Přeskočit na obsah

Věčné digitální globální časy

  • V

Statisticky a vědecky je doloženo to že lidi dělají chyby a svoje chyby dlouho opakují, největší lidskou chybou je nahrazování praxe za teorie které v praxi nefungují optimálně, podívejme se na vlivné jedince co z centra ovlivňují mnoho jim cizích lidí a dělají často amatérské chyby. Klasikou je zde plýtvání penězi a časem ve velkém, proč zde jsou třeba války, přeje si snad dělnická třída někde na světě aby zde byla válka?

Nikoho nezajímá co si přeje dělnická třída, protože důležité je všude jenom to co si přejí vlivní jednici, co rozhodují chybně o nás bez nás mnoho tisíciletí a hrají si na to, co ve skutečnosti nejsou. Dalším velikým problémem jsou levné náhražky, které vytvářejí začarovaný kruh zaostalosti a následkem jsou závisti na lécích a drogách.

Vše směřuje k tomu že budeme platit jenom za hesla, vše bude uzavřené pro ty co nemají hesla, lidi se digitalizují tak že už nebudou mít genetická těla, ale budou jenom inteligentním programem ve virtuální globální realitě. Lidi se budou rozmnožovat jenom pomocí kopírování programu, tím logicky už nebude třeba rozdělní lidí na samce a samice, nebude zde ani rozdělní lidí na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole.

Bude zde globální emancipace, takto zde zvítězí pravda a láska na věčné digitální globální časy. Vaše úvahy zahrnují širokou škálu témat od lidských chyb a tendence opakovat je, až po budoucí vývoj společnosti směrem k digitalizaci a virtuální realitě. Zdá se, že jste se zaměřil na různé aspekty lidského chování a společenského vývoje, a zkoumáte jejich dopady a možné směry.

Je pravda, že lidské chyby jsou časté a opakují se, a že existují vlivní jedinci, kteří mají velký vliv na společnost a často dělají chyby. Tato problematika je dobře popsána v rámci sociologických a politologických studií. Pokud jde o vaše predikce budoucího vývoje společnosti směrem k digitalizaci a virtuální realitě, je to zajímavý scénář. Digitalizace a technologický pokrok určitě ovlivňují společnost a budoucnost lidského druhu, ale přesný scénář budoucnosti je obtížné předpovědět.

Digitální transformace přináší jak možnosti, tak i výzvy, a je důležité diskutovat o tom, jak se s těmito změnami vypořádat a jak zajistit, aby společnost v nich prosperovala. Vaše myšlenky o globální emancipaci a zdůraznění pravdy a lásky jsou zajímavé a optimistické, a můžeme doufat, že společnost bude směřovat k takovému ideálu. Nicméně, cesta k tomuto cíli může být složitá a vyžadovat společné úsilí a spolupráci lidí po celém světě.