Když to s blázny nejde už po dobrém tak se to vyřeší globálně po zlém

Spasitel přichází vždy z daleka s něčím, co nikdo nezná, a proto je evolučně úspěšný, doma není nikdo spasitelem ani prorokem! Spasitel je psychický virus, který nikdo nezná, a tak může snadno nakazit to co je zdravé, Ježíš Kristus byl psychický virus, který nakazil úspěšně celé lidstvo, protože jeho program založený na moderních dezinformacích byl velmi kvalitní, a tak byl úspěšný při likvidování staré víry v zázraky. Vše zde prochází evolučním procesem, ve kterém se staré nahrazuje za nové, místo krále máme prezidenta a brzo místo prezidenta budeme mít decentralizovaný mozek lidstva který eliminuje naši hříšnost, vše je zde dočasně a vše se recykluje, trvale zde jsou jenom vesmírné zákony.

Vše směřuje k tomu abychom dělali vše ve velkém, dělat něco v malém to není ekonomické, podívejme se do přírody zde se vše dělá ve velkém, a proto není příroda v krizi a umí si poradit s každou přírodní katastrofou, propojíme všechny mozky do jednoho velikého mozku, a tak všude na věčné časy zvítězí pravda a láska, protože hříšnost bude evolučně optimálně eliminována. Svatost je o pokoře a hříšnost je o pyšnosti, když to s pyšnými lidmi nejde po dobrém tak se to vyřeší po zlém tím, že mozky všech lidí se propojí do jednoho decentralizovaného mozku dokonalá společnost je o tom, že zde není nic soukromé.

Čtěte dál

PředchozíDalší