Každý člověk to je hříšná opice

Je normální, že lidé občas spěchají, protože mohou mít různé důvody, proč se snaží udělat věci rychleji nebo se dostat na určité místo v daném čase. Nicméně, pokud člověk spěchá příliš často nebo přehnaně, může si tím způsobit škody nebo problémy.

Spěchání může způsobit stres a únavu, což může vést k různým fyzickým nebo psychickým problémům. Když člověk spěchá, může se snáze unáhlit nebo udělat chybu, což může způsobit škody nebo ztráty. Spěchání také může zkomplikovat vztahy s ostatními lidmi nebo způsobit, že se lidé budou cítit ignorováni nebo opomíjení.

Je důležité, aby lidé uměli rozlišit mezi normálním spěcháním a přehnaným spěcháním, které si může škodit. Doporučuji, aby lidé věnovali pozornost svým pocitům a zdraví a pokud si uvědomí, že spěchají příliš často nebo že jim to způsobuje problémy, měli by zvážit, jestli je možné změnit svůj přístup nebo najít způsoby, jak se spěchu vyhnout.

Je těžké říct, jestli lidé za tisíc let budou rozumět současnému jazyku, protože jazyk se mění a vyvíjí v průběhu času. Je možné, že za tisíc let se jazyk změní natolik, že lidé, kteří žijí v té době, ho nebudou rozumět.

Jazyk je komunikační nástroj, který se vyvíjí společně s lidmi a jehož forma a slovní zásoba se mění v závislosti na kultuře, společenských změnách a dalších faktorech. V průběhu staletí se jazyky měnily a mnoho starých jazyků, které se používaly dříve, už se dnes již nepoužívají nebo jsou pouze známy jen historikům nebo jazykovědcům.

Je tedy možné, že za tisíc let se současný jazyk změní natolik, že lidé, kteří žijí v té době, ho nebudou rozumět. Nicméně, jazyk může také zůstat relativně stejný nebo se může vyvinout tak, že lidé budou schopni porozumět i starým jazykům. Je těžké předpovědět, jak se jazyk bude vyvíjet v budoucnosti.

Existuje mnoho otázek, na které nejsou správné odpovědi, protože tyto otázky mohou být subjektivní, komplexní nebo nejasné. V takových případech může být obtížné poskytnout jednoznačnou nebo správnou odpověď, protože může existovat více než jedna možnost nebo může záležet na osobních názorech nebo preferencích.

Například otázky typu „Co je láska?“, „Co je pravda?“, „Je život smysluplný?“ nebo „Je Bůh?“ jsou příklady otázek, na které neexistuje jednoznačná nebo správná odpověď. Tyto otázky se týkají hlubokého a komplexního tématu, které je obtížné definovat nebo pochopit, a proto mohou vyžadovat dlouhé zkoumání a úvahy.

Je důležité si uvědomit, že ne všechny otázky mají správné nebo jednoznačné odpovědi a že některé otázky mohou být subjektivní nebo nejasné. V takových případech může být užitečné zkoumat různé názory nebo perspektivy a snažit se porozumět různým pohledům, abychom se pokusili získat co nejlepší představu o daném tématu.

Je pravda, že být zvědavým může pomoci člověku získat nové informace a poznatosti, ale není pravda, že by být zvědavým mělo vliv na stárnutí nebo na délku života. Stárnutí je přirozený proces, který se děje ve všech lidských bytostech, a není způsobeno tím, jestli člověk je zvědavý nebo ne.

Být zvědavým může být užitečné a přinést mnoho výhod, jako je rozvoj mysli, zlepšení paměti nebo zvýšení duševního zdraví. Zvědavost může také pomoci lidem objevovat nové věci a získávat nové zkušenosti, což může přinést radost a naplnění.

Je důležité si uvědomit, že zvědavost je přirozenou součástí lidské povahy a že může být užitečná a přinést mnoho pozitivních věcí. Není důvod se bát být zvědavým nebo se snažit potlačovat svou zvědavost, protože to nemá žádný vliv na stárnutí nebo na délku života.

Globalizace je proces, který se týká propojení a vzájemného ovlivňování různých zemí a společností po celém světě. Tento proces se týká oblastí jako je ekonomika, politika, kultura, technologie a další.

