Nechci v žádném případě vládě radit

Pokud něco nevím, optám se logicky toho, kdo se na to specializuje, a on mě profesionálně poradí, nikdo nemůže dneska vědět všechno každý ví jenom něco! Většina problémů, co řeší naše vláda už byli ve světě úspěšně vyřešené, stačí jenom použít internet, anebo zajít do veliké univerzitní knihovny v USA! Vláda by už neměla řešit to, co je už ve světě vyřešené správně! Pyšnost naší vlády mě připomíná pyšnost svaté víry v zázraky, která mučila a vraždila ty, co kacířsky tvrdili, že by se mělo ve svaté víře, něco reformovat! Ekonomika a politika není mrtvý stroj na moc a bohatství, je to živý organismus, který se mění podle situace, a nemůže být řízen jenom svatými zákony a svatými regulacemi!

Nechci v žádném případě vládě radit! Nabízím jenom cestu k opuštění závislosti na víře v zázraky a přechod na cestu k inteligenci, máme mozky na to abychom je inteligentně v zaměstnání používali, a nemáme je na to, abychom je vypínali pomocí alkoholu a cigaret! Je to pořád stejné kariéristické divadlo, ve kterém se kariérističtí pokrytci perou o hlavní role, aby zde měli sobecky pro sebe nadbytek existenčních hodnot, díky tomu že ostatní lidi mají nedostatek hodnot.

Je zde blbá nálada, a tak se konzumují drogy a věří se na pohádky a zázraky, příčinou blbé nálady je centralismus, všechny kulturní a civilizační systémy ve kterých žijeme už velmi mnoho století, byli vždy a všude na 100% centralizované, kdy v centru byla svatá elita, která sobecky parazitovala na těch, co nebyli v centru. Není zde kapitalismus ani socialismus, je zde všude mnoho století jenom centralismus! Centralismus ale není chybou, díky které je zde konzumní očistec, problém je v kontrole, která v centralismu optimálně nefunguje, pokud selže kontrola, tak se každý systém jistě brzo zhroutí, funguje jenom to, co je pod neustálou optimální kontrolou!

Obrazně je to jako s řízením auta, pokud při řízení telefonujete, tak nemáte už kontrolu nad řízením, a můžete tak i snadno havarovat! Jestliže je zde krize spojená s problémy, tak na 100 % je příčinou krize selhání kontroly, co je příčinou toho, že kontrola v civilizaci globálně selhala? Příčinou je vždy potlačení svobody a nastolení otroctví, staré nefungující otroctví, bylo nahrazené moderním dluhovým otroctvím, moderní globální mafiánští otrokáři řídí svět pomocí dluhů, a ten kdo je poslouchá dostane peníze, a kdo je neposlouchá má veliké dluhy.

Jednoduchým porovnávacím metrem, je zde cena taxislužbu v hlavním městě, jsou na světě města, kde je cena malá, a města kde je cena vysoká, tam kde je malá cena za taxislužbu, tam svět na tento národ z vysoka sere. Jak došlo u nás k tomu, že je zde malá cena za taxislužbu, v hlavním městě? Příčinou je zde vždy mocná vláda, a její zákony a regulace, ona nastavuje ceny u služeb a zboží, lidově ryba smrdí od hlavy. Vláda buď slouží lidem nebo slouží elitě, tam kde vláda slouží nenažrané elitě, tam jsou i levné ceny za taxislužbu, a svět na tento národ z vysoka sere.

Jenom situace může o něčem objektivně konstatovat, jestli je to správné nebo chybné, proces globalizace se může dostat do mnoha rozdílných situací, a tak může být logicky v nějaké situaci správným a v jiné situaci chybným, z toho plyne to, že globalizace je relativní, a tak nelze k ní logicky už zaujmout jednoznačný názor, co by byl všem lidem a organizacím dlouho svatý. EU je jakýmsi testovacím experimentem pro zavedení globalizace a zatím to vypadá na to, že tato organizace nemá pevné ekonomické a sociální základy, a tak logicky brzo zanikne, jako v minulosti zaniklo mnoho jiných velikých projektů, na sjednocení mnoha národů a kultur.

