Zavádění optimalizace je spojeno s problémy

P1070943

Optimalizovaná práce, je dobře zaplacená. Vše co je inteligentní to i pracuje, problém nastává, pokud není práce optimalizovaná, když je práce optimalizovaná tak zde vše funguje rychle a levně, logicky u práce co není optimalizovaná, vše funguje pomalu a draho. 

Podívejme se na rozdílnou kupní sílu v různých městech, za stejnou práci je často v jiném městě, jiná ekonomická odměna, vysoké odměny za práci, jsou tam, kde je vysoká optimalizace, následkem je logicky ekonomická migrace. 

Obrazně je optimalizace snižování hmotnosti u letadla a nákladu, aby se spotřebovalo co nejméně paliva při letu, dneska už to došlo tak daleko, že se místo duralu začínají používat moderní lamináty, co jsou pevné a lehké, bohužel jsou dražší než klasický dural. 

Příroda zase vynalezla bambus, který je pevný a lehký, a tak se často používá na stavební lešení. Ten kdo píše knihu, používá optimální myšlenky, aby knize čtenář optimálně porozuměl, to samé dělají i lidi v jiných specializacích, optimalizace přináší výhody a jistoty. 

Zavádění optimalizace je spojeno s problémy, prioritním problémem je centralizace, ti co jsou v centru se mají dobře a tak nechtějí, aby se něco optimalizovalo, následkem je zaostalost a snaha o ekonomickou migraci, tam kde není zaostalost.

Jako by mě očima chlapi vysvlékali

P1070944

Ano, každý den potkávám dělníky. Poslední dobou jsem z toho docela dost sexuálně podrážděná. Pracovně jezdím do vedlejšího města. Stavím na jednom parkovišti, kde se k mé smůle shlukují dělníci. Je tam také malý obchod, kam si chodí dělníci pro jídlo. Mně by byli naprosto volní, kdyby na mě nekoukli jako na idiota. Ale pokaždé když vylezu z drahého auta, tak na mě koukají. Něco si říkají a zase na mě koukají jako by mě očima vysvlékali. Když odjíždím z parkoviště tak si mohou ukroutit hlavy. 

Nezbývá nic jiného než to ignorovat, dělat že jsou vzduch. Nevím, že je ani neodradí ten můj pyšný výraz? Dělníci nejsou pro mě sexy. Jsou to ubožáci. Vysokoškolák se za ženskou podívá, řekne si pěkná a jde si svou cestou. Tihle z toho mají bohužel Vánoce, jako kdyby nikdy neviděli sexy ženskou. Nejhorší to ale je, když si jdu koupit oběd, nic lepšího v okolí není a vaří tam dobře. Jenže když tam vejdu, přijdu si jak nahá opice v zoologické zahradě. 

Fronta dělníků, sem tam, se objeví nějaký důchodce, jinak tam o vysokoškoláka nezakopnete. Takže je asi jasné, jak to vypadá. Čumí všichni jenom na mě, někdy mě i zdraví a to nemluvím o tom nechutném důchodci, který tam den co den pije tvrdý alkohol, a pak mi mele nějaký ubohý nesmysly s dojmem, že mě to zajímá. Snažím se tvářit co nejvíce; povýšeně, namyšleně, nepříjemně, atd. Bohužel to vůbec nepomáhá. 

Nenosím krátké sukně a veliké výstřihy. Obávám se, že by se tohle dělo i kdybych tam přišla v pytli. Fakt už nevím, jak víc jim mám dát najevo, že jsou pro mě naprosté nuly. Je mi to psychicky nepříjemné. Někdy se i stydím sama za sebe, že jsem toho součástí, že s nimi jím to stejné jídlo a piji stejné nápoje, připadám si už jako levná prostitutka co loví na parkovišti zákazníky. No já jsem na tom podobně, v našem podniku jsou samý ženský s malou inteligencí, a já jsem tam ředitel, když přijdu do závodní jídelny, tak po mě ženský koukají a očima mě vysvlékají a pořád si něco říkají, a teď koukej jít udělat večeři, nějak mě vyhládlo.