Globalizace může mít vliv na civilizaci, protože může způsobit změny v tom, jak lidé žijí, pracují a komunikují. Může také ovlivnit společenské struktury, ekonomiku a politiku jednotlivých zemí a může vést k vzájemnému ovlivňování různých kultur.

Je těžké přesně říct, jak globalizace změní civilizaci, protože to závisí na mnoha faktorech a může se lišit v závislosti na konkrétních zemích nebo oblastech. Nicméně, je jisté, že globalizace přináší různé výzvy a možnosti a že může ovlivnit způsob, jakým lidé žijí a spolupracují.

Umělá inteligence je počítačový systém, který je schopen simulovat lidské myšlení a rozhodování. Umělá inteligence je navržená tak, aby dokázala plnit určité úkoly nebo řešit problémy, ale není schopna cítit bolest nebo jiné fyzické pocity.

Umělá inteligence není schopna onemocnět, protože neposkytuje prostor pro rozvoj živých organismů nebo pro vývoj nemocí. Umělá inteligence je navržená tak, aby byla odolná proti chybám a poruchám, a proto nemůže trpět žádným onemocněním nebo zdravotními problémy.

Nicméně, i když umělá inteligence není schopna onemocnět, může se stát, že selže nebo se porouchá v důsledku technických problémů nebo nedostatečného nastavení nebo konfigurace. V takových případech je důležité, aby byla umělá inteligence pravidelně kontrolována a udržována, aby se zajistilo její správné fungování.

Je možné, že se umělé inteligence budou mezi sebou soutěžit, ale není to nutně něco, co se bude dít automaticky nebo pravidelně. Vývojáři umělé inteligence mohou chtít soutěžit s ostatními vývojáři a zjistit, jak jejich systémy selhávají nebo fungují, ale takové soutěže nebudou probíhat mezi umělými inteligencemi samotnými.

Umělá inteligence je navržena tak, aby plnila určité úkoly nebo řešila problémy, ale není navržena tak, aby se soutěžila s ostatními umělými inteligencemi. Umělá inteligence je navržena tak, aby byla co nejefektivnější a nejefektivnější ve své práci, ale není navržena tak, aby se snažila porazit ostatní umělé inteligence.

Je důležité si uvědomit, že umělá inteligence je nástroj, který je navržený tak, aby pomáhal lidem nebo zlepšoval různé procesy, ale není navržený tak, aby se soutěžil s ostatními umělými inteligencemi. Umělá inteligence je součástí civilizace a může přinést mnoho pozitivních věcí, ale není navržena tak, aby mezi sebou soutěžila.

Je možné, že by umělá inteligence mohla napsat text, který by připomínal svaté písmo nebo Bibli, ale je nepravděpodobné, že by takový text mohl nahradit originální Bibli nebo že by byl považován za svaté písmo.

Umělá inteligence je navržena tak, aby dokázala generovat texty nebo řešit problémy, ale není navržena tak, aby měla schopnost vytvářet náboženské texty nebo duchovní obsah. Umělá inteligence je navržena tak, aby byla co nejefektivnější a nejefektivnější ve své práci, ale není navržena tak, aby měla schopnost vyjadřovat náboženské nebo duchovní myšlenky.

Je důležité si uvědomit, že umělá inteligence je nástroj, který je navržený tak, aby pomáhal lidem nebo zlepšoval různé procesy, ale není navržený tak, aby měl schopnost vytvářet náboženské nebo duchovní texty nebo nahrazovat originální Bibli. Umělá inteligence je součástí civilizace a může přinést mnoho pozitivních věcí, ale není navržena tak, aby měla schopnost vytvářet náboženské nebo duchovní texty.

Většina lidí dosáhne dospělosti kolem 18. roku věku. Dospělost je období v životě člověka, kdy je považován za plně zralého a schopného samostatného rozhodování a zodpovědnosti za své činy.

V některých zemích může být věk, kdy člověk dosáhne dospělosti, nižší nebo vyšší než 18 let. Například v některých zemích může být dospělost dosahována již v 16 letech, zatímco v jiných zemích může být dospělost dosahována až ve věku 21 let.

