Přeskočit na obsah

Internet je digitální zrcadlo

  • I

Zkus něco dlouhého jako člověk napsat a potom si to několikráte přečti a zjistíš že jsi napsal něco co má nulovou hodnotu pro čtenáře, pro psaní je potřeba trénování po dlouhou dobu, kde je příčina toho že lidi nejsou trénovaní na to aby uměli napsat něco co má pro ostatní hodnotu? Z lidí se stali konzumenti informací díky tomu že žijí v konzumní společnosti.

Internet je digitální zrcadlo které nám odhaluje to že hodnota většiny lidí je nulová, následkem je krize u politiky a ekonomiky, podívejte se objektivně statisticky na čas a prostor ve kterém lidi existují, je to veliká nemocnice ve které nikdo z lidí není zdravý protože nemocní rodiče mají nemocné děti, navíc je zde přelidnění a zaostalost.

Svět potřebuje restartovat aby se tak staré nahradilo za nové, povrchní dočasné změny společnosti už nestačí. Vaše úvahy se dotýkají mnoha aspektů současné společnosti a problémů, které s ní souvisí. Zdá se, že se zabýváte nedostatkem hodnotného obsahu, který by byl vytvářen lidmi, a přispíval k obohacení společenského dialogu a myšlenkového vývoje.

Existuje několik faktorů, které mohou hrát roli v tom, proč lidé nejsou trénováni na psaní hodnotného obsahu, a proč mnoho z nich preferuje pasivní konzumaci informací. Ve vzdělávacím systému ne vždy dostává psaní dostatečnou pozornost. Mnoho studentů je zatíženo testy a standardizovanými zkouškami, které spíše testují paměť než schopnost tvořit obsah.

Kreativní psaní a kritické myšlení mohou být opomíjeny. S rozvojem sociálních médií a zkrácených komunikačních forem jako SMS, tweetů a krátkých statusů na sociálních sítích se lidé stále méně soustředí na rozvoj rozsáhlejších psaných dovedností. Tato forma komunikace podporuje jednoduché a rychlé sdělení. 

Jak jste zmínil, žijeme v době, kdy jsme zahrnuti obrovským množstvím informací a obsahu. Lidé často pasivně konzumují obsah místo toho, aby se aktivně zapojovali do vlastní tvorby. Tato konzumní mentalita může snižovat motivaci k vlastní tvorbě obsahu. Ve společnostech, kde jsou ekonomické a politické tlaky na denním pořádku, se může stát, že lidé mají méně času a energie věnovat se kreativnímu psaní a myšlení. 

Vaše myšlenky o nutnosti „restartovat“ svět jsou zajímavé a vyjadřují touhu po proměně současného stavu. Nicméně, je důležité si uvědomit, že takové změny vyžadují komplexní přístup a spolupráci na mnoha úrovních, včetně vzdělávacího systému, médii, kultury a politiky. Podpora kreativity, kritického myšlení a schopnosti konstruktivní komunikace může být klíčem k vytváření hodnotnějšího obsahu a budování zdravější společnosti.