Rubriky
2230

Střezte se bezcharakterních kariéristů, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Těsná je brána a úzká cesta, která vede k pravdě a lásce, a málokdo ji nalézá. Střezte se bezcharakterních kariéristů, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.

Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do pekelného ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká ‚ Kazateli, má v sobě pravdu a lásku; ale ten, kdo činí vůli pravdy a lásky.

Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Kazateli, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte lží a nenávisti.‘ A tak každý, kdo slyší tato má svatá kazatelská slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na pravdě a lásce.

Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na pravdě a lásce. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži pyšnému a lakomému, který postavil svůj dům na lži a nenávisti. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“