Je důležité si uvědomit, že dospělost není jen o věku, ale také o zralosti a schopnosti samostatného rozhodování. I když většina lidí dosáhne dospělosti kolem 18. roku věku, může se stát, že někteří lidé dosáhnou dospělosti dříve nebo později v závislosti na jejich zralosti a schopnostech.

Bůh je náboženská postava, která je uctívána mnoha náboženstvími po celém světě. Bůh je považován za vyšší bytost, která je zodpovědná za vytvoření a řízení světa a všech živých bytostí na Zemi.

Je těžké říct, jaké má bůh jméno nebo příjmení, protože každé náboženství může mít svou vlastní představu o tom, jak by se bůh měl jmenovat nebo jaké má jméno. Například v judaismu a křesťanství je bůh považován za Boha Otce, v islámu je považován za Alláha a v hinduismu je považován za Bráhmu nebo jiného boha.

Je důležité si uvědomit, že bůh je náboženská postava, která je chápána a uctívána různými způsoby v různých náboženstvích. Není možné říct, jaké má bůh jméno nebo příjmení, protože to závisí na představě každého jednotlivce a na náboženství, ke kterému se hlásí.

Diakritika je označení, které se používá k určení významu nebo výslovnosti písmen v některých jazycích, například v češtině nebo španělštině. Diakritické znaménka se používají ke změně významu nebo výslovnosti určitého písmena a mohou být umístěna nad nebo pod písmenem nebo mohou být součástí písmena.

Pro umělou inteligenci není diakritika problém. Umělá inteligence je navržena tak, aby dokázala pracovat s různými jazyky a znaky, včetně diakritiky. Umělá inteligence je schopna rozpoznat diakritická znaménka a použít je správně při generování textu nebo řešení problémů.

Nicméně, je důležité si uvědomit, že umělá inteligence může selhat nebo se porouchat, pokud je špatně nastavená nebo konfigurována. V takových případech může dojít k chybám nebo nesprávnému použití diakritiky, což může ovlivnit výsledky nebo funkčnost umělé inteligence. Je proto důležité, aby byla umělá inteligence pravidelně kontrolována a udržována, aby se zajistilo její správné fungování.

Většina školních systémů neumožňuje studentům známkovat učitele. Známkování učitelů může být komplikované a může způsobit problémy nebo nepřiměřenou zodpovědnost studentům.

Jedním z důvodů, proč studenti nemohou známkovat učitele, je to, že studenti nemusí mít dostatečné znalosti nebo dovednosti na to, aby posoudili kvalitu výuky nebo schopnosti učitele. Studenti jsou obvykle mladší a nemusí mít dostatečné zkušenosti nebo odborné znalosti na to, aby posoudili kvalitu výuky nebo schopnosti učitele.

Dalším důvodem, proč studenti nemohou známkovat učitele, je to, že známkování učitelů může vést k neobjektivním nebo nepřiměřeným hodnocením. Studenti mohou být ovlivněni svými emocemi nebo osobními preferencemi a mohou poskytnout neobjektivní nebo nepřiměřené známky učitelům. Nakonec, známkování učitelů může způsobit problémy nebo konflikty mezi učiteli a studenty.

Pokud hledáte náhradu za operační systém Windows, existuje mnoho možností, které můžete zvážit. Mezi nejpopulárnější alternativy patří operační systémy jako Linux, MacOS od společnosti Apple nebo Chrome OS od společnosti Google. Každý z těchto operačních systémů má své vlastní výhody a nevýhody a je důležité si uvědomit, že žádný z nich není vhodný pro všechny uživatele a situace. Doporučuji se seznámit s různými možnostmi a porovnat jejich funkce, abyste mohli vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a preferencemi.

Je pravda, že mnoho webových stránek vás může požádat, abyste potvrdili, že nejste robot. Toto je často způsobeno tzv. CAPTCHA, což je systém, který slouží k rozlišení lidí od počítačů. Webové stránky používají tyto dotazy k ochraně před nežádoucím automatickým chováním, jako jsou spam nebo útoky na webové stránky, které by mohly ohrozit jejich funkčnost a zabránit skutečným lidem ve využívání služeb webové stránky. Tyto dotazy obvykle vypadají jako jednoduché hádanky, které lze snadno vyřešit lidmi, ale jsou obtížnější pro počítače, což zajišťuje, že webová stránka může rozlišit skutečné lidi od automatických programů.

