Základní principy manipulace se po mnoho tisíciletí nemění

Lidi mají genetické tělo stejné, jaké mají i zvířata, lidi jsou tedy logicky zvířata nejsou to roboti na baterky! Neustále se zamýšlím, co je příčinou toho že máme problémy, se kterými si neumíme poradit mnoho století? Příčinou je pořád dokola to že společnost se snaží o to abychom nebyli zvířaty a byli roboty na baterky. Jak vlastně došlo k tomu, že se společnost snaží o to abychom nebyli zvířaty a byli roboty na baterky?

Příčinou je to že jsme se naučili komunikaci pomocí řeči, dítě je krásné, dokud neumí mluvit a nerozumí tomu co lidi říkají. Naše mluvení je pro nás návykovou drogou, pokud jsme v situaci kdy dlouhou dobu nemůžeme mluvit tak z toho máme veliké psychické problémy. Problém mluvení je v tom že ten, kdo mluví potřebuje, aby jej někdo poslouchal, mluvit sám k sobě to se lidem nelíbí, protože z toho nemají užitek!

Mluvení vzniklo proto abychom měli z mluvení užitek a ti co nás poslouchají mají z našeho mluvení ztrátu, a tak je zde skákání do řeči, protože ten druhý je do něčeho veliký blázen. Podívejme se na; noviny, časopisy, knihy, filmy, rádio, televizi, internet, školství atd. všude je to o mluvení a snaze o to, aby to mluvení někdo četl nebo poslouchal! Všude je to hon na ty, co budou poslouchat a nebudou skákat do řeči, nebo psát komentáře k nějakému obsahu, pastýři potřebují pokorné stádo!

Základní principy manipulace se po mnoho tisíciletí nemění, mění se jenom na tomto pokryteckém divadle; kulisy, kostýmy, hry, herci atd. každá stará populární celebrita je snadno nahraditelná novou celebritou. Jenže evoluce dospěla k tomu že díky vědě a technice klesá hodnota elity, nebude to už trvat evolučně dlouho a místo lidí budou v civilizaci naprogramované stroje, člověk bude z civilizace odsunut do přírodní rezervace a zde bude mít nahý zadek a jíst z ruky do huby, v civilizaci bude robot prezident vyznamenávat roboty. 

Čtěte dál

PředchozíDalší