Sjednocení musí fungovat to je základ, to, co nefunguje to zde zanikne, základem pro fungování sjednocení byla a bude ekonomika! Lidi se chtějí mít dobře, protože jsou všichni mnoho sobečtí, povede globalizace automaticky k tomu, že se lidi budou mít díky globalizaci dobře? V současnosti to vypadá na to, že globalizace udělá z lidí ubožáky, co budou mít mnoho dluhů a problémů, příčinou je otroctví a nerovnost, jenom svoboda a rovnost může mít za následek to, že se lidi budou mít díky globalizaci lépe, jenže kapři si dobrovolně nevypustí svůj rybník musí zde přijít roboti s umělou inteligencí co globálně eliminují otroctví a nerovnost násilím.

Vše je zde v pohybu, není zde v ničem jistota, a tak to co se optimálně nepřizpůsobí změnám, to zde i zemře, období, ve kterém se nic dlouho neměnilo, díky digitalizaci skončí, a nastane nová digitální doba, ve které se bude vše rychle měnit, podle situace a módy. Nebudou zde už existovat nepřizpůsobivé živé subjekty, vše, co se nepřizpůsobí to bude eliminováno, aby zde s tím nebyli už problémy. Tak jako zanikla víra ve svaté zázraky, tak zanikne i ubohý egoistický centralismus, ve kterém bylo umožněno genetickým starým zmetkům v mocenském centru, aby se zde měli existenčně velmi dobře.

Vše bude ekonomicky a sociálně řízeno jenom globální umělou inteligencí, která bude bezcharakterní a bezcitná, protože jejím jediným prioritním zájmem, zde bude optimálně kvalitně fungující konzumní civilizace, ve které už není žádný problém se subjekty a objekty. Nebude zde už, pracujete pomalu máte výpověď, ten, kdo bude pracovat pomalu, bude automaticky eliminován a recyklován. Nároky na subjekty a objekty budou neustále narůstat, jestliže se dneska stavěl veliký dům jeden rok, tak v budoucnosti se ten samý veliký dům postaví za měsíc!

Jak každý poznal, tak zaměstnání není spojené s tím, že by si zde mohl člověk dobře žít, podívejme se do přírody na to, co si zde dobře žije a nepracuje. Dobře si zde žije to, co má výhody, čím větší zde jsou výhody, tím méně je třeba pracovat, a tím lépe si lze i žít. Problémem je zde to, že aby někdo v přírodě měl výhody, tak jiný musí mít nevýhody, aby někdo mohl poroučet musí jej jiný poslouchat! Jak v lidské společnosti poznáme ty, co zde mají veliké výhody, díky kterým nepracují a mohou si zde dobře žít. Ten, kdo zde má výhody nejezdí ubohou hromadnou dopravou, ale jezdí jenom svým drahým autem, nebo letí letadlem.

Společnost vytvoří velikou hromadu peněz a ten kdo má zde výhody dostane z této hromady hodně peněz a ten kdo zde výhody nemá dostane málo peněz, a tak má veliké dluhy, i když mnoho fyzicky pro společnost neustále pracuje. Neustále je zde mnoho knih a školení o tom, jak mít veliký zisk a být úspěšným podnikatelem a obchodníkem, jenže jenom neomezená moc je továrnou na neomezený zisk, ten, kdo má neomezenou moc, může z druhých učinit bezmocné sluhy a otroky, co mu umožní mít zde veliké zisky. Z lidí se stali jenom ekonomičtí roboti, a když je už ekonomický robot starý a opotřebovaný, tak je z něj bezdomovec, o kterého se nikdo nepostará.