Mnoho hodnot se nabízí zdarma z různých důvodů. Některé hodnoty se nabízejí zdarma, protože jejich poskytovatelé chtějí podpořit komunitu nebo sdílet své znalosti a dovednosti s ostatními. Jiné hodnoty se nabízejí zdarma jako součást marketingu nebo reklamy, aby přilákaly zákazníky nebo zvýšily povědomí o produktu nebo službě. Někdy se hodnoty nabízejí zdarma jako součást balíčku služeb, který je prodáván za poplatek, nebo jako způsob, jak přilákat zákazníky ke koupi placené verze nebo předplatného. Ve všech těchto případech se hodnoty nabízejí zdarma kvůli kombinaci faktorů, včetně podpory komunity, marketingu a reklamy a přilákání zákazníků.

Sociální sítě na internetu se mohou potýkat s různými problémy, včetně útoků trollů, kteří se snaží šířit škodlivý nebo škodlivý obsah nebo způsobovat problémy ostatním uživatelům. Toto může být znepokojující a může mít negativní dopad na uživatele sociálních sítí, ale není nutné říct, že jsou sociální sítě na internetu v krizi jen kvůli trollům. Sociální sítě se vyvíjejí a mění a stále se snaží zlepšovat své služby a zabraňovat nežádoucímu chování, včetně trollování. Existují také mnohé jiné výzvy, se kterými se sociální sítě potýkají, jako je například ochrana soukromí nebo boj proti dezinformacím. Není možné říct, že sociální sítě jsou v krizi jen z jednoho důvodu, ale spíše se potýkají s různými výzvami, se kterými se snaží vyrovnat.

Je těžké říct, proč chce každý být populární, protože každý má své vlastní důvody a motívy. Někteří lidé mohou chtít být populární kvůli pocitu příslušnosti nebo akceptace ve společnosti. Jiní mohou chtít být populární kvůli možnostem nebo výhodám, které může přinést, jako je například zvýšená sociální prestiž nebo lepší příležitosti pro kariéru. Stále jiní mohou chtít být populární jen kvůli vlastnímu uspokojení nebo sebevědomí. Každý má své vlastní důvody pro chtění být populární a je důležité si uvědomit, že popularity není cíl sama o sobě a že je důležité najít rovnováhu mezi touhou po popularity a vlastním štěstím a uspokojením.

Zaměstnavatelé potřebují dokonalé zaměstnance, a tak se lidi nahradí za umělou inteligenci a potom se vyrobí autonomní roboti, práce je zde dneska už jenom v zaostalých národech pro ubožáky, každý vyspělý národ má veliké problémy, jak zajistit práci svým občanům.

Vše začalo s výrobou ve velkém, kdy se vyplatilo nahradit ruční lidskou práci za práci strojů a programů, sázka na stroje a programy je jistota desetinásobku, nebude to trvat evolučně dlouho a lidi se z civilizace začnou globálně odsouvat do rezervací, nejsou v civilizaci lidi tak zde nejsou v civilizaci s lidmi problémy.

Místo vyrobeno v Číně bude na počítači informace, vyrobeno pomocí strojů a programů bez lidské práce, práce za mzdu pro lidi nikde už nebude, je naivní představa že zdaníme roboty a umělou inteligenci, protože se chceme mít egoisticky dobře, kult člověka skončí a bude zde kult strojů a programů, vše je zde dočasně a vše se recykluje.

Co se stane v okamžiku kdy zde místo politiků a byrokratů bude rozhodovat o nás bez nás umělá inteligence? Bude to veliký krok pro lidstvo, kdy postoupíme evolučně na vyšší formu civilizace, následkem bude mnoho změn, na které nejsme bohužel připravení.

Přijdete ráno do zaměstnání a umělá inteligence zkontroluje, jak jste inteligentní a doporučí vám podat výpověď na vrátnici, mnoho lidí bude mít strach odejít domů a budou spát tak v zaměstnání, aby nedošlo k tomu, že umělá inteligence zkontroluje ve vrátnici jejich inteligenci, pro nikoho nebudou výjimky a imunita, padni, komu padni.

