Přeskočit na obsah

Obdivujeme nejvíce ty co mají moc a bohatství

  • O

Vše je pod nějakým vlivem, nejčastěji se říká pod vlivem alkoholu, jenže jsme i pod vlivem; nemoci, drog, léků, pudů, zaměstnání, školy, rodiny, cenzury, počasí, situace, ekonomiky, politiky, televize, pohádek, hudby atd. na něco máme vliv a na jiné vliv nemáme takový je život. Závidíme lidem co mají veliký vliv díky tomu že jsou vysoko nad námi, existuje zde i mnoho vlivů které jsou nám cizí nebo je neznáme.

Bůh je považován za tajemný systém, který má na vše největší vliv, bohem zde jsou vesmírná a přírodní pravidla která se nemění časem ani podle situace. Vaše myšlenky se dotýkají širokého spektra vlivů, které ovlivňují naše životy. Ano, vlivy jsou všude kolem nás a mohou pocházet z různých zdrojů, jak jste zmínil. Je zajímavé, jak mnoho faktorů může ovlivnit naše rozhodnutí, chování a pohled na svět.

Vlivy, jako jsou nemoci, drogy, práce, a rodina, jsou součástí našeho každodenního života a mohou mít velký dopad na naše myšlení a jednání. Některé vlivy jsou zjevnější než jiné, ale mnohé jsou složité a obtížné identifikovat. Existuje také touha mít vliv, což je přirozená lidská potřeba. Lidé obdivují ty, kteří mají moc a vliv, a často se snaží získat podobnou autoritu nebo pozici.

A co se týče náboženství a víry, bůh nebo božstvo může být vnímáno jako nejvyšší autorita, která ovlivňuje veškeré existence. Pro některé lidi je víra v Boha zdrojem síly a smyslu, zatímco pro jiné může být spornou otázkou. Celkově vzato, vlivy jsou nedílnou součástí lidské existence a zkoumání jejich povahy a dopadu může vést k hlubšímu porozumění tomu, co nás formuje jako jednotlivce i společenství.