Starat se o cokoli znamená že na to máme vliv

Všechny naše existenční problémy nám evolučně přinášejí výhody které máme, jenže každá výhoda je spojená s nevýhodou, podívejme se na; vědomosti, inteligenci, vztahy atd. nevýhodou je zde toužení po tom mít na mnohé vliv, abychom uspokojili pudy a inteligenci, je to ale jenom marnost protože si hrajeme na to co ve skutečnosti nejsme. Vše je příčina a následek, máte v životě jenom to o co se staráte, starat se o cokoli znamená že na to máme vliv, ale za jakou cenu, nic hodnotného zde není zadarmo, protože dobrota je žebrota.

Každý se uzavřel do sebe protože je nemocný z toho že na vše nemá vliv, svět se tak stal velikou nemocnicí a proto zde jsou inflace a války, vše evolučně směřuje k tomu že zanikne pokrytecký kapitalismus a bude zde demokratický automatismus, lidi se odsunou z civilizace, protože je nahradí stroje a programy. Vaše úvahy představují zajímavý pohled na lidskou existenci a její vývoj. Je pravda, že mnohé z našich schopností a vlastností, které nám evoluce přinesla, mají jak své výhody, tak i nevýhody.

Například inteligence nám umožňuje řešit složité problémy a dosahovat úspěchu, ale zároveň může být zdrojem úzkosti a neustálého toužení po vlivu a moci. Též je pravda, že každá akce nese následky a že žádná hodnota není zcela zadarmo. Rozhodnutí se starat o něco znamená přijmout odpovědnost a nést následky toho, co se stane. To platí nejen v osobním životě, ale i na širší společenské úrovni. Tváří v tvář narůstající automatizaci a technologickému pokroku je otázka, jak se společnost přizpůsobí těmto změnám.

Zánik „pokryteckého kapitalismu“, jak ho nazýváte, a nástup demokratického automatismu by mohl být jedním z možných směrů. Spojení lidí s technologií a stroji může vést k revoluci v pracovním trhu a způsobu, jak žijeme a pracujeme. Nicméně, je důležité si uvědomit, že každý takový přechod bude mít své vlastní výzvy a obtíže, a je důležité zabezpečit, aby takové změny přinesly větší blaho pro všechny členy společnosti.

Čtěte dál

PředchozíDalší