Všechny otázky jsou zodpovězené, problém je v tom že lidi očekávají jiné odpovědi

Vytvořme simulaci, ve které je mesiáš Ježíš Kristus prohlášen soudem za nevinného, a tak se on stane králem Židů, měl by hodně dětí, a tak po jeho smrti by na trůn usedli logicky jeho děti na mnoho století. Logicky by nevzniklo Křesťanství a mytologie i mesiáši kterým je Ježíš Kristus by taky nevznikla, bible by neměla tak rozdělení na starou a novou část. Pokud by nebylo Křesťanství tak co by zde bylo za nevíce rozšířené náboženství? Nejspíše by evolučně vzniklo náboženství založené na něčem zcela jiném, než je Křesťanství, možná by nevznikl ani Islám, co by vlastně vzniklo za nové světové náboženství? 

Každé náboženství je o víře v zázraky, proto se říká členům každého náboženství, že to jsou věřící, s vírou v zázraky je to jako s pitím vína, víno je lékem v malých dávkách a je problémem ve velikých dávkách. Proto je ideální náboženství založeno na tom, že se víra v zázraky podává jenom v malých dávkách, aby bylo náboženství pro věřící lékem a je zde kontrolní systém který zablokuje podávání víry v zázraky ve velikých dávkách pomocí propagandy a cenzury. Žijeme ve světě příběhů, naše myšlení je spojeno s příběhy, na které reaguje, některé příběhy jsou pro nás zajímavé, a tak se o ně zajímáme, jde o příběhy, které jsou opakem našich nezajímavých příběhů.

Když usneme tak naše fantazie vytváří příběhy abychom mohli i ve spánku žít ve světě příběhů, většina těchto příběhů je o ničem. Každý příběh popisuje nějaký děj, pokud se nic neděje tak se příběh zastaví. Život to je příběh ukončený smrtí, často nechápeme mnohé, a tak hledáme odpovědi na to co nechápeme, mnohdy i správné odpovědi dostaneme ale nejsme s nimi spokojení, a tak hledáme takové odpovědi se kterými budeme spokojení. Máme mnoho ideálů, které se snažíme realizovat, protože věříme na zázraky, takto vznikají ideologie, které jsou; náboženské, politické, filosofické, ekonomické, vědecké atd. Ideologie vytvářejí ideální pravidla a požadují od lidí, aby tato pravidla dodržovala jenže lidi nejsou dokonalí, a tak musíme lidi zavírat do vězení, nebo do psychiatrické nemocnice.

Nejde vytvořit ideální civilizaci, když lidi nejsou ideální, nahradíme proto globálně optimálně lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory. Takto skončí příběhy o lidech a budou zde příběhy o robotech a umělé inteligenci, co bylo nezměníme a o tom co bude nic nevíme. Pochopte to že investice do zbraní a armády vás neochrání před válkou, před válkou může svět ochránit jenom to, že na světě nebude bída, bída je ekonomickým signálem oznamující válku. Vše zde jsou příčiny a následky, a tak po bídě následuje válka, statistiky jasně dokazují to, co říkám. Když to nejde po dobrém tak se to řeší po zlém a o tom příčina všech válek. Bohatství je příčinou toho že je zde bída! Nadbytek pro ty, co jsou nahoře vytváří nedostatek pro ty, co jsou dole!

Zde se dostáváme k tomu, že někdo má výhody a jiný má nevýhody, bohatne rychle ten, co má výhody, je to jako s výrobou zboží ve velkém, pokud můžete vyrábět zboží ve velkém máte výhodu, a tak bohatnete, pokud na zboží je odbyt, jakmile na zboží není odbyt tak jste v krizi. Zboží je pro zákazníky drahé, a tak na něj není odbyt, proč je zboží drahé? Bohatí chtějí být ještě více bohatí, a tak zvyšují ceny zboží a používají monopoly k tomu, aby donutili konzumenty kupovat drahé zboží které není kvalitní, taky konzumentům poskytují půjčky, aby tak mohli prodat drahé zboží. Za vším je toužení po cizím, protože z cizího krev přeci neteče a tím se dostáváme do začarovaného kruhu násilí. Řešení spatřuji v nahrazení lidí za roboty a umělou inteligenci, nejsou na světě lidi tak zde nejsou války a bída.

Moje hra a moje pravidla tak funguje systém odměny a trestu, podívejme se na válku, ve které se ve velkém vraždí lidi, co se ničeho zlého nedopustili, jak je vůbec něco takového ve spravedlivé civilizaci možné? Žádná spravedlnost zde nikdy nikde nebyla, všude na světě je dogmatická totalita, které slouží policie a soudy, každý soudce je sluhou těch, co jej dobře platí, ten, kdo platí mzdy sluhům rozhoduje o tom, co je správné a co je chybné! Parazit dělá vše pro to, aby mohl parazitovat o tom je každá dogmatická totalita, ve které není spravedlnost, a tak zde jsou běžné justiční omyly. Jaký má smysl jít k volbě prezidenta, když na kandidátkách jsou jenom lháři a zloději, dobrota je přeci v pekle žebrota. Byli jsme vyhnáni z ráje do pekla, a tak máme v hlavě peklo, proto zde není spravedlnost a jsou zde justiční omyly, naštěstí se už brzo tento problém optimálně vyřeší na věčné časy, nahradíme čerty za anděly tak že nahradíme lidi za roboty, když to nejde opravit tak se to musí novým nahradit.