Pokud se lidi snaží bojovat s ekonomickými otrokáři, narazí na vojáky a policajty, co zmůže lid proti těm, co mají zbraně? Svět dneska ovládají nadnárodní společnosti, které nikomu na světě nepodléhají a nikomu neukazují svoje skutečné veliké zisky, a tak se z nich stali globální zločinecké mafiánské organizace, které ovládají politiky a byrokraty jako loutky. Místo používání klasických zbraní, je zde moderní zbraní zadluženost, do veliké zadluženosti jsou uvrhovány násilně systematicky rodiny i národy!

Peníze jsou dneska moderní návykovou drogou, a ten kdo tyto tvrdé drogy draho prodává, ten vládne lidem i národům. Ve snaze vytvořit dokonalou lidskou konzumní společnost jsme vytvořili dokonalý evoluční zmetek, logicky jsme někde udělali amatérské chyby, a tak jsme se namáhali po mnoho tisíciletí zcela zbytečně. Pokud se podíváme na to, jaké chyby jsme udělali, tak zjistíme že největší chybou je proměna svobodného člověka na otrockého sluhu centrálního systému, který byl prohlášen za svatý, a ten kdo lidský centrální systém kritizoval, protože nám vzal svobodu, byl za tu kacířskou drzost potrestán většinou smrtí.

V centru byl pro elitu vždy ráj, a daleko od centra byl očistec, centrální systémy byli vždy systémově pevně uzavřené, a dostat se mezi elitu v centru bylo nemožné! Základem všech centrálních systémů se stali svaté dezinformace, které dělali z lidí hlupáky a ubožáky, to, co hlásalo svaté centrum muselo být lidem svaté, bylo to jako v armádě kde voják musí držet hubu a krok, jinak je tvrdě velitelem potrestán. Koho jsme chléb zde jedli, toho jsme zde i na slovo poslouchali, abychom nebyli potrestáni, život otroka neměl pro otrokáře žádnou hodnotu, a tak otroci umírali ve válkách, nebo při namáhavé práci pod širým nebem za každého počasí.

Logickým následkem byla snaha uniknout tělesnému a psychickému utrpení pomocí tělesné závislosti na chemických drogách a psychické závislosti na; pohádkách, pověrách, legendách, mýtech, fetiši, kultu, náboženství, politice, reklamě, televizi, internetu atd. Z všemocné elity se stali lidské zrůdy, co neváhali lidi nahnat po milionech do plynových komor, a zde je zavraždit, nebo z velikých letadel tyto vládnoucí všemocné zrůdy, házeli na města atomové bomby.

Ano, bude líp. Tato reklamní politická mediální fráze je ubohou dezinformací, jak může zde být lidem líp, když dluhové otroctví lidí, pořád díky centralismu narůstá? Každý člověk je robot, který byl evolučním systémem vyroben a nastaven, 99 % genetických robotů je evolučním zmetkem, a chybí zde výstupní globální objektivní kontrola, co by tyto lidské zmetky eliminovala optimálně ekonomicky a ekologicky. Hovořil Ježíš Kristus osobně s Hospodinem, víra ve svaté zázraky je návykovou psychickou drogou, která se nijak neliší od chemických návykových drog, ten, kdo věří ve svaté zázraky existuje mimo realitu a mimo realitu existuje i Ježíš Kristus a Hospodin, jde o literární postavy z pohádky, které se nijak neliší od džinů a skřítků.

Proč je zde snaha utéci od existenční reality, kde existují reálná přirozená pravidla, a reálné tresty za jejich sobecké porušení. Příčinou je nemoc, to, co je nemocné se snaží utéci od reality, ve které je díky nemoci nemohoucnost, do nereálného světa pohádek nebo chemických iluzí. V okamžiku, kdy byla svoboda nahrazená násilně otroctvím začali otroci systému unikat do světa iluzí, aby je netrápil nemocný otrocký svět, ve kterém neměla jejich existence smysl a logiku.

Když víra v Boha a posmrtnou existenci vyšla z módy tak byla nahrazená vírou v nové systémy jde o; politiku, ekonomiku, vědu, televizi, internet, chemické drogy, lásku, sex atd. Nejvíce chtějí radit ti, co si v životě neumí s ničím poradit! Nejde si nevšimnout toho, že po pádu velikých centrálních diktatur, zde začali jako houby po dešti růst lidi, co chtějí druhým radit, protože oni vše znají lépe, a tak vám mohou se vším profesionálně poradit, stačí si jenom koupit jejich knihu, nebo navštívit jejich kurzy a stane se zázrak.

