Politika smrdí od politických hlav

Díky šachové hře se ze mě stal systémový analytik, žijeme ve složité neustále se měnící realitě, která je obrazně šachovou hrou, kdy se snažíme konkurentům dát mat. V této hře prohraje ten, kdo chybuje, pokud chybujeme tak to jistě musí i mít nějakou příčinu? Tou příčinou je vždy veliká vzdálenost, a tak nemáme správné informace, abychom nechybovali tak se musíme k něčemu dlouhodobě přiblížit a tím se v tom stát profesionálním specialistou.

Podívejme se do přírody zde je profesionální specializace přirozenou součástí u všeho, co je živé, takže nic nového pod sluncem, příroda je odpovědí na mnoho našich složitých otázek, stačí jenom přírodě do hloubky porozumět. V přírodě není možné otroctví, a tak je zde každý živý systém profesionálním specialistou, v lidské konzumní kultuře je všude otroctví, a tak se z otroků stávají chybující amatéři.

Jsme společností naprogramovaní k tomu abychom byli otroky konzumního systému, pokud by zde nebylo možné otroctví, tak by naše civilizace zanikla. Války a pandemie v nahotě odhalují to, že jsme otroky konzumního systému, proto tak rádi utíkáme z civilizace do přírody nebo si pořizujeme psy. Ježíš Kristus nastavil zrcadlo pokrytecké konzumní kultuře, a proto byl nahý ukřižován, vše je zde postaveno na reklamě, která nás pomocí dezinformací klame od narození do smrti!

Otrokáři zde mnoho tisíciletí dělají vše pro to, aby se měli dobře a je jim jedno to že se mají otroci zle, vše je o napětí mezi protiklady a tato energie umožňuje existenci vesmíru a života. Život to je naprogramovaný dočasný evoluční proces, pokud je něco chybně naprogramováno tak to logicky i mnoho chybuje, reklama nás chybně naprogramovala, a tak se z lidí stali pitomci co dělají pitomosti.

Politika smrdí od politických hlav, pokud by mohli demokratické volby eliminovat konzumní otroctví, tak by se volby okamžitě zakázali! Na politických kandidátkách všude na světě jsou jenom bezcharakterní a bezcitní otrokáři a je zcela jedno komu dáte naivně svůj hlas, protože myšlení a skutky všech otrokářů jsou mnoho tisíciletí všude stejné.

Naštěstí to už nebude trvat evolučně dlouho a GVKB robot prezident bude vyznamenávat GVKB roboty, tím zde skončí rozdělení lidí na otroky a otrokáře, lidi se z civilizace přemístí do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se už lidi nerozmnožovali jako invazní druh, který ničí přírodu. Není zde člověk tak zde nejsou ani problémy, vše je zde dočasným evolučním experimentem, člověk to byla testovací evoluční verze a finální verzí je autonomní inteligentní robot na akumulátory. 

Skutečnou moc zde má příčina a následek

Neustále je nám reklamou vymýván mozek o tom, jak je elita potřebná a důležitá že bez mocné a bohaté elity bychom byli na tom zle, opak je pravdou, elita je iluze, vše je zde jenom o pokrytectví kdy si ti, co jsou nahoře hrají na; prezidenta, ministra, předsedu vlády, poslance, senátora, diplomata, krále, papeže, ředitele, podnikatele, milionáře, celebritu atd. smrt jasně dokazuje to, že je každý člen elity jenom loutkou, kterou může snadno a rychle nahradit jiná loutka.

Kdo zde všemu skutečně vládne, mnozí si myslí že všemu vládnou peníze, z dálky to tak vypadá ale z blízka poznáme, že peníze jsou jenom drogou pro lakomce a egoisty, skutečnou moc zde má příčina a následek, a tak situace určuje naše myšlení a konání, jsme všichni jenom bezvýznamné loutky, které ovládá situace. Se změnou situace se mění všechna svatá pravidla, pandemie nám ukázala to, že jedinou jistotou je zde smrt a vše ostatní je nejisté. 

Vše v nás a okolo nás má svůj čas

Čas je doba mezi začátkem a koncem nějakého procesu, existuje zde nekonečné množství procesů v nás a okolo nás, u některého procesu čas utíká pomalu a u jiného zase rychle, většinou platí to, že čím je něco větší nebo složitější tím čas probíhá pomalu, třeba u telefonu s operačním systémem vše probíhá pomalu a u telefonu bez operačního systému vše probíhá rychle.

Stejně tak veliká teplota má za následek urychlení času a malá teplota čas zpomaluje, proto skladujeme potraviny v ledničce, aby se nám nezkazili. Procesem zde jsou příčiny a následky, realita to jsou jenom příčiny a následky, a tak evoluce staré novým nahrazuje, někdo řekne nemám čas, to je nesmysl, kdyby někdo skutečně neměl čas tak je mrtvý, vše, co je živé to má čas a nemáme čas na to, co nás nezajímá.

Vše v nás a okolo nás má svůj čas. Je čas rození i čas umírání. Je čas sázet i čas trhat. Je čas zabíjet i čas léčit. Je čas bořit i čas budovat. Je čas plakat i čas smát se. Je čas truchlit i čas tancovat. Je čas rozhazovat i čas sbírat. Je čas objímat i čas objímání zanechat. Je čas hledat i čas ztrácet. Je čas opatrovat i čas odhazovat. Je čas roztrhávat i čas sešívat. Je čas mlčet i čas mluvit. Je čas milovat i čas nenávidět. Je čas boje i čas míru.

Správné informace mají velkou hodnotu

Nejprve k tomu, co je to správná informace? Správná informace je opakem chybné informace, většina informací, se kterými se běžně po celý život setkáváme, jsou chybné informace, které často vypadají jako správné informace, příčin je zde mnoho, taky se může stát i to že dneska správná informace je zítra chybnou informací. Informace nás o něčem informují, informace můžeme získávat pomocí; očí, sluchu, čichu, hmatu, internetu, televize, knih, dialogu atd.

Jelikož je zde nadbytek informací, tak se specializujeme na určité informace, které potřebujeme k tomu abychom se měli dobře, informace čerpáme většinou z nějakých zdrojů, které považujeme za správné. Problémem se stává zde reklama, která se nás snaží oklamat pomocí dezinformací.

Všechny ideologie jsou reklamou na zázraky po volbách nebo po smrti, sliby se slibují a blázni se radují. Pokud by lidi nemohli lhát a krást, tak by se naše konzumní civilizace zhroutila, protože by zanikla konzumní společnost. Hříšník křičí ty jsi hříšník, ve skutečnosti nikdo není hříšníkem, každý je zde jenom oblečenou opicí, která si pokrytecky hraje na člověka.