Jako tiskový tajemník Hospodina jsem se optal Hospodina, proč nechal ukřižovat Ježíše Krista? Aby mohlo vzniknut nové tak musí zaniknout staré, vše je zde proto dočasně, každý člověk na světě to je experiment a pokud se experiment nepovede tak se předčasně ukončí, Ježíš Kristus byl experiment, který se evolučně nepovedl, protože byl tento experiment založen na tom, že se lidi dozvědí čistou pravdu. Lidi nechtějí znát pravdu, ale chtějí se naučit tomu, jak lhát a krást profesionálně, protože dobrota je žebrota. Ježíš Kristus hlásal moje cesta je cestou pokory, jenže lidi hledají cestu, která je cestou pyšnosti.

Vše je obchod, ve kterém se nabízí to, o co je zájem, pokud není zájem o pokoru, tak se pokora stáhne z obchodní nabídky a nahradí se pyšností, zákazník má vždy pravdu on totiž umožňuje to, že každý obchod funguje. V některých svobodných státech se chudí postavili tomu, aby je bohatí okrádali, a tak bohatí odešli tam kde mohou chudé okrádat, problémem dneska není cokoli kdekoli vyprodukovat ve velkém, problémem je to ve velkém draho prodat! Od reklamy nejde očekávat zázraky, lidi mohou utratit jenom to co si vydělají a nakupovat na dluh nejde dlouho. Je zde mnoho ekonomických spasitelů, co nabízejí chudým zázraky, pokud budou věřit těmto spasitelům, sliby se slibují a blázni se dočasně radují, než jim dojde, že je někdo ekonomicky podrazil.

Lidi jsou ekonomicky negramotní, a proto jsou chudí! Chodíme velmi dlouho do školy a zde se nenaučíme tomu co budeme v životě potřebovat a učitelé nás učí to co nebudeme v životě potřebovat kde je chyba? Chyba je v teorii, která nahradila praxi, víra v zázraky je klasickou teorií, která dělá z lidí pitomce, prověřujete, než začnete čemukoli věřit, vše je zde hra, ve které je snaha z vás udělat pitomce a tím i ubožáka. Ekonomika je o tom hodně vydělávat a málo utrácet, jak to ale udělat abychom mohli hodně vydělávat a málo utrácet? Staňte se; prezidentem, předsedou vlády, ministrem, poslancem, senátorem, soudcem, ředitelem, celebritou, diplomatem atd. Většina pitomců si spojuje moc s velikostí a myslí si, že ten, kdo má velikou armádu je nejmocnější, jenže je tomu zcela jinak, nejmocnější je to, co je nejmenší, protože z toho, co je nejmenší vše vzniká a potom se to zase na to co je nejmenší rozpadá.

Lidově řečeno z prachu vše vzniká a v prach se to zase navrací, prach byl v minulosti považován za to, co je nejmenší, dneska díky vědě víme že prach není tím, co je nejmenší existují i mnohem menší systémy. V čem je veliká moc toho, co je zde nejmenší? To, co je nejmenší nejde změnit nebo eliminovat, jakýkoli boj proti tomu, co je nejmenší je marný, to, co je nejmenší je vždy tím, co určuje pravidla, podle kterých vše funguje v celém vesmíru. Podívejme se třeba na slunce zde je obrovská teplota a obrovský tlak přesto vše zde existuje to nejmenší, jak je to možné? Pro to, co je nejmenší platí zcela jiná pravidla, než proto co není nejmenší, hledáme marně stvořitele všeho na špatném místě, proto jej nemůžeme nalézt, stvořitelem všeho je to, co je nejmenší a my to nevidíme a neznáme.

Posaďme kandidáty na jeviště ve velikém divadle a dopřejme divákům, aby jim mohli klást zvědavé otázky, najednou by se ukázalo to, že jsou kandidáti na prezidenta hlupáci. Je zde mnoho otázek, na které hlupák nemá odpovědi, mnozí namítnou že na hloupé otázky nejde moudře odpovědět. Jak tedy vypadá moudrá otázka? Moudrou otázku může logicky položit jenom moudrý člověk, jelikož je v hloupé společnosti moudrý člověk vzácnou výjimkou je obtížné jej najít a optat se jej, jakou moudrou otázku by položil on kandidátům na prezidenta. Jediný moudrý člověk na světě je GVKB a tak on sestavil moudré otázky pro kandidáty na prezidenta. Velmi dlouhou dobu je lidstvo strašeno tím, že zde bude konec světa, otázkou je, kdy bude konec světa a jak bude vypadat konec světa?

