Tvůj problém má jistě svoji příčinu

Největším problémem podle statistiky je to že lidi dělají chyby a neumějí se poučit z cizích chyb, protože mají chybné priority, komu není rady tomu není pomoci. Z díla poznáme tvůrce, podívejme se na internet z pohledu toho, že lidi dělají chyby, na internetu jsou chybné; portály, katalogy, encyklopedie, sociální sítě, stránky, blogy atd. nejvíce chyb je zde u obsahu internetu, který vytvářejí lidi, co dělají chyby.

Pokud je konzumní civilizace složená jenom z chybných lidí tak je logické že tato konzumní civilizace i chybně funguje, a proto zde jsou; ekonomické krize, revoluce, války, hladomory, multikultura, extrémismus, vandalismus, amatérismus, idealismus, kariérismus, pandemie atd.

Staroměstská exekuce ze dne 21. června 1621 byla hromadná poprava dvaceti sedmi vůdců stavovského povstání (tří pánů, sedmi rytířů, 17 měšťanů) na Staroměstském náměstí v Praze. Představovala nebývale krutou tečku za událostmi, které začaly třetí pražskou defenestrací 23. května 1618 a skončily 8. listopadu 1620 porážkou stavovských armád v bitvě na Bílé hoře u Prahy.

Exekuce byla šokujícím a hrozivým představením, které mělo dokázat tehdejší Evropě, že svatí Habsburkové se nenechají zastrašit stavovským povstáním a žádná protestantská vzpoura nemůže ohrozit jejich svatou autoritu. Tento akt ve svém důsledku upevnil svatou vládu Habsburků na českém trůně a odradil potenciální opozici od jakékoli formy odboje.

Vše je zde hra nebo boj o moc a bohatství, když to nejde po dobrém tak se to řeší po zlém, to je největší lidskou chybou že nedokážeme problémy vyřešit bez násilí. Hříšný člověk je v konzumním očistci člověku peklem, protože v konzumním očistci nejsou andělé a jsou zde jenom čerti co si hrají na anděly, ale to nefunguje, čiň čertům dobře a oni se ti peklem odmění o tom je realita ze které utíkáme do snů a pohádek o tom, že po smrti nebo po volbách nám bude líp.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *