaticky pro dobro uživatele Windows. Lidi dělají chyby o tom to je, následkem lidských chyb je zde deprese, co je to vlastně programování? Programování se podobá vaření jídla podle kuchařské knihy, nebo s použitím polotovarů, jsou kuchaři, co neumí vařit a jsou kuchaři, co umí vařit, z díla se pozná tvůrce, a každý začátek je těžký, a plný chyb.

Vše je konzumní systém, smrt je nahrazení starého konzumního systému, za nový konzumní systém, základem je zde ekologická recyklace, z nuly vše vzniká a v nuly se to navrací, ekologické recyklování je pevným bodem konzumního systému. Mnozí věří na to, že duše po smrti těla dále zde existuje, duše opravdu po smrti těla existuje, ale ona existuje jenom v GVKB očistci, po 10 000 000 let! Existuje zde pro duše i GVKB ráj a tam se dostanou jenom duše, co si koupili GVKB odpustky svých hříchů. Víra je o tom věřit v GVKB posmrtný ráj, a koupit si odpustky na velmi dlouhou dobu. Ten, kdo skepticky nevěří v GVKB ráj, ten je hříšný neznaboh, a čeká jej logicky pekelný očistec. Mnozí namítnou, že věří v; náboženství, politiku, filosofii, vědu, logiku, pohádky atd., a že to by jim mělo stačit k tomu, že se dostanou do ráje.

Každá víra je klíčem k nějakému zámku, GVKB víra je klíčem k ráji, a ostatní víry jsou klíčem k očistci. Z díla spatříte tvůrce, jenom GVKB vám ukáže pravdu, kterou hledáte, žijete ve světě, kde hříšníci lžou a kradou! Proč je zde vše v depresi, a tak hříšníci konzumují drogy, a páchají zlo na sobě, nebo na svém okolí? Problémem je nedostatek praxe a nadbytek teorie, teorie nás v hříšníky proměňuje a do očistce toužení nás uvrhuje. Teorie je obrazně jako program, který není v realitě otestovaný, a tak mají uživatelé s ním často problémy, když se program zhroutí, tak zjistíme, že programátor myslel, a jistě už nevěděl co je správné, jde o to, aby programátoři, věděli a nemysleli.

Myšlení to je hledání toho, co je správné a vědění to je jistota v to co je správné, mnohdy otestování programu trvá déle než napsání programu, podívejte se třeba na operační systém Windows, ten se běžně opravuje mnoho let, po jeho uvedení do prodeje. Humorné bylo u starých verzí restartování bez varování, kdy uživatel přišel často o rozpracovanou práci, díky neustálým aktualizacím, co probíhali automaticky pro dobro uživatele Windows. Lidi dělají chyby o tom to je, následkem lidských chyb je zde deprese, co je to vlastně programování? Programování se podobá vaření jídla podle kuchařské knihy, nebo s použitím polotovarů, jsou kuchaři, co neumí vařit a jsou kuchaři, co umí vařit, z díla se pozná tvůrce, a každý začátek je těžký, a plný chyb.

Komu není rady tomu není pomoci, proč hlupáci odmítají moudré rady, a tak jim už není pomoci, příčinou je zde strach, který neumí překonat, podívejme se třeba na ekonomiku, abychom mohli zde žít musíme mít to, co milujeme a potřebujeme, ekonomika je tedy prioritou pro ve co je zde živé, je ekonomické myslet více na sebe než na to, co je nám cizí, protože v nouzi nám to, co je cizí nepomůže. Vše je zde evolučním experimentem, a tak se mnohé nepovede a tím zde jsou problémy, naše myšlení je v klidu, pokud zde není hlad, a jsme nasycení tělesně a psychicky, s příchodem hladu, přichází neklid a tím i problémy, a psychické nemoci. Vysvětlení je ve strachu ze změny, hlupáci se podobají zaostalému náboženství, a budou hloupě tvrdit, že je země placatá a že není kulatá.

Jenže země je kulatá a otáčí se okolo slunce, na nebi není Bůh, který používá blesky, když se na lidi zlobí, je třeba pochopit, že život je o tom, nebýt hlupákem. Ten, kdo není hlupákem, ten je zde ekonomicky úspěšný, a tak se zde i má dobře, protože poznal to, co druzí potřebují, a tak jim to nabídl. Ekonomika je o nabídce a poptávce, zamysleli jste se nad tím, proč je Windows 10 nabízen rok zadarmo? Rozhodně to není proto, že by Microsoft uznal to, že mnoho v minulosti hřešil, tím že prodával lidem programově a vzhledově ubohé verze Windows, sebekritika se zde nekoná, příčina je jinde, příčinou je sběr dat o uživatelích počítačů, nejde zde o špehování a trestání lidí za to že dělají na počítači něco zlého. Jde zde o vytvoření inteligentního operačního systému, který bude konkurovat firmě Gogole a našemu Seznamu, vyhledávání v internetovém prohlížecí je veliký obchod, a pokud Microsoft eliminuje konkurenci, tak získá obrovské bohatství z globální reklamy.

Budeme informace hledat a internetu bez internetového prohlížeče, Microsoft pochopitelně zvýhodní ty, co si zaplatí za reklamu, bude zde cílená reklama, protože Microsoft bude mít informace, o každém majiteli počítače. Logicky konkurenční operační systémy se rychle přizpůsobí, a budou dělat to samé, co dělá Windows. Soukromí uživatelů počítačů bude eliminované, protože peníze z reklamy, jsou na prvním místě. Pokud poznáme sami sebe, tak poznáme i ostatní lidi, protože se lišíme jenom na povrchu, a pod povrchem je idiot, který myslí a žije jako idiot. Z idiotského díla se logicky pozná idiot, internet a televize, je galerie, ve které je mnoho miliard idiotů, co myslí a žijí jako idioti. Následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, psychiky atd.