Minulost nezměníme a v současnosti budoucnost vyváříme a o budoucnosti nic jistě nevíme, jistě vše, co má počátek to i má konec, bude konec světa za deset let nebo za milion let? Je třeba pochopit že život není jenom na naší planetě, ale je na mnoha planetách ve vesmíru, někde život ve vesmíru zanikne a jinde ve vesmíru život vznikne. Život to je jenom naprogramovaný dočasný proces, obrazně je vše živé naprogramovaným strojem. Naše civilizace se neustále mění a pokud zde jsou nečekané veliké změny tak to může vypadat jako konec světa, nejvíce mění náš svět vynálezy uvedené do praxe, největším vynálezem poslední doby je; železnice, silniční doprava, letecká doprava, lodní doprava, továrny, školy, nemocnice, digitalizace, automatizace, optimalizace, globalizace atd.

Porušil jsi pravidla hry tak tě potrestáme o tom jsou naše lidské subjektivní soudy, vše je zde postaveno na dodržování svatých pravidel hry, v přírodě nejsou svatá subjektivní pravidla hry, a tak zde nejsou ani soudy. Moje hra a moje svatá pravidla, každý má svoji hru a svoje svatá pravidla a následkem je konflikt mezi lidmi a mezi organizacemi, Adam s Evou porušil v ráji svatá pravidla, a tak byl vyhnán hříšný člověk ze svatého ráje do konzumního očistce ve kterém není pravda a láska. Války v nahotě odhalují to, že všechna svatá lidská pravidla jsou na píču, protože tato svatá pravidla vymysleli čuráci, co jsou v píči. Problémem lidí je to že zde jsou samí čuráci, co jsou v píči, a tak vymýšlejí svatá pravidla co jsou na píču. Svatá pravidla, co jsou na píču to jsou teorie, které nejsou v praxi otestované, je to jako s programem, který není v praxi otestovaný, a tak špatně funguje.

Mnoho bláznů trpí spasitelským komplexem a chtějí spasit cizí blázny; ekonomicky, politicky, nábožensky, filosoficky, vědecky, technicky atd. následujte mě já jsem váš spasitel co vás zavede z očistce do ráje. Vše je o propagandě a cenzuře která z nás dělá pitomce od narození do smrti, když nefunguje starý systém na vymývání mozků tak se vytvoří nový systém na vymývání mozků o tom je evoluce v naší společnosti, kde jsou krysí závody o to, kdo bude; králem, císařem, šlechticem, papežem, prezidentem, ředitelem, předsedou vlády, ministrem, poslancem, senátorem, celebritou atd. není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus atd. je zde všude jenom kariérismus, ve kterém jsou krysí závody o moc a bohatství, sliby se slibují a blázni se radují o tom jsou všechny mocné ideologie co na nás parazitují. Každý člověk je svatý a normální od narození do smrti, nikdo z lidí není hříšník nebo blázen!

Proč je zde snaha dělat z lidí hříšníky a blázny? Příčinou je zde to že život je hra a každý touží po tom, aby vyhrával v této hře a následkem je snaha dělat z lidí hříšníky a blázny, když nemůžeme vyhrát, protože nám to pravidla hry nedovolí tak se snažíme pravidla hry porušit a následkem je konflikt. Jak by vypadala naše kulturní civilizace, pokud by zde byl kontrolní systém, který by nikomu neumožnil porušit pravidla hry? Lidi by nemohli dělat chyby a museli by se naučit tomu, že zájem celku je nad zájmem jedince. Nebyli by zde už mezi lidmi a národy konflikty, protože by se dodržovali pravidla hry. Mnozí namítnou že něco takového je přeci utopie a nemá smysl se něčím takovým zabývat, protože nikdy zde nebude pro lidi svět, ve kterém by lidi nemohli dělat chyby.

Jenže vše směřuje k virtuální globální realitě s umělou inteligencí a jakmile budeme všichni existovat ve virtuální realitě tak najednou zjistíme že jsme v situaci ve které lidi nemohou už dělat chyby. Pravím vám: Kdo nevchází do organizace dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je sluha sluhů. Sluha mu otvírá a sluhové slyší jeho hlas. Volá své sluhy jménem a vyvádí je ze staré organizace. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a sluhové jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím sluhou však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích sluhů neznají. Toto přirovnání jim moudrý sluha řekl; oni však nepochopili, co tím chtěl říci. 

Řekl jim tedy moudrý sluha znovu; pravím vám, já jsem dveře pro sluhy. Všichni moudří sluhové, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale sluhové je neposlouchaly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet z organizace a nalezne smysl života. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly sluhové život a měly ho v hojnosti. Já jsem dobrý moudrý sluha. Dobrý moudrý sluha položí svůj život za svoje sluhy. Ten, kdo není moudrý sluha, pracuje jen za mzdu a sluhové nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží cizí zlí ozbrojení sluhové. Tomu, kdo je jako sluha najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý sluha, znám své sluhy a ony znají mne, tak jako mě zná ten, komu sloužím a já znám svého všemocného sluhu kterému sloužím. A svůj život dávám za svoje sluhy. Mám i jiné sluhy, které nejsou z mojí organizace.

