Pravda o lásce a sexu 1

Každý inteligentní program se snaží splnit úkoly, aby vše správně fungovalo a pokud je zde úkol spojený s rozmnožováním tak je zde i láska a sex. Když je úkol splněn může inteligentní program plnit zase jiné důležité úkoly jakými je třeba zajišťování jistot a výhod pro živý systém. Jsme evolucí naprogramování k tomu, abychom se rozmnožovali pomocí sexu a potom rostli a zajišťovali pro sebe a okolí jistoty a výhody díky naší inteligenci a pracovitosti.

Pokud máme s plněním nějakého úkolu problémy tak na ně myslíme a snažíme se je vyřešit, abychom už na nesplněné úkoly nemuseli myslet. Evoluce logicky postupuje od jednoduchých úkolů pro živé inteligentní systémy ke složitějším úkolům, tím stoupají logicky nároky na mozek a tělo, které musí úkoly plnit.

Člověk stvořil konzumní civilizaci, ve které musí plnit složité úkoly, aby si zde zajistil to, co miluje a potřebuje, velikým problémem se pro člověka stala láska a sex, protože se díky konzumní civilizaci mnoho od přirozené lásky a přirozeného sexu vzdálil a proměnil se v bezcitný automatický stroj, který není závislý na lásce a sexu. Díky bohu se smát sobeckým sviním mohu, tak to je že ten druhý sobecká svině je.

V této meditaci je lék na to že jsme se mnoho vzdálili od lásky a sexu, musíme naše podvědomí vyčistit od konzumní špíny a svatých dezinformací jenom tak nalezneme zase lásku a sex. Pro lásku a sex musíme sundat masky, které nosíme na tváři a přestat si hrát na to co nejsme a být zde tím čím opravdu jsme. Nestačí jenom ze sebe sundat oblečení, musíme odložit i naše sobecké pokrytectví a přestat být sobeckými sviněmi, jiné cesty zde není, a dokud si to neuvědomíme, do té doby nepoznáme čistou lásku a čistý sex.