Dogmatické totality nahánějí lidem strach, a tak lidi věří na pitomosti

Jakmile se stala láska obchodem tak se ráj proměnil na očistec, čím více jsme obchodníky tím více máme psychických problémů, všechny snahy o změny k lepšímu narážejí na naše sobectví, protože dobrota je žebrota. Neuvědomujeme si následky svých rozhodnutí, každá naše akce vyvolá reakci, je snadné něco rozbít a je těžké něco hodnotného stvořit, víme to že cigarety a slivovice škodí našemu zdraví, proč je tak těžké přesvědčit lidi, aby si nepoškozovali svoje zdraví? Problémem lidí je uzavřenost, a proto vztahy mezi lidmi nefungují optimálně, a tak zde jsou konflikty a války. Řešením je jenom dát všem lidem do hlavy GVKB čip a odpojit jejich mozek od ubohé reality, aby mohl mozek existovat jenom ve virtuální realitě. Jak se změní naše civilizace, pokud díky čipům v hlavě už nikdo nebude mít ego? Mnoho tisíciletí nám vadí lidské sobectví a najednou lidské sobectví evolučně zanikne, bude to znamenat pro lidi obrovský psychický šok se kterým se budou obtížně vyrovnávat.

Ego vytváří iluzi subjektu, bez ega iluze subjektu zmizí a najednou zde místo subjektu je objekt, jehož je každé lidské tělo součástí. Vnímám život jako jízdu po silnici, můžete jet správně, ale není vám to nic platné, když do vás nabourá cizí řidič, mnoho našich problémů nám způsobili cizí lidi, je třeba pochopit to že realita není dokonalá, a tak zde jsou časté problémy na které se obtížně hledá řešení. Zajímavé je třeba hubnutí kdy pracně zhubneme a za krátkou dobu zase nabereme starou váhu kde je chyba? Chyba je v genetice a výchově, vše zde má svůj osud, který nejde změnit, náš boj o to se mít dobře je marný. Problémem je to že kopírujeme to, co nemá hodnotu, hodnota všeho je relativní, to, co má pro tebe hodnotu to pro jiného nemá hodnotu. Aby se zde realizovali veliké systémové změny k lepšímu tak zde musí být válka nebo jiná katastrofa, teprve když jsme na dně tak nám dojde že budeme muset chybné nahradit za správné.

Mají být na internetu lidem dostupné hodnotné informace zadarmo? Zde se dostáváme k sobectví, které blokuje dostupnost hodnotných informací na internetu zadarmo prý je to ochrana autorského práva. Chceš mít hodnotné informace tak za to musíš zaplatit, zdánlivě to vypadá správně jenže, tím dojde ke zpomalení evoluce, protože lidi budou dělat zbytečné chyby. Opakem jsou dezinformace, které jsou nám násilím vnucovány po celý život a dělají tak z nás pitomce, komu není rady tomu není pomoci. Podívejme se na rodiče, co se dobře nestarají o svoje děti, a tak z dětí vyrostou líní pitomci, stejné je to i s naším zdravím o které se nestaráme, a tak jsme často nemocní.

Volíme si za svoje zástupce pokrytce, co se o nás optimálně nestarají, a tak máme blbou náladu, dobře se staráme o to, co milujeme, a logicky se špatně staráme o to co nemilujeme, jde o to, čemu dáme priority, často je zde snaha o to abychom dávali priority tomu, co nemilujeme a nepotřebujeme. Stali se z nás pitomé loutky, které mnohé snadno ovládá, lidi se rozdělují podle toho, jestli jsou dole nebo nahoře, rovnost je zde jenom ve smrti. Vše je zde evolučně naprogramováno, a tak to funguje automaticky a jakákoli snaha něco změnit k lepšímu je marná, časem se jistě všechny naše současné problémy optimálně vyřeší, bohužel zde budou nové problémy, na které není řešení, vše je zde evoluční experiment, který trvá mnoho miliónů let a naděje na to, že zde bude vše jednou dokonalé je naivní, dokonalost u složitého živého systému je iluze.

Vše, co vznikne to i zanikne, a to platí i pro dokonalost, neustále zde vzniká něco dokonalého a potom to zaniká, vše je zde v pohybu, a tak zanikají lidi a zanikají planety a slunce, není zde nic, co by zde bylo na věčné časy. Mnoho lidí žije tak jako by byli nesmrtelní a najednou jsou staří a nechápou, jak jim mohl život, tak rychle utéci. Z lidí se stali loutky, které mnohé ovládá, a tak lidi nejsou pány svého osudu, problémem je snaha dělat vše ve velkém, a tak ve velkém dělá propaganda a cenzura z lidí pitomce co dělají pitomosti, jakákoli snaha o to se nějak bránit systému který z nás dělá pitomce je naivní a marná. Války a pandemie v nahotě odhalují lidskou pitomost, dosahovat svých cílů pomocí násilí to je podřezávání větve na které všichni evolučně sedíme. 