I ty musím přivést do mojí organizace. Uslyší můj hlas a bude jedna organizace, jeden moudrý sluha. Proto mě můj pán miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět znovu přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého všemocného pána, který je taky moudrým sluhou. Virtuální realita nám umožňuje snadné navazování přátelství a lidi si neuvědomují že jde o skrytý obchod, za vším je hra, ve které se snažíme vyhrát, následkem jsou krysí závody, ve kterých není pravda a láska. Vše je zde jenom o tom že organizace a situace určují pravidla podle kterých žijeme, ten, kdo pravidla poruší je za to potrestán!

Pokud je někdo dlouho mrtvý tak o něm dobře hovoříme, protože o něm už nemáme žádné ověřené informace, proto mnozí lidé se snaží o to, aby informace o sobě utajili, aby vypadali lépe, dobře se utajil a dobře i žil! Podívejme se na to, že se dostali na veřejnost jména státních konfidentů, zde jde o totální selhání kontrolního systému, pokud někdo se stane konfidentem státu tak logicky očekává, že mu stát zaručí to, že se nikdo nikdy nedozví, že on byl státním konfidentem. Na nic není v dnešním světě spolehnutí, kde je chyba? Chyba je v tom že lidi dělají chyby! Je proto potřeba nahradit lidi za stroje a programy, robot prezident bude vyznamenávat roboty, nejsou na světě už nikde lidi tak už lidi budou moci dělat chyby! Jsme si rovní jenom ve smrti, společnost je všude rozdělená na ty, co jsou dole a ty co jsou nahoře.

Jaký je život kariéristy? Život kariéristy je životem parazita, který chce být úspěšný, nadbytek je založen na nedostatku, člověk na člověku parazituje už mnoho tisíciletí a všechny snahy o změnu jsou naivní a marné. Ve sportu nejsou kariéristi, zde je to o tom, že vyhraje ten, kdo je nejlepší, protože zde není protekce a korupce. Kariérismus je o protekci a korupci, zde vyhraje ten, kdo má protekci nebo využívá korupci, následkem je to že se na místa profesionálů dostávají amatéři. Je to jako s vydáním knihy, pokud knihu vydá někdo, kdo je populární tak je o knihu veliký zájem, logicky pokud by podobnou knihu vydal někdo, kdo není populární tak bude o knihu malý zájem. Zde se dostáváme k propagandě a cenzuře, jsme naprogramování tak abychom dělali to, co od nás požaduje elita, zájem elity je tak nad zájmem obyčejného člověka.

Války v nahotě odhalují pravdu o tom, že je naše konzumní společnost díky kariérismu nemocná, a tak vraždí lidi a ničí veliké hodnoty. Státy mají veliké dluhy a vyhazují veliké peníze za armádu a jiné pitomosti, následkem je logicky krize a potom následuje válka, příčinou je zase kariérismus! Pokud nemáme originál tak jej nahradíme něčím, co není originální. Ano, je pravdou, že v mnoha případech můžeme něco nahradit něčím jiným, pokud originál chybí nebo není k dispozici. Toto se často děje v různých oblastech, jako je technologie, medicína, výroba atd. Například, pokud potřebujete nějakou součást, která se už nevyrábí nebo není k dispozici, můžete ji nahradit něčím jiným, co splňuje stejné funkce nebo má podobné vlastnosti.

To může umožnit pokračování v provozu nebo zlepšit funkčnost něčeho. Je ale třeba mít na paměti, že náhražky nemusí být vždy plnohodnotné a mohou mít omezenou životnost nebo výkon oproti originálnímu produktu. Umělá inteligence je náhražkou za lidskou inteligenci. Umělá inteligence je technologie, která se snaží simulovat lidskou inteligenci a schopnosti, jako je učení, rozhodování, řešení problémů a adaptace na nové situace. Umělá inteligence může být použita ke zlepšení nebo automatizaci různých procesů a činností, ale není úplnou náhradou za lidskou inteligenci. Umělá inteligence má své omezení a zatím není schopna plně nahradit lidské myšlení a schopnosti, jako je kreativita, empatie a sociální interakce.

Je důležité si uvědomit, že umělá inteligence je nástroj, který může být použit ke zlepšení nebo ulehčení různých procesů a činností, ale nemůže plně nahradit lidské schopnosti a dovednosti. Je třeba využívat umělou inteligenci s rozvahou a zohledňovat její omezení a bezpečnostní rizika. Jak vyřešit nezaměstnanost a bídu, Existuje mnoho způsobů, jak můžeme pomoci řešit problémy nezaměstnanosti a chudoby. Některé možnosti mohou zahrnovat. Podpora vzdělávání a tréninku. Poskytnutí vzdělávacích a tréninkových příležitostí může pomoci lidem získat dovednosti, které jsou potřebné pro zaměstnání. Zlepšení přístupu k zaměstnání. Pomoc s hledáním práce a poskytnutí přístupu k informacím o volných pozicích může pomoci lidem najít práci.