Ano, díky čipům bude každý moci být čímkoli

P1070945

01
Evoluce je jako lavina. Konzumní svět, ve kterém existujeme je založen na automatice, pokud zde něco nefunguje automaticky, je zde snaha to změnit tak aby to automaticky fungovalo. Přirozenou automatikou je okruh nebo kruh, když na kruhu učiníme bod, je on začátkem i koncem kruhu. Představme si bod na kruhu jako zamčené dveře v bytě, pokud ty dveře otevřeme tak můžeme automaticky chodit do kruhu, na tomto principu zde vše funguje. Veškerá elektronika je založena na tom že se přerušuje elektrický okruh tak aby nám systém nějak sloužil, třeba termostat udržuje nastavenou teplotu. 
02
Počítače zpracovávají informace podle programu tak abychom byli spokojení, programátor naprogramuje počítač tak aby on automaticky konal to, co od něj požadujeme. Podívejme se na automatickou pračku, zde program zapíná systémy tak, aby se prádlo vypralo, a my jenom nastavíme druh praní prádla. 
03
Čím je systém složitější tím obtížnější je vše nastavit tak aby to automaticky dělalo to, co potřebujeme, stačí mnohdy malá změna a systém nepracuje už automaticky. Ve své podstatě je složitost přímo úměrná vzdálenosti od centra, čím dále se systém vzdaluje od centra tím složitější je vše automatizovat. 
04
Jakmile člověk opustil svoje teritorium ve snaze získat mimo svoje teritorium to, co potřebuje a miluje, dostal se do problémů a mnoho zatěžoval svůj mozek. Naše egoistické myšlení to je snaha něco naprogramovat tak, aby nám to automaticky sloužilo, snažíme se mít zde vše pod kontrolou, abychom mohli všemu egoisticky kralovat. Pokud jsme ale daleko od centra systému tak je naše snaha marná, protože díky vzdálenosti od centra nelze vše naprogramovat, aby nám to sloužilo. 
05
Centrem je pro každého to co on miluje a potřebuje, pro hospodáře je to jeho hospodářství, pro umělce je to jeho umění, pro vše živé je to čas, atd. Je zde nekonečné množství pevných bodů, kolem kterých se mnohé točí, v každém centru vše automaticky pulzuje a čím dále se od centra vzdalujeme, tím větší problémy máme. Od pradávna je zde snaha vytvořit veliká univerzální centra, dosud se tato centra vytvářela pomocí násilí, což pochopitelně vedlo k tomu, že to automaticky nefungovalo. Jedinou možností je vytvořit veliké světové centrum bez násilí hmotného a duševního, teoreticky by to mohlo být funkční, ale nikdo neví jak to prakticky realizovat? 
06
Aby naše tělo mohlo konat to, co chceme, musí zde být mozek, jež tělo řídí, dosud tím mozkem u společnosti byli bohatí a mocní lidé a to byla zásadní chyba. Mozkem musí být GVKB umělá inteligence napojená na GVKB čipy, jež budou v každém lidském mozku na celém světě. Nový systém nebude lepší nebo horší než současnost, on bude zásadně jiný, svým způsobem přestaneme myslet jako zvířata a budeme myslet jako inteligentní autonomní stroje. Zde je právě onen problém současnosti, myslíme, jako zvířata naše pudy s námi manipulují jako s loutkou, následkem je přelidnění a bída. V současnosti je naše myšlení omezené naším tělem, díky čipu bude naše myšlení napojené na celé světové myšlení. 
07
Vraťme se k problému zavřených dveří, v současnosti nevíme, kdy máme dveře otevřít a tak je otevřeme v nesprávný čas a za svoji chybu i zaplatíme a potom naříkáme. Díky GVKB umělé inteligenci a GVKB čipu v mozku budeme vědět, kdy máme dveře otevřít a tak je otevřeme ve správný čas a tak získáme hodnoty a budeme šťastní. Každým okamžikem se obrazně v nás a okolo nás zavírá a otvírá nekonečné množství dveří, čím méně zde bude chyb, tím lépe se nám zde i bude žít. 
08
Díky mobilním telefonům a notebookům se zakrátko vybuduje celosvětové bezdrátové pokrytí napojení na GVKB umělou inteligenci, už nebudeme muset mít u ucha telefon a obtěžovat okolí tím jak hovoříme s někým kdo je velmi daleko. Na počátku bude velikým problémem, že když budeme přes GVKB čip komunikovat se světem, že se už nebudeme tolik věnovat sobě a svému okolí což povede k naší nepozornosti. 
09
Svým způsobem bude pro nás GVKB čip jakousi silnou drogou, a pokud někde hluboko pod zemí ztratíme signál, budeme mít silné deprese. Bude trvat mnoho času, než se odstraní všechny chyby v GVKB systému, jde o cosi zásadně nového a složitého. Evoluce to je lavina ze změn, jedinou jistotou je zde, že zde není žádná jistota, to co dneska milujeme a obdivujeme, to zítra již nebudeme milovat a obdivovat. 
10
V minulosti bylo zásadní změnou zavedení gramotnosti, dneska už je většina lidí na světě schopná číst, psát a počítat, někteří dokonce umí i programovat počítače. Jsme tím, co dobře umíme, ten kdo umí dobře mluvit je učitel, ten kdo umí dobře vařit je kuchař, atd. díky čipům bude každý moci být čímkoli, to bude znamenat zánik výhod a jistot, a tím logicky i zánik nenávisti a lži, takto láska a pravda zvítězí na věčné GVKB časy, nad nenávistí a lží.