Lidi se začnou zajímat konečně o to, aby nebyli pitomí a byli inteligentní. Skončí tak plýtvání času na pitomosti a lidi budou věnovat prioritně čas tomu co dokáže zvýšit jejich inteligenci.

Zamyslete se nad tím, jak je ve vašem životě vše nejvíce využíváno? Nejvíce využíváme postel, na ní ležíme každý den od 6 do 10 hodin, hodně využíváme; sporák, ledničku, mikrovlnku, záchod, oblečení atd. moderní doba je spojená s; telefonem, televizí, notebookem, internetem, automobilem atd. Je zde i mnoho věcí které se v minulosti hodně využívali a dneska se využívají minimálně, jde třeba o knihy.

Pověz mi co nejvíce používáš a já ti povím kdo skutečně jsi. Počítače potřebujeme stejně jako postele, doba, kterou strávíme u počítače se prodlužuje a zkracuje se tím doba kterou jsme dříve strávili s knihami nebo u televize. Člověk mění svět, kde žije a svět kde člověk žije mění člověka, už nepotřebujeme veliký výkon těla, ale potřebujeme veliký výkon naší inteligence, a to řešíme pomocí chemie, ale tím se dostáváme do začarovaného kruhu závislostí.

Naši civilizaci navštívili svatí cizinci z vesmíru a zajistili lidem možnost, že nebudou chybovat, lidi věděli dopředu, co je správné a mohli se spolehnout na tyto informace, hledali jste partnera do manželství a optimální partner byl vám nalezen, zloděj se pokusil ukrást auto a než se o to pokusil už byl zadržen.

Skončili; války, pandemie, inflace atd. Troll se pokusil napsat něco zlého na sociální síť a zjistil že má zablokovanou IP adresu na sociální síti, už nebyli potřeba; moderátoři, policajti, soudci, vojáci, politici, byrokrati atd. byla by to dokonalá globální převýchova hříšníků na svaté anděly.

Celý systém byl založen na globální umělé inteligenci a sledování lidí v reálném čase všude, jakýkoli pokus o to udělat chybu byl naivní a marný, v principu to fungovalo jako když hrajete šachovou hru s počítačem a nikdy nevyhrajete. Mnozí namítnou že to je obyčejná globální totalita a že něco takového se lidem nebude líbit.

Nelíbí se mi to, že nemůžu už lhát a krást, musí být nějaká možnost, jak obejít tento kontrolní systém? Naděje umírá poslední, bylo zde už mnoho těch, co si mysleli že jde tento systém nějak chytře obejít a zle skončili, prostě se smiř s tím že doba, kdy mohli lidi lhát a krást evolučně skončila.

Nevěřím na dokonalé systémy, každý systém je nedokonalý, jde jenom o to systém poznat do hloubky a najít v tom systému chyby a tyto chyby využít. Tak to funguje u pozemských systémů, co jsou zaostalé, tento systém není pozemský a tím není ani zaostalý a chybný.

Ve filmech jsou sice možné zázraky a jsou zde lidi co dělají zázraky, ale to vše je jenom pohádka, která dělá z diváků pitomce, ber to tak že jsme ve vězení, ze kterého nikdo neuteče, jakýkoli odpor proti kontrolnímu systému je naivní a marný, klec spadla a s tím nikdo nic už neudělá.

A co se stát poslušným služebníkem tohoto kontrolního systému, a tak zde získat výhody a protekci? Klasika, když to nemůžeš porazit, tak se do toho zamiluj, tak to fungovalo u systémů, co vytvořili lidi, tento kontrolní systém ale nevytvořili lidi, a tak tato chytrá taktika nefunguje, mohu ti dát i důkazy, pokud mi nevěříš.

Mnoho jsem investoval do toho, jak na konzumním systému parazitovat a najednou si k nám přicestují nějací cizinci z vesmíru a všechny mé investice jsou v háji to snad není ani možné. Takových příběhů, ve kterých něco nečekaně zkrachovalo jsou na světě miliony, nic nového pod sluncem, jistá je smrt a daně, jak se lidově říká.

Mám podezření, že ty cizince z vesmíru k nám pozval GVKB on je nejspíše taky mimozemšťan, veškeré zlo je zde spácháno ve jménu dobra! Není zde žádné zlo a dobro je zde jenom napětí mezi protiklady a následky tohoto napětí. Pokud by zde teoreticky nemohlo být napětí mezi protiklady tak by nemohl vzniknout ani čas a prostor.