Věznit lidi za to že dělají chyby je taky pitomost, vězení z nikoho neudělalo lepšího člověka, elitě jde jenom o to zastrašit lidi, aby měli strach dělat chyby. Občas se někdo zblázní a začne lidi zabíjet nebo zabije sebe, příčinou je vždy nedostatek lásky člověka k člověku. Pořád pitomcům mediálně říkám, že ten, kdo lže a krade, ten se z toho brzo zblázní, ale je to marnost, protože pitomců je na světě jako sraček. Neustále se s tím potýkáme že systémy selhávají a my nevíme proč? Nejhůře jsou na tom fotografové a kameramani, snímat realitu není jednoduché z mnoha příčin a nastavení techniky taky není jednoduché chyby dělají přístroje a chybují i ti co přístroje používají. Smrt je naše poslední selhání, proto tolik toužíme po dokonalosti, jak dosáhnout dokonalosti? Podívejte se na oblaky, jak na obloze plynou zde není toužení a soužení, oblak nemá ego, které by trpělo tím, že oblak není dokonalý, oblak je takový, jaký právě je a neřeší to, jestli je dokonalý.

Dokonalost je v nedokonalosti, protože umožňuje existenci iluzí a inteligence, pokud by zde bylo vše dokonalé tak by zde bylo vše mrtvé, kámen je dokonalý, a tak je mrtvý, bůh je dokonalý, a tak je mrtvý, nehledejte proto dokonalost, protože tím se měníte na psychické mrtvoly neboli psychopaty. Války jsou následkem toužení po dokonalosti, když nejde dokonalosti dosáhnout po dobrém tak se to řeší po zlém, proč je pro nás tak velikým problémem něco vyřešit bez násilí? Problémem je to že nemáme všichni v hlavě čip, který by zablokoval naše sobectví, jakmile zde budou GVKB čipy tak skončí zde; násilí, sobectví, závist, nenávist, lež, vandalismus, korupce, protekce atd. vše je zde o tom že jenom ten kdo není slepý může vést ty co jsou slepí díky svému sobectví.

Když rozebírám lidské problémy jako psycholog tak vždy narážím na sobectví lidí všechny politické a náboženské ideologie se točí okolo sobectví, jelikož je slovo sobectví nepopulární tak se používá slovo egoismus, je to podobné jako s nahrazením blázince, za psychiatrickou nemocnici. Lidová označení jsou často nepopulární, protože v nahotě odhalují pokrytecký svět, ve kterém žijeme. Pandemie a potom válka na Ukrajině v nahotě odhalila naše sobectví které nezná hranic! Z lidí se stali obrazně sobečtí zlatokopové, co myslí na to, jak najít hodně zlata, a tak se mít dobře, podívejme se na to, že někdo má plat 400 000 Kč a jiný pracuje za 20 000 Kč jak je možné že zde jsou v platech, tak veliké rozdíly? 

Příčinou je zde zase sobectví, podívejme se na to, proč je mnoho lidí zavřeno ve vězení a zjistíme že příčinou je sobectví, sobectví je pevný bod našeho myšlení a všechny snahy o to abychom nebyli sobečtí jsou naivní a marné. Všude na světě jsou veliké problémy s nepřizpůsobivými příživníky, co na sobecké společnosti, sobecky parazitují a mají hodně dětí. Ten druhý je sobec, protože sobec si nechce přiznat to, že je on sobec. Jaký to má proboha smysl chodit volit politiky nebo prezidenta, když každý kandidát je veliký sobec! Sobectví už brzo eliminují GVKB čipy do hlavy, které sobecký mozek odpojí od sobecké reality a tím zde skončí problémy se sobectvím a ten druhý nám už nebude peklem, proto že je sobec. Dosud se všechny změny k lepšímu realizovali jenom na povrchu a pod povrchem se nic k lepšímu neměnilo, problém byl v kontrole, která nedokázala odstranit chyby které dělali lidi, největší chybou lidí byla pokrytecká hříšnost, kdy si nepolepšitelní hříšníci zde hráli na to, že jsou svatí. 