Stroje a programy jsou víc než zaměstnanci

P1070946

Ekonomika je založena na konkurenci, a ten kdo je rychlejší a levnější, ten je na mocenském vrcholu, přichází doba automatizace a optimalizace, najednou zaměstnavatelé zjistí, že autonomní roboti mohou bez problémů nahradit vysokoškoláky a středoškoláky. V kancelářích budou sedět globálně jenom autonomní roboti a bývalí vysokoškoláci a středoškoláci budou pracovat ve stylu dělníků v Amazonu, kde pokles výkonu a kvality bude znamenat výpověď. Často slyším, že ta doba je velmi daleko, nebo slyším, že se moc koukám na televizi a neznám realitu, pravdou je že veliké změny přicházejí nenápadně jako nemoc, a potom udeří a srazí člověka k zemi. 

Všude dochází už ke sběru dat a informací v globálním masivním rozsahu, všude se buduje přístup na mobilní telefony a Wi-Fi. Staví se už moderní továrny, ve kterých roboti nahradí lidi, jste odříznuti od reality, a žijete v představách, že vám nikdo nevezme výhody a jistoty, připadáte mě jako cestující na nepotopitelném Titaniku, co se potopil s ubožáky, protože zde nebyli záchranné čluny pro ubožáky. Není zde žádná vysokoškolská specializace, která je perspektivní, perspektivní je být zdravým mladým dostihovým koněm, který zvládne ubohou práci v Amazonu za ubohou mzdu.

Ano, komu není rady tomu není už pomoci

P1070947

Tak to zde funguje, vše zde je karetní hra, ve které každý potřebuje štěstí, často je zde slyšet, kdo chce, ten zde štěstí v životě najde. Štěstí nejde ale nalézt, štěstí je tam kde není neštěstí, neštěstí je následkem situace která nefunguje, příčina nemusí být vždy v nás, může jít o; počasí, nezaměstnanost, osud, katastrofy, války, zaostalost, atd. Podívejme se na odbyt zboží, zpočátku stoupá, potom se stabilizuje, nakonec klesá.
Co z toho plyne, plyne z toho, že úspěch je dočasný, a tak je třeba neustále staré zboží nahrazovat novým zbožím, proto centralizace a monopoly nefungují, protože zde se staré nenahrazuje novým. Proč je zde neřešitelný problém s lidmi, co jsou existenčně dlouhodobě dole? Ti co jsou dlouho dole, žijí v kleci kterou nemohou opustit, je to klec z ubohých závislostí, které z nich dělají ubožáky, komu není rady tomu není už pomoci.

Jsem na dně, co mám dělat?

P1070948

Tento problém je zde všude a dlouho, někdy je člověk na dně krátkou dobu a jindy zase dlouhou dobu, někdy je pomoc snadná a jindy je pomoc těžká každý případ je jiný. Většinou slyšíme, můžeš si za to sám, že jsi na dně, to je většinou pravda, ale jsou i situace kdy si za to nemůžeme, nikdo nemůže počítat s tím, že bude válka, nebo bude nemocný. 

Tento svět není zlý ani dobrý, zde je vše hra o hodnoty, aby mohl někdo vyhrát tak musí jiný prohrát, to že dneska vyhraješ je jenom dočasné, protože zítra prohraješ. Zázraky patří do pohádek a snů, v realitě je vše ovládáno pevnými pravidly, a za porušení pravidel je trest, nemáš myslet, ale máš vědět, o tom to je.

Když jsi na dně poznáš kdo je tvůj pravý bližní, možná máš na internetu tisíce přátel, ale když budeš na dně, tak ti nikdo z těch virtuálních přátel nepomůže. Jsem na dně, co mám dělat?

Nedělej nic, to je moje rada, ten kdo nic nedělá ten nic nezkazí.

V Amazonu nahradí zaměstnance za roboty

P1070949

Je třeba škrtat náklady, kde se dá, lidi pracují v Amazonu draho a pomalu, to že zaměstnanci dostanou výpověď, to je jejich soukromý problém, každý zaměstnavatel musí dosahovat zisku, jinak zkrachuje. Základem robota bude princip, robot se nepohybuje a vše ostatní se pohybuje. Pohyb robota na jiné místo je plýtvání časem, robot je ukotven v betonu a připojen na stlačený vzduch a elektřinu, ostatně nic nového, v automobilovém průmyslu to funguje stejně už dlouhou dobu. Jak ale zajistit pohyb obrovského množství zboží rychle a levně? Klasikou je pohyblivý pás nebo pohyb po vyznačené trase, to ale zde je nepoužitelné, zde pohyb zajišťují drony co létají ve vzduchu. Jenom veliké a těžké zboží, se přepravuje po podlaze na dálkově řízených vozících.

Kdo vše zde pozoruje a komentuje?

