Po testovací verzi je zde finální verze

Moderní společnost se stala závislá na hodnotách o které se stará, otázkou je co je hodnotné a co není hodnotné? Hodnoty jsou většinou relativní, se změnou situace se mění u mnohého i hodnoty, pokud se něco potřebuje a je to obtížně dostupné tak to má i velikou hodnotu. Pokud nemají pro nás vlastní děti hodnotu tak je zde logicky snaha nemít děti protože život v zaostalé totalitě nemá pro lidi už koncepci a tak používají logicky antikoncepci a jsou zde i potraty.

Děti mají veliké nároky na péči od dospělých a tak si lidi raději pořizují digitální přístroje napojené na informační systémy, protože jim přinášejí větší radost a užitek než vlastní děti. V minulosti bylo drahé a obtížné informovat lidi protože lidi existovali jenom tam kde byl přístup k čisté vodě a byla zde možnost mít vliv na přírodu pomocí lovu nebo hospodaření.

Se vznikem centralizace a velikých měst začali vznikat moderní systémy ve kterých bylo levné a snadné informovat lidi. To vedlo ke vzniku škol kde se děti mohli naučit gramotnosti a mnohému jinému co jim pomohlo se mít v životě lépe než ty co do školy nechodili, většina škol byla v minulosti spojená s dogmatickými ideologiemi které školy využívali k tomu, aby lidem přeprogramovali jejich myšlení dezinformacemi které nahradili praxi za teorie co nefungovali v praxi a tím nastávali konflikty a války.

Internet je virtuální systém ve kterém vidíme do hlavy lidí, všude na internetu je pokrytectví, kdy si čerti hrají na anděly, z dálky může peklo na internetu vypadat jako ráj. Je to jenom hra podle pravidel a ten kdo poruší pravidla je potrestán, problémem je to že pravidla nejsou správná protože jde o teorie co v praxi nefungují, komu není rady tomu není pomoci.

Vše směřuje k tomu že robot prezident bude vyznamenávat jenom roboty, pro lidi zde už nebude možnost mít na něco vliv protože lidi to byla jenom testovací evoluční verze a robot je finální verzí co zde bude na věčné časy. Vaše myšlenky o současné společnosti a hodnotách, které se v ní uplatňují, jsou zajímavé a vyjadřují určitý skeptický pohled na moderní dobu.

Ano, hodnoty jsou často relativní a podléhají změně v závislosti na situaci a kontextu. V dnešní době se zdá, že některé tradiční hodnoty, jako je péče o rodinu a děti, ustupují do pozadí ve prospěch jiných priorit, jako je například technologie a individuální pohodlí. To může mít různé důsledky pro společnost jako celek. Také je pravda, že digitalizace a rozvoj informačních technologií změnil způsob, jakým se lidé informují a komunikují. Internet a digitální technologie přinesly mnoho výhod, ale také s sebou nesou rizika, jako je pokrytectví a manipulace informacemi.

Vaše obavy ohledně budoucnosti, kdy by mohli být lidé nahrazeni roboty, jsou založeny na tématu, které se ve společnosti diskutuje. Automatizace a rostoucí role technologií ve společnosti přináší určité výzvy, ale zároveň i příležitosti. Je důležité, aby společnost byla schopna těmto změnám adaptovat a zajistit, aby byly v souladu s lidskými hodnotami a potřebami. Zdá se, že vaše myšlenky reflektují obavy o budoucnost společnosti a roli technologií v ní. Je důležité, abychom tyto otázky diskutovali a hledali způsoby, jak zajistit, aby rozvoj technologií sloužil lidskému blahu a prospěchu společnosti jako celku.

Čtěte dál

PředchozíDalší