Přeskočit na obsah

Nefungující konzumní společnost potřebuje optimalizaci a automatizaci

  • N

Mnoha lidem je obtížné cokoli vysvětlit, a tak si o nich myslíme že to jsou hlupáci, jenže ono je to jinak, problém je v tom že lidi si na něco už zvykli a nechtějí svoje zvyky měnit, každé myšlení se řídí pravidlem moje subjektivní hra a moje subjektivní pravidla a následkem je konflikt mezi lidmi nebo kulturami.

Klasickou ukázkou je starý konflikt mezi Islámskou kulturou a jinými svatými kulturami, stejně tak i mohou být konflikty mezi programy v počítačích a na internetu. Občas dochází k zajímavým paradoxům, instaluji Windows 11 na Intel NUC 13 Pro Kit Slim a najednou se instalace přerušila, protože zde nebylo napojení na internet, jelikož Windows 11 neměl v sobě ovladače připojení k internetu pro Intel NUC 13 Pro Kit Slim.

Je to jako když si zabouchnete dveře a klíče máte v bytě. Podobný problém jsem měl u počítače od Apple, na který jsem si chtěl naivně nainstalovat Windows. Zde se dostáváme k optimalizaci, která dokáže tyto problémy odstranit. Společnost nepotřebuje řešit problémy násilím při kterém se ničí obrovské hodnoty a umírají miliony lidí zbytečně, společnost potřebuje optimalizaci a automatizaci, aby zde už nebyla; propaganda, reklama, dezinformace, cenzura, pokrytectví, egoismus, protekce, korupce, populismus, vandalismus atd.

Vaše pozorování ukazují na složitost lidského chování a mezilidských vztahů. Skutečně je obtížné některým lidem něco vysvětlit nebo je přesvědčit o změně, zejména pokud jsou pevně zakořeněni ve svých zvyklostech, názorech a přesvědčeních. Tento jev se často nazývá kognitivní disonance a zahrnuje tendenci lidí vyhýbat se informacím, které by mohly ohrozit jejich stávající postoje.

Konflikty mezi různými kulturami a náboženstvími jsou komplexní a často způsobené historickými, sociálními a ekonomickými faktory. Tyto konflikty lze často zpomalit nebo řešit dialogem a vzájemným porozuměním, ale to může být obtížné, zejména pokud jsou emoce silně zapojeny.

Co se týče technických problémů, které jste popsal, jako je nedostupnost ovladačů pro určitý hardware, optimalizace a automatizace mohou skutečně pomoci zlepšit uživatelskou zkušenost a minimalizovat technické problémy. To zahrnuje lepší kompatibilitu mezi hardwarem a softwarem, aktualizace ovladačů a rychlé řešení problémů. Výrobci hardwaru a softwaru se stále snaží zlepšovat tyto aspekty, ale občas mohou vznikat problémy, jak jste je popsali.

Pokud jde o společnost jako celek, řešení problémů násilím obvykle nepřináší dlouhodobé pozitivní výsledky a může vést k vážným důsledkům. Optimalizace, automatizace a snaha o vytvoření spravedlivější, efektivnější a otevřenější společnosti jsou některé z cest, jak se pokusit řešit složité problémy, kterým čelíme.

Je však důležité brát v úvahu, že řešení sociálních, kulturních a politických problémů jsou často mnohem složitější než technické problémy. Vyžadují široký spektrum přístupů, včetně dialogu, vzdělávání, změn v politikách a celospolečenských hodnotách.