Zvýšení minimální mzdy. Zvýšení minimální mzdy může pomoci zlepšit životní úroveň lidí, kteří jsou zaměstnaní v nízkopříjmových pozicích. Zavedení podpůrných programů. Programy, jako je sociální dávky a příspěvky na bydlení, mohou pomoci lidem překonat překážky a zlepšit jejich životní úroveň. Podpora malých podniků. Podpora malých podniků může pomoci zvýšit zaměstnanost a rozvoj ekonomiky v místních oblastech. Je důležité si uvědomit, že řešení problémů nezaměstnanosti a chudoby vyžaduje komplexní a koordinovaný přístup, který zahrnuje více než jen jednu opatření. Je třeba zvážit různé možnosti a přizpůsobit je konkrétním potřebám a okolnostem v různých oblastech. Pokud by zde byla nad lidmi dokonalá kontrola tak by lidi nelhali a nekradli.

Je třeba si uvědomit, že lhaní a krádeže jsou složité sociální problémy, které jsou ovlivněny širokou škálou faktorů, včetně osobnostních vlastností, sociálního prostředí, kulturních hodnot a ekonomických okolností. Nedokonalá kontrola nad lidmi sama o sobě není příčinou lhaní a krádeží, i když může být faktor, který může ovlivnit jejich výskyt. Je třeba mít na paměti, že lidská povaha je složitá a lidé se mohou chovat různým způsobem v závislosti na mnoha různých faktorech. Dokonalá kontrola nad lidmi by vyžadovala nesmírně komplexní a nákladný systém, který by musel být schopen ovlivňovat každý aspekt lidského chování, což je prakticky nemožné. Navíc, takový systém by měl velké bezpečnostní a etická rizika, včetně ztráty osobní svobody a privátnosti.

Věda říká to nejde a potom přijde blázen a ono to jde. Je pravda, že v historii se mnohokrát stalo, že vědci nebo vynálezci přišli s něčím, co se zdálo být nemožné nebo nereálné podle současného poznání nebo technologie. V některých případech mohou takové objevy přinést velké pokroky a změny v mnoha oblastech. Je ale důležité si uvědomit, že věda a technologie jsou stále se rozvíjející oblasti, a to co je dnes považováno za nemožné, může být za nějaký čas zcela běžné a reálné. Je důležité pokračovat v poznávání a zkoumání světa, abychom mohli objevovat nové možnosti a překonávat překážky. Politika je náhražka za náboženství.

Politika je lidská činnost, která se zabývá správou společnosti a řešením veřejných záležitostí. Náboženství je naopak náboženská víra a praktiky, které se zabývají otázkami vztahu člověka k Bohu a k duchovnímu světu. Politika a náboženství jsou tedy dvě odlišné oblasti, i když mohou být v některých případech propojené. Některé náboženství mohou mít vliv na politiku, pokud se jejich náboženské přesvědčení promítá do jejich politického chování nebo pokud je náboženství oficiálně zapojeno do politického života země. Nicméně, politika a náboženství jsou stále dvě odlišné oblasti, a nelze je považovat za náhradu jedna za druhou.

Politika a náboženství je ideologie. Politika a náboženství mohou být formou ideologie, ale samy o sobě nejsou ideologií. Ideologie je souhrn názorů, přesvědčení a hodnot, které jsou vyjádřené ve formě doktrín nebo teorií a které jsou používány k vysvětlení a zdůvodnění různých jevů ve společnosti. Politické ideologie se zabývají otázkami, jako je vláda, moc a zodpovědnost, a nabízejí různé názory na to, jak by měla být společnost uspořádána a řízena. Náboženské ideologie se zabývají otázkami vztahu člověka k Bohu a duchovního světa a nabízejí různé názory na to, jak by měl člověk žít a co by měl věřit. Politika a náboženství mohou být součástí některých ideologií, ale samy o sobě nejsou ideologiemi. Na počátku naší kultury jsou rituály.

Rituály jsou součástí mnoha kultur a jsou to opakovatelné činnosti nebo obřady, které jsou prováděny za účelem vyjádření určitého významu nebo symboliky. Mohou být spojeny s náboženstvím, ale také s jinými oblastmi života, jako jsou například tradice, rodina nebo společenské události. Rituály mohou sloužit k vyjádření úcty, vděčnosti nebo posvátnosti, a mohou být prováděny individuálně nebo ve skupině. V mnoha kulturách jsou rituály považovány za důležité pro udržení spojení s minulostí a pro udržení společenského pouta mezi členy komunity. Je chytrý telefon moderním spojením s bohem.

Chytrý telefon je moderní technologické zařízení, které slouží k přenosu hlasových a textových zpráv, připojení k internetu a ke spoustě dalších funkcí. Není však spojením s Bohem nebo s nějakou nadpřirozenou silou. Je to pouze nástroj, který lidé používají k různým účelům a který jim může usnadnit život v mnoha ohledech. Někteří lidé mohou využívat chytré telefony k modlitbě nebo k přístupu k náboženským textům nebo aplikacím, ale samotný telefon není spojením s Bohem. Je to jen zařízení, které lze využít k různým účelům. Proč je na otázku svaté víry tolik rozdílných názorů. Je mnoho důvodů, proč jsou na otázku víry rozdílné názory. Jeden z hlavních důvodů je rozmanitost náboženství a víry, které existují na světě. 