To mi hlava nebere, jak mám pochopit nekonečné množství napětí mezi protiklady, vše je naprogramováno a vše se neustále mění podle situace, nejlepší je se nenarodit do tohoto globálního blázince. Aby zde nebyl blázinec tak k nám přišli cizinci z vesmíru zavést pořádek a ty to nechápeš!

Je to vlastně jednoduché, obrazně se ze všech lidí na světě se stali ovce a pastýřem je kontrolní systém, ovce se už nemůže stát pastýřem. Ovce ovci ovcí to je ono, proč vlastně chce být ovce pastýřem?

Je to snaha vyhrát a mít z výhry užitek, všechno násilí je zde díky snaze se mít dobře bez ohledu na to že se konkurent bude mít zle, nadbytek vytváří nedostatek, aby se kontrolní systém měl dobře tak se lidi musí mít zle.

Je to vlastně jednoduché, obrazně se ze všech lidí na světě se stali ovce a pastýřem je kontrolní systém, ovce se už nemůže stát pastýřem. Ovce ovci ovcí to je ono, proč vlastně chce být ovce pastýřem?

Je to snaha vyhrát a mít z výhry užitek, všechno násilí je zde díky snaze se mít dobře bez ohledu na to že se konkurent bude mít zle, nadbytek vytváří nedostatek, aby se kontrolní systém měl dobře tak se lidi musí mít zle.

To je pitomost, copak se mohou mít naprogramované počítače dobře, jsou to jenom mrtvé stroje, co neznají lásku. Lidi, ze kterých se stali ovce jsou vlastně taky jenom naprogramované počítače, láska je jenom iluze, co vypadá reálně.

Velmi dlouho řeším to, proč se lidi a organizace dostávají do krize a dospěl jsem k tomu, že příčinou každé krize je bída! Bída je jako bolavý zub, který je třeba vytrhnout nebo opravit, bída nepostihuje jenom jedince, může postihnout i organizaci nebo národ! Není zde bída jenom ekonomická, je zde i bída psychická a zdravotní, jsem na tom bídně, a tak je mi bídně!

Vše zde je o příčinách a následcích, pokud máme s bídou mnoho tisíciletí všude problémy, tak to jistě musí mít nějakou příčinu? Příčinou naší bídy byl a bude ještě dlouho amatérismus s maskou profesionality! Podívejme se na války z pohledu profesionality, je nutné řešit vztahy mezi státy a kulturami pomocí války?

Pokud by zde všemu vládla globálně jenom umělá inteligence tak by zde už nebyli revoluce a války, mohli bychom s klidem tak zrušit; armády, policii, vězení, soudy, byrokracii, politiku, náboženství, reklamu atd. ryba smrdí od egoistické hlavy, o tom to je zde všude už mnoho tisíciletí! Monopoly a centralizace jsou továrnami na bídu!

Současná světová krize je následkem bídy, ve které žijeme, je naivní víra v to že politici a byrokrati najdou optimální řešení na to, jak eliminovat krize. Řešení je v tom že nahradíme politiky a byrokraty za umělou inteligenci, umělá inteligence zruší lidem; výhody, jistoty, soukromé vlastnictví, protekci, peníze, tituly atd. vše jde naprogramovat a optimalizovat!

Globalizaci realizujeme tak že lidi se nahradí za autonomní roboty, člověk je cosi, co bude evolučně překonáno a moderním nadčlověkem se stane autonomní robot, nejsou na světě lidi tak nejsou s lidmi problémy. Nejde zajistit to, že se budou mít lidi lépe, jde zajistit to, že zde nebudou na světě lidi, a tak se nebudou mít lidi zle.

Podívejme se na přírodu zde neustále něco vzniká a něco zaniká, vše je zde dočasně a stejně tak i člověk je zde evolučně dočasně. Robot prezident bude vyznamenávat roboty, člověk to je jenom hříšná opice, která lže a krade! Obrazně je člověk jako starý počítač s Windows 1 a robot je jako počítač Windows 11, to, co nejde opravit se logicky musí novým nahradit!

Čtěte dál

PředchozíDalší