Vše je to hra o hodnoty, mír je iluze tam kde je konkurence

V armádě, policii, soudu, škole, totalitě, církvi, sektě atd. je to jednoduché zde jsou jasná pravidla, podle hesla moje hra a moje svatá pravidla která určují, kdo je profesionál a kdo je amatér, co když jsme v situaci kdy není jasné, kdo je profesionál a kdo je amatér? Podívejme se třeba na naši politickou a ekonomickou elitu, jak se nemohou dohodnout na tom, kdo bude dlouho mluvit do mikrofonu nebo v televizi k ostatním a kdo bude dlouho mlčet, někdy zde i dochází k psychickému vandalismu nebo fyzickému násilí.

Podobná je i situace na internetu a televizi kde je snaha násilně umlčet ty co jsou amatéry a hrají si na profesionály. Vše je to hra o hodnoty, mír je iluze tam kde je konkurence. Je jasné, že v profesionálních kruzích je očekáván určitý druh chování, a to zahrnuje i pravidla komunikace. Je pravda, že by se od nás mělo očekávat, že se skromně chováme v profesionálním prostředí, kde je očekávána úcta a respekt k jiným odborníkům v jejich oborech. Na druhou stranu, v prostředí amatérů může být spíše povzbuzováno svobodné projevování názorů a diskuse. 

Nicméně jakákoliv situace vyžaduje určité sociální dovednosti a schopnosti rozpoznat a přizpůsobit se kontextu. V každém prostředí ať už profesionálním nebo amatérském je důležité respektovat ostatní, naslouchat a dbát na slušné chování. Co se týče politické a ekonomické elity, je důležité si uvědomit, že otevřená komunikace a přijímání různých názorů je základem demokracie. Z tohoto důvodu by měla být každá diskuse založena na vzájemné úctě a otevřenosti. 

Pokud jde o otázku „mlčení“ na internetu, je nezbytné chápat, že svoboda projevu je základní právo, ale zároveň by měla být vyvážena odpovědností. Měli bychom se vyhnout šíření dezinformací a respektovat práva a názory ostatních. Takže zatímco je správné projevovat úctu a skromnost ve společnosti profesionálů, ve společnosti amatérů je také důležité, abychom nezneužívali svého postavení k umlčení ostatních. Ve skutečnosti bychom měli hledat způsoby, jak podporovat otevřený dialog a poskytovat prostor pro různorodost názorů.

Čtěte dál

PředchozíDalší