1 000 168

Bře 9, 2023

Vše začalo pomocí obrázků a fotek a potom přišlo kino a televize, dneska je zde internet. Pokud se něco pravidelně opakuje tak se to pro nás většinou stává pravdou, na tomto jednoduchém principu je založená propaganda a cenzura která dokáže proměnit psychicky zdravé lidi na psychicky nemocné lidi.

Digitální realita ti vymyla mozek. Vše je o protikladech, mezi kterými je většinou napětí, a tak je zde; pravda a lež, dobro a zlo, moc a bezmocnost atd. problém není v tom, že zde existují protiklady, problém je v tom že nám protiklady neslouží, ale nám poroučí!

Jak to udělat, aby nám všem protiklady sloužili? Dáme všem lidem do hlavy napojení na virtuální realitu a toto napojení eliminuje náš pokrytecký egoismus. Každý bude moci tak být bohem nebo králem ve virtuální realitě, ve skutečné realitě bude každý jenom loutkou s nulovou hodnotou pro systém.