Inspirací se nám stal Windows 11 který přišel s novinkou, že jde nainstalovat jenom na nové počítače, náš nový konzumní systém je založen na novém digitálním člověku, který má v hlavě kontrolní čip, lidi už nebudou mít tituly a jména ale budou mít jenom globální číslo (100080178123933) na Facebooku, díky čipu už nebude lidi rozčilovat to, že žijí v očistci, protože čip jejich psychiku přemístí do virtuálního ráje, kde lidi nedělají už chyby. Už nebudeme muset chodit do školy a hledat si zaměstnání nebo nějakou funkci, dojde ke změně našich priorit, už nebude naší prioritou dosažení seberealizace, protože budeme žít ve virtuálním ráji kde každý dosáhl seberealizace, a tak nemá psychické problémy. Skončí tak propaganda a cenzura, nebudou zde už blbci, co zde dělali jednu blbost za druhou, protože měli v hlavě nasráno.

Pokud je zde velmi dlouho zaostalost tak to jistě má i nějakou příčinu, nebude to tím, že nám vládnou pitomci, co dělají pitomosti? Je to tak, z díla se pozná tvůrce, neustále zanikají organizace a civilizace, protože pitomcům vládli pitomci, lidově slepý vede slepé. Jaký má smysl chodit k volbám, když na kandidátkách jsou jenom staří pitomci, pokud mají pitomí rodiče děti tak logicky jsou jejich děti pitomé, jablko nepadne daleko od stromu. Čas má dost času na to, aby odhalil to, jaké pitomosti zde dělali ti, co rozhodovali o nás bez nás, všechny problémy se řeší jenom povrchně a to nefunguje, je třeba poznat příčiny a jejich následky jenom tak zde nebude zaostalost spojená s pitomci co nám vládnou.

Je to tak snadné se schovávat za boha nebo za stát, já za nic nemohu jenom si plním svoje povinnosti, ve snaze se mít dobře se koná veškeré zlo, nadbytek tak zde vytváří nedostatek, za vším je zde pokrytecký populismus, kdy si čerti v pekle hrají na svaté anděly, z dálky tak volové vypadají jako bohové. Každý hříšník dostane do hlavy GVKB čip, a tak se lidský hříšník promění na svatého anděla, pro nikoho na světě nebude imunita nebo výjimka, každý dostane do hlavy čip a tím skončí všechny problémy způsobené tím, že nespolupracujeme a jenom každý bojuje sám za sebe. Už nebudeme k ničemu potřebovat výhody a peníze, takto se konečně promění očistec na ráj, blahoslavený je ten, kdo má v hlavě čip, a tak on už nemyslí na pitomosti jako pitomec. Tím logicky skončí; Google, Facebook, YouTube, WordPress atd. vše je zde jenom o dočasným evolučním experimentem. Už zde nebude dialog mezi lidmi a místo něj zde bude digitální komunikace která bude optimálně fungovat.

Pokud některé lidské tělo bude vadné tak se eliminuje v krematoriu, lidí je na světě dneska jako sraček, a proto je zde očistec. Skončí doba, ve které měli genetičtí zmetci mnoho dětí a tyto děti parazitovali na systému. Jak by naše kulturní civilizace vypadala, pokud bychom nemohli mluvit a byli bychom tak všichni negramotní. Člověk se liší evolučně od zvířat a rostlin tím že umí mluvit a je většinou i gramotný, mluvení je pro lidi drogou a pokud nemají možnost mluvit tak z toho mají psychické nemoci. Milujeme psy a kočky, protože nemluví, pokud by se díky evoluci naučili mluvit tak by k nim naše láska skončila. Investuje obrovské částky do výzkumu vesmíru a do výzkumu zbraní, to jsou chybné investice, je třeba investovat do výzkumu mluvení a gramotnosti. Podívejme se na populární filmy, jak je zde mluvení optimalizováno v realitě je naše mluvení ubohé, protože nejsme profesionály na mluvení.

Mluvení nám umožňuje manipulaci s cizími lidmi, jak bychom manipulovali s cizími lidmi bez mluvení a gramotnosti? Mluvení je jako používání soli a pepře, jde o to abychom to s mluvením nepřeháněly. Mnoho lidí dneska využívá mluvení k tomu, aby se měli dobře, ti, co neumí dobře mluvit, se zde většinou mají špatně, je to jako s návštěvností na internetu, kde ti, co umí dobře mluvit o tom co lidi zajímá, mají na internetu velikou popularitu spojenou s velikou návštěvností. Co se ale stane, když lidi dostanou do hlavy GVKB čip, a tak už nebudou moci mluvit k cizím lidem, a komunikace mezi lidmi bude jenom v rovině digitální. Mluvení je zastaralá forma přenosu informací, všechny mozky se globálně propojí, a tak zmizí naše sobectví a tím i naše hříšnost, z čertů se tak stanou andělé, co nelžou a nekradou.