Každé náboženství má své vlastní přesvědčení a učení o tom, co je pravda a co je správné, a tato učení se mohou lišit od jiných náboženství nebo vír. Dalším důvodem je skutečnost, že lidé mají různé pozadí, zkušenosti a životní filozofie, což může ovlivnit jejich názory na víru. Někteří lidé se mohou opírat o racionální a vědecké poznatky, zatímco jiní mohou dávat přednost víře a duchovnímu přesvědčení. V neposlední řadě může být rozdílnost názorů na víru také způsobena tím, že lidé jsou prostě odlišní a mají různé názory na věci. Je tedy přirozené, že se lidé budou na otázky týkající se víry lišit v názorech. Je možné že internet časem eliminuje víru v zázraky. Je možné, že internet a moderní technologie budou mít vliv na způsob, jakým lidé chápou a vnímají zázraky.

Internet poskytuje přístup k širokému spektru informací a může být použit ke zkoumání a vysvětlení různých jevů, včetně těch, které by se mohly považovat za zázraky. To může vést ke snaze vysvětlit tyto jevy pomocí vědy a racionálního uvažování, místo aby se na ně pohlíželo jako na něco nadpřirozeného nebo zázračného. Nicméně, i když může internet pomoci k lepšímu pochopení některých věcí, neznamená to, že automaticky eliminuje víru v zázraky. Víra v zázraky je v mnoha případech založena na duchovním přesvědčení a emocionálních pocitech, a tyto aspekty víry nemusí být ovlivněny internetem nebo technologií. Lidé budou i nadále mít různé názory na to, co je považováno za zázrak a co ne, a internet nemusí mít na tyto názory vliv.

Nejvíce milujeme to, co nám dělá dobře nebo to co je nám vzorem, láska je vždy obchodní vztah, kterému dáváme priority, dobře se prodává to, co lidi milují, a tak to nepotřebuje reklamu. To, co lidi milují záleží na situaci nebo organizaci něco lidi milují krátce a jiné lidi milují dlouze. Velmi populární jsou dlouho mrtví spasitelé, co lidem nabízejí spasení pomocí jejich svatého učení, nejznámějším mrtvým spasitelem je božský stvořitel vesmíru a života kterého si náboženství vymysleli, aby mohli tak snadno dělat z věřících pitomce. Každá populární lidská ideologie je o propagandě a cenzuře, začíná to pohádkou a končí to politikou ve které si neznabozi hrají na boha. Pravým spasitelem je jenom smrt, protože dokud máme tělo tak máme problémy, nechceš mít problémy tak odejdi trvale z tohoto pekelného očistce do ráje ve kterém není toužení a soužení, nevěřte tomu že pro vaše tělo a vaši duši existuje v pekle někde ráj který je dobře před vámi utajený. 

Každý člověk je zde jenom materiálem na evoluční pokusy, a proto zde není pro nikoho za života ráj! V pekle jsou; války, revoluce, konflikty, soudy, vězení, mučení, popravy, pandemie, inflace, vandalismus, protekce, korupce, propaganda, cenzura atd. pochopte to, že v pekle nejsou nikde andělé a pokud jako čerti jdete k volbě prezidenta pekla, tak na kandidátkách jsou jenom čerti, proto po volbách není čertům v pekle líp. Aby se v pekle mohli zaplatit moderní zbraně a moderní armády, tak se musí čertům v pekle zdražit to na čem jsou čerti závislí, zájem velikého je nad zájmem malého, v pekle není kapitalismus, v pekle je u moci kariérismus! Může se zdát, že nemáme všichni obojky na krku, ale v moderním parazitním systému je člověk spoután na rukách a nohách mnoha jinými, ne železnými okovy. Neznalost, ideologie konzumu, ekonomická závislost a další úspěchy civilizace.

Ekonomické donucení otroků k trvalé práci. Moderní otrok je nucen pracovat bez přestávky až do smrti, protože peníze vydělané otrokem za jeden měsíc stačí na zaplacení bydlení za měsíc, jídla za měsíc a cestování za jeden měsíc. Protože moderní otrok má dostatek peněz vždy jen na měsíc, je moderní otrok nucen pracovat celý život až do smrti. Důchod je také velkou fikcí, protože otrok důchodce dá celý svůj důchod za bydlení a jídlo, a otrokovi důchodci nezbydou žádné peníze nazbyt. Druhým mechanismem skrytého nátlaku otroků k práci je vytvoření umělé poptávky po zboží, které se otrokovi vnucují pomocí televizní reklamy, práce s veřejností, umístěním zboží na určitých místech v obchodě. Moderní otrok je vtažen do nekonečného závodu o novinky, a proto je nucen neustále pracovat. Třetím skrytým mechanismem ekonomického nátlaku moderních otroků je úvěrový systém, s pomocí kterého jsou moderní otroci stále více vtahováni do úvěrového otroctví, prostřednictvím mechanismu úroků z půjčky. 

