Každý obchod je závislý na situaci

Láska musí zde být mezi mocným a bezmocným, protože jakmile je zde láska mezi mužem a ženou tak je to brzo konflikt o moc a peníze, a tím láska skončí, dospělí milují svoje děti, protože jsou děti bezmocné a když děti dospějí tak láska skončí. Láska je laskavost, kterou poskytují mocní bezmocným, manželství není o lásce, je to obchod, který je pro obě strany výhodný.

Každý obchod je závislý na situaci, a tak se změnou situace obchody vznikají a zanikají, je to o tom přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Vše je tak zde hrou podle pravidel a pokud někdo pravidla porušuje tak musí počítat s trestem, vědci dělali mnoho pokusů, aby zjistili to, proč lidi porušují pravidla a zjistili že příčinou je amatérismus, amatérem je ten, kdo nepracuje za peníze.

Čím více je peněz za práci tím více se stáváme profesionály, profesionálem není ten, kdo má veliké vzdělání v nějaké specializaci, protože on nemusí mít praktické zkušenosti! Často bohužel dochází k tomu, že amatér je zaplacen jako profesionál, protože on má protekci, veliké války v nahotě odhalují problém s tím, že jsou ve vysokých státních funkcích díky protekci amatéři a následkem je genocida a ekonomická krize.

Bible začíná od Adama, který se styděl před Stvořitelem ráje za to, že je nahý, jakmile se Adam oblékl tak se octl v očistci, ráj a očistec je v naší hlavě a jakmile se naučíme lhát tak se ocitneme v psychickém očistci. Lež není vynález člověka, protože se lží se setkáme běžně i v přírodě, protože lež umožňuje snadné dosáhnutí úspěchu.

Nahota odhaluje naše egoistické pokrytectví, tělesná nahota odhaluje to, že jsme opice a duševní nahota odhaluje to, že jsme hříšníci, z hříšné opice nikdo svatého robota neudělá, o tom to je! Bylo zde mnoho snah o to proměnit násilím hříšné opice na svaté roboty ale všechny snahy se ukázali jako marné, protože vše má svoje limity, které nelze překročit a každé násilí je zde dočasnou evoluční chybou.

Není zde nikde na světě; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus atd. všude ja světě je byrokratický centralismus, založený na vybírání vysokých daní a přerozdělování vybraných peněz podle ideologického programu. Pravda o tom, jak se společné peníze přerozdělují je všude tajná, protože pokud by se lidi dozvěděli nahou pravdu, tak by nastala revoluce, nadbytek pro ty, co jsou nahoře je možný díky nedostatku pro ty, co jsou dole!

Vzhled prodává, a tak je zde snaha o to, aby něco z dálky vypadalo hezky, vzhled se tak stává pastí na zákazníky, otázka vzhledu je mnohde i tam kde bychom jí neočekávali a mnohdy je zde vzhled na úkor funkčnosti. Mladé ženy jsou závislé na svém vzhledu, a tak utrácejí hodně peněz za to co dokáže zlepšit jejich vzhled, spěcháme, a tak jsme povrchní a vzhled je pro nás důležitý.

Hezký povrch může ale ukrývat ošklivost, vše je zde hra a pravidla určuje organizace nebo situace, podívejme se na; noviny, časopisy, knihy, stránky, blogy, sociální sítě, katalogy, portály atd. zde se setkáváme často s tím, že vzhled prodává, nejde jenom o obrázky a barvy, jde i o informační obsah který je udělán profesionálně tak aby se líbil konzumentům.

V mnohém to celé připomíná rychlé občerstvení, které není pro nás zdravé, ale které si rádi kupujeme na cestách, protože spěcháme. Zprávy jsou plné zla, protože opak nás přitahuje, a tak jsou ve zprávách informace o tom že lidi jsou k sobě zlí, a tak lžou a kradou, jako by to bylo něco evolučně nového, život je přeci soutěž a boj o zdroje, a tak jsou lidi k sobě zlí, když ale větší ryba zabije menší rybu tak to nikoho nezajímá, je to přeci v přírodě normální.

Život v Indii je zcela jiný než život v naší republice, a tak tam lidi logicky žijí jinak, to že dochází k pohybu živých tvorů na veliké vzdálenosti není nic nového pod sluncem, problémem je vždy konflikt mezi cizími tvory a místními tvory, vše je zde evoluční proces, ve kterém to, co neuspěje to je eliminováno.

Často je zde mediálně slyšet o diskriminaci menšin, příčinou je multikultura, kdy se promíchali lidi z různých kultur a různých jazyků. Proč si neumíme poradit s cizinci co zde odmítají přijmout naše zákony a naši morálku? Problémem je politický pokrytecký populismus, politici hlásají ideologie a zapomínají na to, že ideologie v realitě nefungují.

Indové pocházejí z Indie, nemůžeme nazývat lidi co pocházejí z Indie; nepřizpůsobivými příživníky, cikány, Romy atd. jsou to Indové a o tom to je! Zákony nemohou mít výjimky a musí platit pro všechny, řešení Romské problematiky je jednoduché, přemístíme Romy z EU do Indie, nejsou v EU Romové tak zde s Romy nejsou problémy.

Podívejte se na to, jak se museli Romové z Kanady vrátit zpět do EU, proč by se to v EU nemohlo řešit stejně a schválit v EU zákon že Romové budou muset opustit EU a vrátí se do Indie, není to diskriminace je to o tom, že dobrotu si musí každý zasloužit, ten, kdo je zde zlý musí počítat s trestem! Je třeba škrtat náklady na zbytečnosti a je statisticky doloženo že sociální péče o Romy je velmi ekonomicky v EU nákladná.

Čtěte dál

PředchozíDalší