Člověk byl evolucí vyhnán z přírodního ráje do nepřirozeného očistce, co bylo prioritní příčinou toho, že nás evoluce vyhnala z ráje do očistce? Očistec pro lidi je zde díky inflaci, hodnotu má zde jenom to, co potřebujeme a je toho nedostatek, jakmile je nedostatek nahrazen nadbytkem, tak je zde inflace u; času, peněz, pravdy, lásky, informací, programů, umění, zaměstnání atd.

Dostali jsme od evoluce dar řeči a později přišla i gramotnost, jenže najednou nastala inflace u informací a programů, a tak milujeme psy, protože psy nemluví. V současnosti řešíme problém s pandemií a ekonomikou, neuvědomujeme si, že za všemi našimi lidskými problémy je vždy schována inflace, lidí je nadbytek, a tak následkem je pandemie a nefungující ekonomika.

Za pouhých 56 let se počet lidí na světě zdvojnásobil, největší přírůstek světové populace je tam, kde je veliká ekonomická a ideologická zaostalost a většina lidí tak nemá k dispozici rychlý internet s neomezenými daty. Řešíme následky, a přitom bychom měli řešit správně příčiny, díky kterým je zde všude inflace, největší inflační šok nastal s vynálezem digitalizace, díky digitalizaci začalo docházet u mnohého k obrovské inflaci a následkem byli problémy, na které není řešení.

Jsi v situaci, kdy nemáš čas a peníze, a tak máš stres a deprese, neuvědomuješ si to, že příčinou tvojí dlouhodobé blbé nálady je inflace. Veliké války v nahotě odhalují to, že lidi dneska už nemají pro společnost žádnou hodnotu, a tak se ve válkách lidi vraždí už mnoho tisíciletí, když to nejde vyřešit po dobrém tak to řešíme po zlém, mír je tak už jenom dobou, mezi ukončením staré války a začátkem nové války.

Staroměstská exekuce (poprava 27 českých „pánů“) ze dne 21. června 1621 byla hromadná poprava dvaceti sedmi vůdců stavovského povstání (tří pánů, sedmi rytířů, 17 měšťanů) na Staroměstském náměstí v Praze. Představovala nebývale krutou tečku za událostmi, které začaly třetí pražskou defenestrací 23. května 1618 a skončily 8. listopadu 1620 porážkou stavovských armád v bitvě na Bílé hoře u Prahy.

Exekuce byla šokujícím a hrozivým představením, které mělo dokázat tehdejší Evropě, že Habsburkové se nenechají zastrašit stavovským povstáním a žádná protestantská vzpoura nemůže ohrozit jejich autoritu. Tento akt ve svém důsledku upevnil vládu Habsburků na českém trůně a odradil potenciální opozici od jakékoli formy odboje.

Vítěz určuje pravidla hry, na tomto principu funguje naše kultura, jenže každé vítězství je zde dočasně! Skutečným vítězem zde je inflace, která z nás všech udělala nuly s nulovou hodnotou, co si na internetu hrají na veliké číslo, z díla poznáme, kdo je nulou, a kdo je velikým číslem, co zde po tobě zůstane, až jednou zemřeš, pokud jsi nulou, tak zde po tobě nic hodnotného a trvalého nezůstane, o tom to všude je!