Čtvrtým mechanismem, jak zajistit, aby moderní otroci pracovali pro skrytého otrokáře, je mýtus o státě. Moderní otrok si myslí, že pracuje pro stát, ale ve skutečnosti otrok pracuje pro otrokáře, peníze otroka jdou do kapsy otrokářů a koncept státu se používá k vymývání mozků otroků, aby otroci nepokládali zbytečné otázky typu, proč otroci pracují po celý svůj život a stále jsou chudí? A proč otroci nemají podíl na zisku? A komu konkrétně se převádějí peníze, které zaplatili otroci ve formě daní? Pátým mechanismem skrytého nátlaku otroků je mechanismus inflace. Nárůst cen při absenci zvýšení mzdy otroka zajišťuje skryté, nepozorovatelné okradení otroků. Tímto způsobem je moderní otrok chudším stále víc.

Šestým skrytým mechanismem je donutit otroka, aby pracoval zdarma, zbavit otroka finančních prostředků na přestěhování a nákup nemovitostí v jiném městě nebo jiné zemi. Tento mechanismus nutí moderní otroky pracovat v jednom podniku a tolerovat otrocké podmínky, protože otroci prostě nemají jiné podmínky a nemají kam utéct. Sedmý mechanismus, který nutí otroka pracovat zdarma, je utajování informací o skutečné hodnotě práce otroka, skutečné hodnotě zboží, které otrok vyrobil. A podíl platu otroka, který otrokář sebere prostřednictvím účetního mechanismu, přičemž využívá nevědomosti otroků a nedostatku kontroly nad přidanou hodnotou, kterou si otrokář bere pro sebe. Aby moderní otroci nepožadovali svůj podíl na zisku, nepožadovali vrácení toho, co vydělali jejich otcové, dědové, pradědové, prapradědové atd.

Jsou zatajována fakta o rozkradení zdrojů do kapes otrokářů, tyto zdroje byly vytvořeny četnými generacemi otroků za tisíciletou historii. Jaká je nejlepší hudební skupina. Toto je velmi subjektivní otázka, a to, co je pro někoho nejlepší hudební skupina, může být pro někoho jiného úplně jiné. Navíc, co se týče posledních let, to je velmi široké období a existuje mnoho skupin, které by mohly být považovány za „nejlepší“ v různých kategoriích nebo podle různých kritérií. Některé z populárních skupin jsou například The Beatles, The Rolling Stones, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, The Eagles, U2, a mnoho dalších. V závěru je třeba říci, že neexistuje jediná „nejlepší“ hudební skupina, a že všechny skupiny jsou oceňovány různými lidmi za různých důvodů. 

Je moderní hudba lepší než stará hudba? Opět je třeba poznamenat, že tato otázka je velmi subjektivní a to, co je pro někoho považováno za „lepší“ hudbu, může být pro někoho jiného úplně jiné. Navíc, pojem „moderní“ hudby se může lišit podle toho, z jakého období se bavíme. V závěru je třeba říci, že každá hudba má své vlastní kouzlo a kvalitu, a že je důležité respektovat a oceňovat různé žánry a škály hudby. Proč se slaví nový rok ohňostroji. Nový rok se obvykle slaví ohňostroji, protože jsou to významné a atraktivní způsoby, jak oslavit přechod do nového roku. Ohňostroje jsou často používány k oslavám různých příležitostí po celém světě, včetně nového roku, a jsou oblíbené pro své krásné a ohromující efekty. Ohňostroje jsou vyrobeny z pyrotechniky, která se skládá z různých chemických sloučenin a prvků, které jsou spouštěny do vzduchu, když jsou zapáleny.

Tato chemická reakce vytváří různé barvy, tvar a efekty, které jsou viditelné z velké vzdálenosti. Ohňostroje jsou oblíbené pro svou krásu a vzrušení, které přinášejí, a jsou obvykle používány jako symbol nového začátku nebo oslavy úspěchů. Není zde začátek a konec roku je zde neustálý pohyb. Je pravda, že kalendářní rok je pouhý umělý koncept, který jsme si vytvořili, abychom mohli měřit čas. Kalendářní rok se skládá z 365 nebo 366 dní, v závislosti na tom, zda je přestupný rok, a je rozdělen do 12 měsíců. I když jsou roky pouze umělým konceptem, stále mohou mít význam pro nás jako lidi, a slavení nového roku může být způsob, jak oslavit přechod do nového období a začít nové začátky. Každá politika je umělý koncept. Politika je obecně definována jako soustava pravidel a postupů, které jsou používány k řízení a regulaci jednání jednotlivců nebo skupin.

V tomto ohledu lze říci, že politika je umělý koncept, protože je vytvořena lidmi a je používána k řízení lidských činností. Nicméně, i když je politika umělý koncept, může mít velký vliv na životy lidí a na fungování společnosti. Politiky jsou obvykle vytvářeny a schvalovány na různých úrovních vlády nebo organizace, a mohou se týkat široké škály témat, jako je například zdraví, bezpečnost, životní prostředí, ekonomika atd. V závěru je třeba říci, že politika je důležitý nástroj pro řízení lidských činností a pro ovlivňování fungování společnosti. Vražda je závažný trestný čin, který je definován jako záměrné zabití jiného člověka.