Kdyby rady měli cenu zlata, nikdo by je druhým nedával levně, po bitvě je snadné radit, protože už máme mnoho informací, ale před bitvou je těžké radit, protože nemáme žádné informace. S radami je to jako s fotkami, statisticky je už dokázané že jenom 1 % fotek má hodnotu a 99 % fotek co se na světě vyfotí je bez hodnoty! V knihách se dříve tužkou podtrhávalo to, co bylo informačně velmi hodnotné pro čtenáře knihy, proč je to hodnotné tak vzácné?

Hodnotu má zde jenom to, co je zde vzácné, to, co zde není vzácné to zde nemá hodnotu, mnohdy je zde proto snaha učinit povrch krásným, aby se tak pomocí podvodu, zvedla hodnota toho, co je zde na prodej, pod krásnou maskou je ukryto většinou něco, co je ošklivé. Z díla je spatřen tvůrce, realitou je ekonomická a sociální globální krize, i když je na světě nadbytek těch, co píší knihy plné zaručených profesionálních rad a pořádají kurzy na zdokonalení, tak se nic nemění k lepšímu, kde je ten zakopaný pes? Každý zná jenom to, co je mu blízké a nikdo neumí vnímat vše globálně z nadhledu!

Z nadhledu spatříte to, že je zde problém s degenerací lidí, a následkem degenerace je přelidnění, a tím i ekonomická emigrace. Je třeba eliminovat globálně degeneraci, pomocí toho že dospělí lidi budou každý rok plavat povinně deset kilometrů bez odpočinku, takto se 99 % lidí na světě utopí, je to stejné jako když se v počítači vymaže 99 % fotek co se mě při focení nepovedli, hodnotné je to, co se profesionálně povedlo! Mnoho myslíme, protože toho málo víme! Moderní člověk je jako počítač, ve kterém jsou informace a programy, čím více má nový počítač informací a programů, tím lépe on i může sloužit uživateli počítače.

To platí za předpokladu, že počítač je na vysoké technické úrovni, a informace i programy, jsou taky na vysoké systémové úrovni, z dálky může mnohé vytvářet iluzi toho, že je to na vysoké úrovni, ale z blízka poznáme to, že je to na nízké úrovni, a to platí jak pro lidi, tak i pro počítače. Přejdu od nudné teorie k praxi, je potřeba z nějaké zajímavé akce získat hodnotné fotografie, z díla se pozná fotograf, to že je někdo profesionálem, ještě neznamená jistě to, že nějaký amatér, ze stejné zajímavé akce neudělá lepší fotografie než profesionál!

U focení záleží nejvíce na štěstí, pokud máte štěstí tak jste na správném místě ve správný čas, a uděláte i správné hodnotné fotografie amatérským fotoaparátem. Pokud máte štěstí tak máte i šťastný život, je štěstí jenom náhoda, díky které se máme dobře, nebo jsme snad skrytě manipulováni, a tak někdo má zde štěstí, a jiný zde nemá štěstí? Pokud vládne to, co zde nemá velikou úroveň tak následkem je ekonomická a sociální krize, vše je jako ve sportu, jenom soutěž a boj objektivně ukáže kdo zde je nejlepší, a tak zde i získává vysokou úroveň.

V přírodě je normální že to, co zde má malou úroveň se stává potravou pro to, co zde nemá malou úroveň, společnost nemůže být zaopatřovacím ústavem pro ubožáky co zde mají malou úroveň. Vše je zde v pohybu a tím je zde vše i dočasně, dneska máš velikou úroveň a zítra budeš mít malou úroveň, z díla se pozná tvůrce, ukaž nám svoje dílo, a my poznáme to jakou zde máš úroveň!