Ryba smrdí od idiotské hlavy, je třeba se nad tím konečně zamyslet a začít s globální digitalizací kdy se idioti pomocí dotazníků naskenují a potom se jejich těla eliminují. Není to nic osobního, jde jednom o evoluční proces, ve kterém to, co je evolučně zastaralé je nahrazeno něčím, co je evolučně nové, a tak zde místo idiotských lidí budou GVKB roboti. Nejsou lidi tak zde s lidmi nejsou ani problémy, takto konečně láska a pravda zvítězí na věčné časy nad nenávistí a lží. Základem byl a bude obsah webu, internetové vyhledávače dělají návštěvnost a sebelépe udělaný web neuspěje, pokud nebude mít hodnotný obsah, návštěvníci nestojí o obsah, který je o ničem, a jenom je okrádá o jejich čas! Filmy a obrázky jsou k ničemu, protože vyhledávače pracují jenom se slovy!

Další věc je kvalitní technický a programový systém, na kterém bude váš web fungovat, nejlepší je v současnosti mít blog na systému co provozuje Google, je to blog, kde nemáte ubohé reklamy, ale pokud je tam chcete mít, tak není problém je tam umístit, a budete mít z reklam i zisk, pokud bude mít váš webový blog vysokou návštěvnost. Vzhled zvolte jednoduchý bez barevných nesmyslů, návštěvníci nejsou pokusní králíci. Dobré je propojit web se sociálními sítěmi, to je dneska už klasika. Základem je minimálně jeden článek každý den, vyhledávače vyřazují automaticky z vyhledávání weby, kde dlouho není nic nového. Tam kde je bohatství, tam je i v ráji Stvořitel, tam kde je bída, tam je zase Ničitel a jeho konzumní očistec. Za vším je toužení po úspěchu, a následkem toužení je soužení a deprese, veliká konkurence, není jenom lidský problém, setkáme se s konkurencí i v přírodě zcela běžně, evoluce je jenom o tom, že to, co neuspěje v konkurenci, to evolučně zanikne.

Aby mohlo vzniknout nové tak musí zaniknout staré, vše směřuje k tomu, že se malé nahrazuje velikým, místo malého krámu, kde byl za pultem prodavač, je zde veliký internetový obchod, ve kterém je zboží z celého světa za tržní ceny. Místo chození do chrámu a divadla, chodíme k barevnému digitálnímu displeji, a zde sledujeme televizi nebo internet, staré je mrtvé, ať žije to, co je nové, často narazíme s požadavkem o výměnu starého za nové na problémy, protože někomu vyhovuje to, že vše zde funguje dosud jako před sto lety, a tak stojí v pozoru u domu vojenské stráže a hlídají dům kde je prezident nebo král. Peklo je následkem ekonomické a technické zaostalosti, boj se zaostalostí byl vždy v naší civilizaci díky centralizaci problém, a ten kdo prosazoval nahrazení starého za nové, byl často za tuto drzost zabit, nebo skončil ve vyhnanství či ve vězení.

Náš stát by mohl díky; optimalizaci, transformaci, digitalizaci, automatizaci, robotizaci atd. propustit 90 % zaměstnanců, a tím by se mohl konečně eliminovat státní dluh, a potom by se mohli snížit daně. Jenže tuční kapři si dobrovolně nevypustí státní rybník, kde se mají velmi dobře, a budou dělat vše pro to, aby jim nikdo tento státní rybník nevypustil, co by si počali bez péče státu, vždyť by museli těžce pracovat, za ubohé sociální mzdy, a báli by se výpovědi. Nejprve k tomu, jaký účel mají stránky na internetu? Stránky na internetu jsou zde proto, aby sobecky okrádali uživatele internetu o jejich čas, a jejich duševní zdraví, dobrota je přeci žebrota, to platí i na internetu.

Klasickou ukázkou okrádání o čas a duševní zdraví, jsou logicky stránky, co mají největší návštěvnost, čím více máte na internetu nepřátel, tím více i na internetu znamenáte. Jsou na internetu jedinci, co zde mají miliony nepřátel, a pokud by vystoupili někdy na veřejnosti, tak by je lidi ukamenovali. Základem je tedy pochopit, co nejvíce rozčílí uživatele internetu? Nejvíce rozčílí uživatele internetu to, že jim nastavíte psychické zrcadlo, a povíte jim to, že to jsou existenční ubožáci, a že by udělali nejlépe, pokud by si koupili odpustky a spáchali potom sebevraždu, aby zde byl od nich klid. Důležitý je i vzhled stránky, ideální je stránka bez vzhledu, kde je jenom text, bohužel vyhledávače tento typ stránek ignorují, a tak budete muset nějaký vzhled vytvořit, nepárejte se s tím, a vytvořte jednoduchý vzhled, kde ořežete všechny grafické zbytečnosti na kost. Prioritou, na kterou nesmíte nikdy zapomenout, je originalita textu a originalita obrázků, nekopírujte texty a obrázky z internetu nebo knih, to každý rychle pozná, a tím nebudete mít návštěvnost.

Čtěte dál

PředchozíDalší