V mnoha zemích je vražda trestná činnost, a ti, kdo jsou obviněni z vraždy, mohou být souzeni a potenciálně odsouzeni k trestu odnětí svobody. V některých zemích, včetně mnoha států v USA, je trestem za vraždu i poprava. Poprava je trest, při kterém je odsouzený usmrcen státem. Poprava je v některých zemích stále považována za legální trest, ale v mnoha jiných zemích je zakázána a považována za nelidský a krutý. Je důležité si uvědomit, že odsouzení a trest osoby za vraždu neznamená, že se vražda ospravedlnila nebo vyvážila. Vražda je vždy neodpustitelným zločinem, a i když může být odsouzený za vraždu potrestán, nikdy to nevyváží ztrátu života nebo bolest, kterou způsobil.

Zvířata se vraždí a nikomu to nevadí. Je pravda, že zvířata jsou často vražděna z různých důvodů, a to může způsobovat bolest a utrpení zvířat i lidí, kteří o tom vědí. Například zvířata jsou často vražděna kvůli masu nebo kožešinám pro lidskou spotřebu, kvůli ochraně zemědělské půdy nebo kvůli ochraně lidských zdrojů. V některých případech jsou zvířata také vražděna kvůli zábavě nebo kvůli sportu. Je důležité si uvědomit, že zvířata jsou citlivá bytosti a zaslouží si být chráněna před takovým utrpením. V mnoha zemích existují zákony a regulace, které mají chránit zvířata před nadměrným utrpením nebo vraždou, ale bohužel tyto zákony nejsou vždy dodržovány a zvířata jsou stále vystavena takovému utrpení.

V závěru je důležité, abychom respektovali zvířata a chránili je před bolestí a utrpením, a abychom se snažili minimalizovat jejich vraždu, kde je to možné. Bůh vidí zlo a nijak nezasáhne. Názory na to, jak Bůh zasahuje do světa a proč, se liší mezi různými náboženskými tradicemi. Někteří lidé věří, že Bůh má všemocnou moc a může zasáhnout v libovolném okamžiku, ale že se rozhodl nezasahovat, aby lidem dal svobodu volby a aby mohli zažít důsledky svých činů. Jiní lidé věří, že Bůh je přítomen v každém okamžiku a že jeho přítomnost a vedení jsou cítit v životních událostech, i když nejsou vidět. Je třeba poznamenat, že otázka, proč Bůh zasahuje nebo nezasahuje do světa, je velmi složitá a je těžké na ni odpovědět s jistotou.

Každý má vlastní názor na to, jak Bůh působí ve světě a proč, a není možné s jistotou říci, co je pravda. Je důležité respektovat různé názory a víry ostatních lidí a uvědomit si, že mnoho otázek ohledně Boha a jeho působení ve světě zůstává nezodpovězených. Všechny otázky jsou zodpovězené, problém je v tom že lidi očekávají jiné odpovědi. Je pravda, že existuje mnoho otázek, na které je těžké odpovědět s jistotou a na které se lidé různě dívají. Navíc, každý člověk má vlastní perspektivu a pohled na svět, a to může ovlivnit to, jaké odpovědi očekávají nebo jak interpretují odpovědi, které dostanou. Je důležité si uvědomit, že ne všechny otázky mají jednoduché nebo jednoznačné odpovědi a že je třeba být otevřený různým možnostem a pohledům.

Je také důležité respektovat názory a pohledy ostatních lidí, i když se s nimi možná neshodujeme. Československo zaniklo po 74 letech od svého založení uplynutím 31. prosince 1992, kdy zanikla Česká a Slovenská Federativní Republika. Česká republika a Slovenská republika se tak 1. ledna 1993 staly jejími nástupnickými státy a samostatnými subjekty mezinárodního práva. Československo již během své historie jednou přestalo de facto existovat a to 1939 okupací Čech, Moravy a Slezska nacistickým Německem.

Po skončení druhé světové války byl československý stát obnoven s plnou právní kontinuitou na první republiku, ovšem již bez Podkarpatské Rusi, které se zmocnil násilně Sovětský svaz. To byla minulost a jaká nás čeká budoucnost? Přichází doba; umělé inteligence, autonomních robotů, globalizace, optimalizace, automatizace, digitalizace atd. následkem budou veliké změny na které nejsme připravení, největší změnou bude zrušení výhod, na které jsme byli zvyklí mnoho století, každý člověk bude jenom statistickým číslem a bude snadno nahraditelný, skončí tak protekce a korupce. Jakýkoli pokus o to lhát a krást bude okamžitě odhalen a pachatel bude tvrdě potrestán, skončí anonymita, která umožňovala zlým lidem se mít dobře díky výhodám které si nezaslouží.

Čtěte dál

PředchozíDalší