V EU by bylo možné 99 % všech státních zaměstnanců nahradit lepšími zaměstnanci, co mají větší pracovní úroveň, je třeba začít v EU s pohybem u státních zaměstnanců, a to i u prezidentů a ředitelů, každý je zde snadno nahraditelný někým, kdo bude mít lepší úroveň. V minulosti zde bylo mnoho neúspěšných experimentů, ve kterých se lid snažil vládnout sám sobě, a vždy to skončilo špatně.

Příčinou je to že lidi jsou hříšníky, a pokud hříšníci vládnou hříšníkům, tak to skončí špatně. Lidem musí vládnout to co není zde hříšné, mnohé si zde sice hraje na to, že to není hříšné, čas ale každý podvod jistě odhalí, a potrestá spravedlivě hříšníky smrtí, to, co je zde nesmrtelné, to zde není hříšné! Nesmrtelné zde jsou jenom chyby, lidem musí vládnout tedy chyby, většina lidí považuje chyby za něco, co je chybné.

Z dálky vypadají chyby chybně, z blízka ale poznáme to, že chyby jsou správné, díky chybám je zde napětí a díky napětí je zde i síla a inteligence. V přírodě vládnou chyby, a proto zde i je svoboda a rovnost, je třeba umožnit každému, aby mohl chybovat a ze svých chyb se i poučovat, to že mnoho subjektů zemře díky svým nebo cizím chybám je správné, lidí je zde už jako much, a je lepší, když mouchy umírají díky chybám, než aby umírali v neustálých válkách, anebo díky epidemii či hladomoru.

Dokud zde nebyla všude běžně zavedená elektřina, tak se vše měnilo velmi pomalu, a nebyl takový problém se změnám přizpůsobit, když se zavedla elektřina, tak se vše začalo rychle měnit, najednou zde bylo mnohé od základů zcela nové, a ten kdo se nepřizpůsobil měl problémy. Problémem je zastaralý genetický člověk, který zatím ještě není na elektřinu a nemá místo mozku počítač s umělou inteligencí. Zaměstnavatelé chtějí zaměstnávat automaty a roboty, lidi jsou pro zaměstnavatele velikým problémem, protože lidi myslí a fungují jako ubohý dobytek, tam kde jsou automaty a roboti, tam jsou s lidským dobytkem problémy.

Nacistické plynové komory vraždili lidi po milionech, protože zde díky automatům a robotům, byli už lidi zbyteční. V minulosti se ještě lidi vraždili jenom ve válkách, a najednou zde byla veliká plynová komora, a války už byli zastaralým způsobem, jak eliminovat lidi, které už zaměstnavatelé na nic už nepotřebují. Teď přichází druhá vlna, kterou je internet, elektřina učinila zbytečnými dělníky, a internet učiní zbytečnými lidi co mají vysokou školu, a místo lidí v kancelářích, zde bude jenom globální internet s umělou inteligencí a levná mobilní elektronika.

Pokud by mocné a bohaté autority měli svatou pravdu, tak bychom museli logicky všichni žít v ekonomickém a sociálním ráji, z dálky vypadají fráze od autorit božsky a z blízka poznáme to, že svatí volové zde říkají jenom samé hříšné voloviny! Slova stvořila svaté teorie, které jsou pro nás božské a jako kulty je uctíváme, jenže jenom chyby v systému zde stvořili absolutno a v něm život i člověka.

Na každém počátku něčeho, co je veliké jsou malé chyby a z nich jako ze semena vyroste veliký chybný systém jakým je; Absolutno, evoluce, život, člověk, náboženství, politika, ekonomika, reklama, umění, věda, technika, programy, databáze atd. každý plave od narození do smrti v oceánu z chyb, a musí se mnoho profesionálně snažit dobře plavat, aby se neutopil v chybách svých, anebo chybách cizích.

