Volové nemají pevnou vůli

Vše se točí okolo závislostí, závislosti dělají z lidí louky které snadno ovládají lidské závislosti, o závislostech je ale i; ekonomika, podnikání, obchod, politika, morálka, kultura, školství, rodina, psychika, drogy, léky atd. přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, otázka je kdo nebo co si zaslouží abychom se o to dobře starali? Rozhodně, závislosti jsou složitým a rozsáhlým tématem, který má mnoho vlivů na různé aspekty lidského života. Ovlivňují naši ekonomiku, kulturu, zdraví, a mnoho dalšího. Otázka péče o ně je důležitá a vyžaduje multidisciplinární přístup. Především, je důležité se zaměřit na prevenci. To znamená vzdělávat lidi o rizicích a následcích závislostí a poskytovat jim dostupné zdroje a podporu, aby se jim mohli vyhnout nebo s nimi lépe zvládat.

To může zahrnovat prevenci zneužívání látek, podporu duševního zdraví, a rozvoj dovedností pro zvládání stresu a emocí. Další důležitou oblastí je poskytování léčby a podpory pro ty, kteří se již potýkají se závislostmi. To zahrnuje dostupnost kvalitní léčby, terapie a rehabilitace, která respektuje individuální potřeby a kontext každého jednotlivce. Také je důležité provádět politiky a opatření, která omezují škodlivé podmínky, jež mohou závislosti podporovat nebo zhoršovat. To může zahrnovat regulaci reklamy na alkohol a tabák, podporu sociálního začlenění a podporu pro oblasti ohrožené chudobou a nezaměstnaností, které jsou náchylné k závislostem. V konečném důsledku, péče o závislosti by měla být založena na empatii, porozumění a snaze o vytváření zdravých a podpůrných komunit pro všechny. 

Závislosti jsou dobrý sluha a zlý pán, jde o to aby nám závislosti nepanovali a to je jako s vínem které nás pokouší k tomu abychom se opili. Ano, to je dobrý způsob, jak to vyjádřit. Závislosti mohou být pro některé lidi přínosem, pokud jsou používány s mírou a kontrolou. Například, káva může být pro někoho příjemným rituálem nebo zdrojem energie, pokud je konzumována v rozumných množstvích. Nicméně, jakmile se závislost stane nekontrolovatelnou a začne ovládat naše životy, stává se problematickou a může vést k negativním následkům. Stejně jako s vínem, je důležité se naučit rozpoznat hranici mezi užíváním a zneužíváním. To vyžaduje sebekontrolu, uvědomění si rizik a schopnost se na své chování a návyky podívat kriticky. 

Prevence a vhodná péče jsou klíčové v tom, aby se zabránilo tomu, aby závislosti převzaly kontrolu nad našimi životy. Je to jako udržovat rovnováhu – užívat závislosti s mírou a respektem k sobě samým a k ostatním. Podívejme se na problém odvykání od špatných závislostí na; pokrytectví, korupci, protekci, lhaní, podrazech, škodolibosti atd. většinou to funguje jako s hubnutím kdy netrvá dlouho a po zhubnutí zase následuje tloustnutí. Ano, odvykání od špatných závislostí může být velmi obtížné a často je to dlouhý proces. Podobně jako při hubnutí, kdy se může stát, že se vrátíme ke starým návykům a zase nabíráme váhu, může se stát i s odvykáním od špatných závislostí. 

Důvodem je, že tyto závislosti mohou být často zakořeněny hluboko v našich zvyklostech, myšlení a chování, a odvykání vyžaduje čas, úsilí a trpělivost. Navíc, může být obtížné odolat pokušení vrátit se ke starým způsobům, zejména pokud se setkáme s obtížemi nebo stresujícími situacemi. Nicméně, i když se může zdát, že je to jako „jo-jo efekt“, kdy se vrátíme ke starým závislostem, je důležité si uvědomit, že každý pokus o změnu je krokem vpřed. I když se někdy můžeme cítit jako bychom selhali, každý pokus nám poskytuje příležitost k učení se a růstu. Podpora a pomoc od blízkých, profesionálů nebo podpůrných skupin mohou být klíčové při odvykání od těchto špatných závislostí.

Je důležité si uvědomit, že to není cesta, kterou musíme projít sami, a že existuje mnoho zdrojů, které mohou pomoci překonat tyto obtíže. Volové nemají pevnou vůli o tom je problém s odvykáním závislostí. To je zajímavá analogie. Skutečně, u zvířat, jako jsou volové, nejsou pojmy jako vůle a odvykání v takovém smyslu, jak je chápeme u lidí. Zvířata, včetně volů, jednají podle svých instinktů a učení získaného zkušeností, nikoli na základě uvědomělé vůle nebo cíleného úsilí o odvykání. Lidé mají tu výhodu, že jsou schopni uvědomit si své chování, zvažovat možnosti a aktivně se snažit o změnu.

Nicméně, i přesto se může zdát, že někdy bojujeme s odvykáním jako bychom byli „zajatci“ našich závislostí, a to z různých důvodů, včetně biologických, psychologických a sociálních faktorů. Je tedy důležité, abychom při odvykání od závislostí přijímali komplexní přístup, který zohledňuje tyto faktory a poskytuje podporu a nástroje potřebné k úspěšné změně. To může zahrnovat terapii, podporu od blízkých, změnu životního stylu a vyhledání profesionální pomoci, kdy je to potřeba.

Čtěte dál

PředchozíDalší