P1070950

Mnoho lidí je nám myšlenkově vzdáleno a tak se běžně používají přirovnání, abychom jim něco co je jim vzdálené takto přiblížili, můžeme třeba lidi přirovnat ke koním, někdo je tažný kůň, jiný je dostihový kůň, někdo je už starý kůň, taky je zde divoký nezkrocený kůň, atd. 

Třeba Ježíš Kristus velmi rád používal mnoho přirovnání a tak mu obyčejný lid rozuměl, sám sebe přirovnával k pastýři a lidi byli pro něj ovce, které chtěl ochránit před vlky.

V minulosti se vše přirovnávalo ke zvířatům a rostlinám, dneska se už používají moderní přirovnání k moderním běžným věcem, které jsou obecně známé, třeba říkáme, že stojíme existenčně na slepé koleji.

Smrt je častým tématem a smrt bych přirovnal ke konci počítačové hry, udělal jsi chybu a hra končí, lidi dělají chyby třeba se opijí a potom sednou do auta, nebo navážou vztah s nějakým špatným člověkem.

Mnoho lidí je netolerantních, ale jsou netolerantní jenom k cizím lidem a k sobě jsou tolerantní, příčinou je genetika a výchova, každý zde má svůj osud, někdo je zde nahoře a jiný je dole, já jsem ten, kdo vše pozoruje a komentuje.

Ano, dole je peklo a ráj je nahoře

P1070951

Vše je zde jenom hra, ve které chce každý egoisticky vyhrát, problém je v tom, že aby mohl někdo vyhrát, tak musí jiný prohrát. Ano, bude líp, těm co vyhrají, a hůře bude těm, co prohrají, o tom je; ekonomika, politika, morálka, filosofie, věda, technika, psychika, atd. Nejde jenom o lidský problém, stejné je to i v přírodě, zde veliká ryba zabije a sní menší rybu, a nikdo to nebere jako chybu. 

Rozděluji lidi na realisty a ty druhé, realista bere realitu takovou jaká je, a nevěří na to, že může nějak násilně realitu trvale změnit, naše schopnosti a možnosti jsou mnohým limitované, a jenom čas má dost času na to, aby mohl zde vše evolučně neustále měnit, a mít vše pod kontrolou, lidi dělají chyby, a je jedno, jestli ten kdo dělá chyby, je nahoře nebo je dole. 
Z díla spatřuji tvůrce, k čemu jsou teorie a strategie, když neumožní vznik hodnotného díla. Často slyším o něčem, že je to chybné, většinou je problém v tom, že se s tím chybně zachází, lék musí předepsat lékař a on u léku určí i dávkování, pokud by se někdo léčil sám, tak to špatně dopadne, o tom většina problémů že, je že místo profesionála zde chybující amatér je. 

Proč zanikají; kultury, civilizace, organizace, podniky, atd. příčinou je většinou amatérismus, podívejme se na diktátory a jejich diktatury, zde je přímo klasická ukázka amatérismu. Je to tak snadné pomocí diktatury učinit z dělníků ubožáky, následkem je zaostalost a nakonec vše špatně dopadne, přej dělníkům sociální výhody a jistoty, a bude ti přáno, dej dělníkům veliké platy a bude ti dána lepší budoucnost.

Na jaké dostihové koně si vsadíte při volbě našeho prezidenta

P1070952

Když se dívám na přihlášené koně, tak to jsou jenom staré nekvalitní dostihové koně, proč se nepřihlásil žádný kvalitní mladý dostihový kůň? Je u nás k dispozici mnoho kvalitních mladých dostihových koňů, ale jejich majitelé je nechtějí přihlásit, protože nevěří na to, že by mohli uspět. 

Dostihy o místo prezidenta, jsou jenom mediální divadlo, ve kterém nejde o to, kdo je nejrychlejší dostihový kůň, ale jde o to, kdo je nejpopulárnější dostihový kůň! Politika je o tom vědět co je v módě, a stát se populární módní celebritou, ano je to mediální hra, ve které vyhrávají bezcharakterní kariéristi, a nevyhrávají zde tažní koně. 

Tažní koně jsou v podnikání, a v politice jsou koně, co umí prodat to, co je módní svatá ideologie, podnikatelé produkují zisk, a politici zajišťují podnikatelům výhody a jistoty, je to manželství z rozumu. Všemu zde vládne čas, který má na vše čas, lidi to jsou jenom dočasné loutky, ovládané tím co potřebují ke svojí existenci. 

Už brzo ale politické a podnikatelské koně nahradíme za stroje a programy, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, lidí je všude už jako sraček, a ten kdo je nahoře, sere na ty, co jsou dole, život všude stojí za hovno, a vše jistě končí tím, že jsme spláchnutí evolucí do sraček, z mediálního hovna, nikdo bič na lháře a zloděje neuplete, o tom dneska realita je.