Vše je zde pokryteckým kariéristickým divadlem, kde ti, co mají hlavní role jako pastýři, mají moc a bohatství, a ti co jsou v hledišti jako naivní ovce, mají veliké dluhy a veliký hlad po tom co milují a potřebují. Nejkrásnější den v životě prezidenta je ten, kdy zjistí, že je blázen a vůbec mu to už nevadí. Proč všem prezidentům vadí to, že je každý národ považuje za blázny, a oni považují ty, co to říkají za blázny.

V okamžiku, když se nám něco povede, jsme na to pyšní, a následkem je proměna člověka na blázna, který se zbláznil do toho, co se mu povedlo, lékem na lidské bláznovství je pokora! Povedlo se ti stát se díky velikému štěstí prezidentem, ale to nestačí, musíš se stát svatým mesiášem, který bude globálně všem lidem mnoho století svatým kultem, který bude milován a uctíván. Každý úspěch je cestou k novému úspěchu, není zde žádný existenční vrchol, na kterém bychom se mohli trvale všichni líně usadit, a už nemuseli myslet na to, jak být úspěšní.

Je snadné vytvořit uzavřený systém, a nevnímat to, co se děje okolo systému, následkem je zaostalost, a dopadneme stejně uboze jako Romové, co jsou geneticky a sociálně zaostalí, protože dlouho existovali v uzavřeném kastovním systému. V minulosti se Ježíš obětoval za všechny hříšníky, aby je spasil, období, ve kterém se svatý mesiáš, obětoval za ostatní hříšníky nenávratně globálně skončilo, a přichází zcela nové období, kdy se všichni konzumní hříšníci, pomocí plavání na deset kilometrů, obětují za GVKB.

Dosud žiješ jako sobecký čert, a když se utopíš, tak bude tvoje duše zbavená sobeckých tělesných toužení a soužení, tím se tvoje hříšná tělesná duše, stane konečně andělem, který nemá už tělo. Vše je zde o pekelné pomstě, na 100 % je bohužel zde jisté, že za lidským psychickým zlem, je veliké toužení po pomstě, jenom andělé, co nemají už hříšné tělo, netouží sobecky po pomstě! Mučednická smrt, proměňuje hříšníky na svaté celebrity! Každý člověk je od narození do smrti hříšníkem, hříšníkem jsou i ti, co stojí v čele všech sekt a církví, jako svatí vůdcové těchto sekt a církví!

Mučednická smrt, proměňuje hříšníky na svaté kulty, svatým se nám stává ten, kdo nesouhlasil veřejně s tím, co hlásají veliké svaté kulty, a chtěl veliké svaté kulty násilně reformovat, a tak se z něj většinou stal mučedník, protože jej vůdcové svatých kultů umučili a zavraždili, aby se jejich svatý kult nemusel reformovat. Proč je tak velikým problémem, reformovat svaté kulty, a musí se tak mučit a vraždit ti, co by chtěli svaté kulty násilně reformovat?

Příčinou je strach o moc, pokud se svatý kult reformuje tak ti, co zde dosud měli velikou moc a tím i veliké bohatství by automaticky při reformování přišli o moc a bohatství, moc je silná psychická droga, na které jsou závislí psychičtí ubožáci, co zde dělají; faraony, císaře, sultány, krále, šlechtice, prezidenty, ředitele, milionáře, ministry, diktátory, generály, celebrity atd. z dálky může nějaký hříšník vypadat jako svatá celebrita, z blízka spatříme jenom ubohého hříšníka.

Jenom čas objektivně ukáže z díla za tisíc let, kdo zde byl objektivně svatou celebritou, a kdo si zde jenom hrál pokrytecky ve svojí funkci na svatou celebritu! Mnozí si naivně myslí, že období, ve kterém se mučili a vraždili reformátoři, toho, co je zde svatým kultem skončilo, tak tomu ale není, nic neskončilo, pořád se reformátoři všude na světě mučí a vraždí, aby si veliké svině ochránili svoje veliká koryta.

