1 000 657

Bře 19, 2023

Kolik lidí přijde o zaměstnání, díky zavedení moderní vědy a techniky? Nejvíce ohrožené jsou bohatá města, ve kterých je drahá pracovní síla, zde začne ve velikém nasazování moderní vědy a techniky, tato bohatá města jsou experimentální laboratoří, ve které vzniká nejmodernější věda a technika. Vše začíná nenápadně, a tak si neuvědomujeme, že boj o pracovní místa nabírá na síle, tam kde je díky zaostalosti hlad a bída, tam je zatím ještě dostatek práce, protože je to práce za ubohé mzdy. Je zde veliká snaha přesunout průmysl náročný na pracovní sílu do zaostalých měst, kde je levná pracovní síla, tím ovšem narůstá rychle nezaměstnanost v bohatých městech.

Mnoho lidí v bohatých městech se snaží přesunout pod ochranu státu, a stát se státním zaměstnancem, který se nemusí bát bídy a nezaměstnanosti. Nebude to ale už trvat dlouho a státy začnou ořezávat svoje obrovské náklady na kost, a vyhazovat zbytečné státní zaměstnance. Vše jde naprogramovat tak že lidi zde budou zbyteční, nebude mít už logiku a smysl ekonomická imigrace, nakonec budou roboti dělat i podřadné práce a lidi skončí v rezervacích. Pokud je někdo programátorem tak se on na to naprogramoval pomocí učení toho, jak programovat, to logicky znamená, že nebude trvat dlouho a umělá inteligence eliminuje profesi programátora, vše je zde dočasně.