Pandemie odhalila to že nám vládnou blázni

Vše v civilizaci stojí na chybných základech a proto je civilizace v krizi, pokud na to někdo poukáže tak narazí na odpor autorit co zde mají moc a tím i bohatství. Život je spojen se změnami jakmile ke změnám nedochází tak zde jsou logicky problémy na které není řešení. Podívejme se na to že vadní jednici mají hodně dětí a z těchto dětí se stávají příživníci co se nedokážou přizpůsobit konzumní společnosti, další velikou vadou je nahrazení praxe za teorie co v praxi nefungují, komu není rady tomu není pomoci.

V současnosti berou lidem stroje a programy zaměstnání za mzdu, navíc konzumní společnost plýtvá penězi na armády a jiné zbytečnosti. Pandemie odhalila to že nám vládnou blázni a že je třeba nahradit elity za programy a stroje, slepý nemůže vést slepé. Vaše slova zjevně vyjadřují frustraci a názor na současný stav civilizace a společnosti. Diskutujete o několika klíčových bodech, které se týkají politiky, společnosti a lidského chování. Argumentujete, že civilizace stojí na chybných základech, což vede k krizi.

Tento pohled často zdůrazňuje neschopnost současné společnosti adaptovat se na nové podmínky a změny. Poukazujete na nerovnosti a odpor autorit, kteří mají moc a bohatství. Tento postoj odráží nedůvěru vůči současným elitám a mocenským strukturám. Kritizujete trend nahrazování praktických dovedností teoretickým vzděláním, které nemusí odpovídat potřebám trhu práce a společnosti. Poukazujete na rostoucí vliv automatizace a konzumního způsobu života na společnost a ekonomiku.

Tento vliv může vést k nerovnostem a sociálním problémům. Věříte, že současná pandemie a krize odhalují potřebu nového vedení a přístupu, který by nahradil stávající elity programy a stroji, které by mohly být efektivnější a spravedlivější. Vaše názory reflektují široké spektrum sociálních, ekonomických a politických problémů, kterým dnešní společnost čelí. Diskuse a hledání nových řešení jsou důležité pro vyřešení těchto výzev a vytvoření lepší budoucnosti pro všechny.

Čtěte dál

PředchozíDalší