Místo chrámu a boha zde jsou banky a dluhy, bohem moderní doby jsou veliké dluhy a chrámem jsou banky a burzy! Je třeba reformovat svatý kult dluhů, společnost se musí reformovat tak aby zde nebyli ekonomické dluhy a tím zde nebyli ani banky a burzy. Základem této reformy je každoroční globální plavání na deset kilometrů pro všechny dospělé lidi, takto se 99 % hříšníků na světě utopí a tím se z těchto hříšníků stanou svaté celebrity. Smrt proměňuje čerty na anděly, duše bez těla se může vznášet časem a prostorem, a už jí neomezuje toužení a soužení, po úspěchu a jiných nesmyslech.

Ve snaze uspět v tom co je pro nás důležité a hodnotné, málo pečujeme o tělo a psychiku, následkem jsou logicky tělesné a psychické nemoci, protože špatně zde funguje to, o co se málo staráme. Ve spánku, čerti vypadají jako andělé, nejčastějším problémem je nedostatek spánku, příčinou je to, že si neuvědomujeme to, jak důležitý je spánek pro náš život! Co je to vlastně náš spánek, z hlediska vědy a moudrosti? Spánek je svět iluzí, vše je zde duální jako třeba mince, která má rub a líc, a tak svět skutečný, má svůj opak ve světě neskutečném, tak jako samec má svůj opak v samici.

Vstávej, musíš jít do; školy, podniku, obchodu, organizace atd. máme mnoho povinností, které jsou nadřazeny spánku, a péči o naše tělo, žijeme ve světě důležitých povinností, protože jsme ubohými vojáky, které ovládají naši svatí velitelé, co chtějí vyhrát boj o; moc, bohatství, kariéru, popularitu, autoritu, pravdu, lásku atd. úspěch je zde všemu svatě nadřazen, a tak se stáváme závislými na pití piva a vína, nebo na kouření cigaret a doutníků.

Spánek nám umožňuje to, že se optimálně měníme podle existenční situace, ve které existujeme, během dne, kdy jsme aktivní, se nemůžeme už nijak změnit, podle existenční situace, protože pro veliké existenční změny, je nutný dlouhý klid těla a klid psychiky ve spánku. To, co není v optimální normě, to zde ani optimálně nefunguje, a tím to problémy sobě a okolí i způsobuje, v přírodě to, co není v optimální normě, se automaticky násilně eliminuje, a je to potravou pro to, co má zde veliký hlad.

Proč je naše lidská konzumní kulturní civilizace v neustálé ekonomické a sociální krizi od svého vzniku? V okamžiku, kdy se člověk vzdálil díky výhodám a jistotám co mu přinesla věda a technika od přírody tak člověk přestal optimálně fungovat fyzicky a psychicky. Co je to vlastně moderní člověk? Moderní člověk je fyzicky a psychicky nemocné inteligentní oblečené zvíře, které existuje v nemocnici, a tato nemocnice se jmenuje konzumní civilizace!

Z léčení lidských nemocí se v naší konzumní civilizaci stal veliký globální obchod, který přináší obrovské zisky těm, co tento obchod mají pod kontrolou. Často zde ani není už skutečný zájem nemocné lidi léčit, ale je zde jenom zájem z nemocných učinit ubožáky, co jsou závislí na konzumování návykových chemických drog, které často nemocným lidem více škodí, než jim ve skutečnosti pomáhají.

Je jenom logické to že nemocní lidé vytvářejí produkty fyzické a psychické co jsou chybné, z díla je spatřen tvůrce a dílem nemocných lidí je; zničená příroda, nezaměstnanost, bída, prostituce, kariérismus, mafie, sekty, fanatismus, rasismus, kasty, třídy, centralismus, byrokratismus, kleptokracie, revoluce, války, ekonomická emigrace, deprese, dezinformace, drogy, chybné zákony, chybné regulace, chybná morálka, chybná kultura atd. Je třeba začít s reformami, které eliminují ubohou civilizaci, co je zde pro lidi nemocnicí, a zavedou digitální robotickou civilizaci ve které už nebudou psychicky nemocní lidé, co konzumují slivovici a kouří cigarety.

Čtěte dál

PředchozíDalší