Civilizace se potácí od extrému k extrému. Kdysi se vyžívala v konstruování rasových teoriích o méněcennosti jiných ras. Domnívám se, že v současné době už neexistuje žádný rozumný a slušný člověk, který by tyto teorie zastával. Kromě blbců. Od blbců ovšem ani nelze nic jiného očekávat. V současné době se tato civilizace pohybuje v druhém extrému a tím je multikulturalismus.

Ty, kteří byli našimi předky nazýváni barbary, teď zveme na svou hruď. Zveme je do svých zemí, protože konstruktéři multikulturalismu vymysleli teorii, že se tím odlišné kultury navzájem obohatí. Zeptejte se však průměrných občanů, jestli se cítí obohaceni přílivem Romů. Myslím, že odpověď bude jednoznačná – NE.

Velkými protagonisty multikulturalismu jsou bohaté státy. Přesněji by se však mělo napsat, že byli. Kdo sleduje média, tak mu jistě neunikla informace o prohlášeních nejvyšších představitelů těchto zemí o tom, že multikulturalismus v současné podobě je chyba. Ano, představitelé těch zemí, které nám v minulosti dávaly kázání kvůli Romským barbarům.

Teď už sami přišli na to, že se s tou multikulturou někde vloudila chybička. Jenže už je trochu pozdě, džin už byl vypuštěn z lahve a nikdo jej zpět nedostane. Naše civilizace neustále plodí nějaké konstruktéry politických a národnostně-kulturních teorií. V minulosti to byly již zmiňované rasové teorie, které nevznikly v nacistickém Německu ve třicátých letech, ale vznikaly prakticky o mnoho let dříve.

Potom přišli konstruktéři teorie o sociálně spravedlivé společnosti a třídním boji. Výsledkem této teorie je dnes již přesně nezjistitelné množství mrtvých, jejichž počet se blíží mnoha milionům. Následovali konstruktéři teorie nadřazenosti a rasové čistoty. Výsledek všichni známe, plynové komory, (rodiče mého otce zahynuli v Osvětimi) mnoho milionů mrtvých. Až vás bude někdo přesvědčovat, že nějaká svatá nová myšlenka je ta jediná správná, že to napsal nebo prohlásil ten či onen génius, buďte opatrní.

Buďte ostražití před těmi „jedinými správnými myšlenkami“. Buďte ostražití před hlasateli těchto geniálních myšlenek. Buďte ostražití před konstruktéry těchto myšlenek. Jejich myšlenky bývají nebezpečné jako jed a třaskaviny. Ty myšlenky bývají nebezpečné proto, že vypadají moudře a ušlechtile. „Správné myšlenky“ již přinesly lidstvu mnoho potíží a utrpení. A to i přesto, že mnohé z těch myšlenek měly původně ušlechtilý charakter.

Ne nadarmo se však říká, že „cesta do pekla je vroubena samými dobrými úmysly“. Velkým nebezpečím těch „jediných správných myšlenek“ je skutečnost, že konstruktéři a hlasatelé těchto myšlenek přímo či nepřímo nutí násilím lid, aby jejich ideologické teorie a myšlenky přijali za své. Aby lidé uvažovali přesně tak, jak si oni představují.

Čímž zcela opomíjejí základní fakt, že každý člověk je originální inteligentní jedinec se samostatnou schopností myslet a vytvářet si vlastní názory i vlastní myšlenky. A též s právem soukromě myslet. Každý člověk na světě by měl sedět na zadku tam kde se narodil a měl by se snažit o zlepšení života ve svém teritoriu.

Potom by jej to třeba netáhlo do jiných zemí za blahobytem, na jehož tvorbě se nepodílel. Když se budu chtít nechat obohatit jiným národem, tak se nebudu se tomu národu stěhovat do kuchyně, do obýváku a do ložnice. Když budu chtít poznat Romskou kulturu, tak poletím jako turista do Indie.

Kvůli bližšímu „poznávání“ Romské kultury však nemusím mít pod oknem věčně opilé uřvané Romy, které nikdo nechce zaměstnat, a tak na co šáhnou to zde ukradnou.

Statistika

6 % populace tvoří Romové,

60 % bytů obývaných Romy není vybaveno ani splachovacím WC,

30 m bytové plochy obývá v průměru 7 Romů, 

40 % manželství v některých romských skupinách uzavírají příbuzní,

10 % romských žen poprvé rodí mezi 14 a 16 lety,

30 % romských žen poprvé rodí v 16 letech,

80 % z dětí umístěných v dětských domovech je romské národnosti,

70 % romských dětí se učí ve zvláštních školách,

32 % romských dětí propadá v 1. třídě,

35 % romských dětí ve věku 6-7 let je v pásmu verbální debility,

66 % Romů nemá ani základní vzdělání,

22,7 % Romů má základní vzdělání,

3 % Romů se vyučí v oboru,

90 % Romů je nezaměstnaných,

70 % dospělých vězňů ve věznicích jsou osoby romské národnosti,

85 % se Romové podílí na kriminalitě,

40 % pouličních prostitutek má romskou národnost,

35 % pouličních romských prostitutek má za pasáka svého příbuzného atd.