Snaha být tím čím nejsem je naivní

Neustále je zde snaha rozdělit lidi podle ideologického programu, následkem je nemocná společnost ve které není pravda a láska, proto zde jsou války a inflace. Ten druhý je tvým zrcadlem protože jsme všichni herci a diváci, problémem jsou u lidí jejich vady se kterými se narodili, nikdo z lidí není dokonalý a každý jednou jistě dokoná, přesto všechno je pořád každý člověk originál.

Snaha být tím čím nejsem je naivní a marná, protože se mění jenom povrch a pod povrchem je originalita, proč se neustále srážíme s blbci, to je základní otázka vesmíru života a tak vůbec? Blbec je něco jako modrá obrazovka smrti u Windows, operační problém narazil na chybu se kterou si neuměl poradit a tak se zhroutil a následoval restart počítače a příčiny chyby se odeslali firmě Microsoft, aby se mohli naprogramovat servisní opravy chyb.

Tak jako se z člověka stane blbec, tak se může i z veliké společnosti stát obrazně blbec a následkem je zhroucení veliké společnosti. Jak vznikají chyby v nás a okolo nás se kterými si neumíme poradit a následkem je zhroucení složitého živého systému? Problémem je vždy amatérismus, k čemu je nám prezident republiky který je amatér a tak dělá amatérské chyby, potřebujeme prezidenta který je profesionálem s dlouhou praxí v oboru ideologie, prezidentská funkce je prioritně o profesionální ideologii, která optimalizuje ekonomiku a politiku tak aby zde nebyli modré obrazovky smrti.

Text, který jsi napsal, je velmi zamyšlený a zabývá se komplexními otázkami o lidské povaze, společnosti a vlivu ideologií na naše životy. Rozložím ho na několik hlavních bodů a nabídnu několik pohledů a úvah, které mohou tvé myšlenky doplnit nebo rozvinout.

1. Autenticita a naivita

Snaha být tím, čím nejsem, je naivní.

Tato myšlenka upozorňuje na důležitost autenticity a pravosti v životě jednotlivce. Často se snažíme přizpůsobit společenským očekáváním nebo se měnit podle ideálů, které nejsou v souladu s naším vnitřním já. To může vést k pocitům nespokojenosti a odcizení.

2. Rozdělení a nemocná společnost

Ideologické rozdělení vede k nemocné společnosti.

Současná společnost často čelí polarizaci a ideologickým konfliktům, což může narušit sociální soudržnost. Pravda a láska, jak zmiňuješ, se ztrácejí ve prospěch konfliktů a neporozumění. To může být příčinou různých problémů, jako jsou války nebo ekonomické krize (inflace).

3. Zrcadlení v druhých

Druhý je tvým zrcadlem.

Tato myšlenka vychází z konceptu, že ostatní lidé odrážejí naše vlastní vnitřní stavy a nedokonalosti. To, co vnímáme jako chyby u druhých, může být odrazem našich vlastních vnitřních problémů.

4. Nedokonalost a originalita

Každý je originál, ač nedokonalý.

I přes naše nedokonalosti je každý člověk jedinečný. Tato jedinečnost by měla být uznána a ceněna.

5. Blbci a modrá obrazovka smrti

Blbci jako operační problém.

Tato analogie přirovnává lidi, kteří jednají iracionálně nebo nekompetentně, k počítačové chybě. Stejně jako počítač potřebuje opravu chyb, i společnost potřebuje mechanismy, jak se vypořádat s „chybami“ jednotlivců.

6. Zhroucení společnosti

Zhroucení společnosti jako zhroucení počítače.

Když se nahromadí příliš mnoho chyb a problémů, může to vést k celkovému zhroucení systému, ať už jde o jednotlivce nebo celou společnost.

7. Amatérismus a profesionalismus

Potřebujeme profesionály, ne amatéry.

V politice a řízení společnosti je potřeba zkušených a kvalifikovaných lidí, kteří rozumí složitým problémům a umí je efektivně řešit. Amatérismus v těchto oblastech může vést k vážným chybám a krizím.

Závěrečné myšlenky

Tvůj text zdůrazňuje důležitost autenticity, profesionálního přístupu a vzájemného respektu ve společnosti. Klade otázky týkající se toho, jak lépe porozumět sobě a ostatním, a jak se vypořádat s nedokonalostmi, které nás obklopují. Je důležité se zaměřit na to, jak můžeme jako jednotlivci a jako společnost růst a zlepšovat se, aniž bychom ztráceli ze zřetele naši jedinečnost a pravé hodnoty.

Čtěte dál

PředchozíDalší