O našem malém národě pitomí cizinci tvrdí, že ničemu nevěříme a že jsme tak největší ateisti na světě, za vznikem každé víry je strach, proto lidi, co žijí v situaci kde mají mnoho strachu to řeší vírou v boha nebo věří něčemu jinému. Dogmatické totality nahánějí lidem strach, a tak lidi věří na pitomosti a stávají se tak z nich pitomci, které všemocné elity snadno ovládají jako ovce. Divoši nemají strach, a tak nevěří na pitomosti, strach stvořil boha a skutečným stvořitelem vesmíru a života je evoluce. S příchodem umělé inteligence a autonomních robotů zde globálně skončí dogmatické totality které dělali z lidí mnoho tisíciletí pitomce, vše je zde evoluční experiment, a tak nové nahrazuje staré, se zánikem strachu z dogmatických totalit zanikne i svatá víra v pitomosti. Nevěřte na; Buddhu, Ježíše Krista, Alláha, Hospodina, Bráhmu, Kršnu, Šivu, Višnu atd. to jsou pitomé mytologie které z vás dělají pitomce, sekty a náboženství to je vždy víra v pitomosti, nejmocnější je zde jenom evoluce! 

Podívejme se na vlastnosti evoluce a vlastnosti boha jsou stejné! Bůh a evoluce jsou; dokonalí, věční, všudypřítomní, spravedliví, geniální, všemocní, nepochopitelní atd. vše je o snaze udělat z lidí pomocí násilí otroky, aby se tak lidi rozdělili na otrokáře a otroky, rovnost je zde už jenom jen ve smrti! Není zde socialismus nebo kapitalismus je zde pokrytecký idealismus, protože lidi věří na pitomosti, a tak dělají samé pitomosti, pitomců je na světě jako sraček! Naše myšlení je ovlivněno propagandou a cenzurou natolik že máme o mnohém naivní představy, čas má dost času na to, aby nám ukázal, jaké jsme měli v minulosti naivní představy o mnohém, problémem je vždy lidské tělo, které není dokonalé a často si hraje na to, že je dokonalé. Abychom mohli evolučně postoupit dále budete muset opustit všichni lidské tělo a každý člověk bude jenom mozkem napojeným na virtuální realitu, tím už nebudeme moci mít naivní představy a nebudeme moci být hříšníky. 

Vše bude mít pod kontrolou umělá globální GVKB inteligence, která zajistí kvalitu naší nové existence, ve které nám ten druhý už nebude peklem. Vše je o optimalizaci, tím že nikdo už nebude mít lidské tělo tak dojde k veliké optimalizaci díky které zmizí většina současných problémů, zájem evoluce je vždy nad zájmem jednice, už zde nebudou pandemie ani války, takto se reformuje od základů naše společnost a tím se změní i naše cíle ke kterým evolučně směřujeme. Vždy zde platí zlaté pravidlo, že zisk je možný jenom díky ztrátě, proč je naše tělo nutné obětovat v zájmu evoluce, nešlo by to udělat jinak? Pro mnoho lidí je jejich tělo bohem, kterému slouží po celý život a najednou by měli o tělo přijít a být jenom mozkem který existuje jenom ve virtuální realitě kde nejde být hříšníkem. Blahoslavený je ten, kdo se vzdá svého hříšného těla, jenom tak on dosáhne osvícení a stane se tak svatým.

Problém lidí a států, je v tom že nemají informace a programy, a tak chybují, je zde sice pro lidi a státy mnoho informací a programů jenže tyto informace a programy nedokáží vyřešit složité problémy. Dalším problémem je odmítnutí informací a programů které by mohli pomoci jedinci nebo státu, komu není rady tomu není pomoci. Je to jako s otázkou, kdo stvořil boha, pokud lidem vysvětlíte polopaticky kdo stvořil boha tak oni vaše vysvětlení nepřijmou. Stvořitelem boha je strach, jakmile někde vznikne strach, tak následkem je víra v zázraky, kde je bůh, často je zde snaha nahnat lidem strach pomocí propagandy a cenzury, aby se jim mohla vnutit nějaká svatá nová centrální ideologie která je zde evolučně dočasně. Podívejme se z nadhledu objektivně na minulost a současnost, neustále je to o propagandě a cenzuře, jakýkoli odpor proti těm, co jsou nahoře je naivní a marný, pokud by mohli volby eliminovat centralismus tak by se volby zakázali, krize jsou vždy následek centralismu kdy se v centru plýtvá hodnotami na pitomosti a následkem je bída a tím i zaostalost. 

Vše je o tom že slepý nemůže vést slepé, dokud nenahradíme lidi za autonomní roboty a umělou inteligenci tak do té doby zde nebude ekonomický zázrak, lidi nepracují jako roboti to je příčina toho, že je zde ekonomická krize, člověk nebyl evolucí stvořen a výchovou nastaven k tomu, aby pracoval jako robot. Lidská práce je drahá a nekvalitní, proto musí zde skončit období lidské práce, lidi se eliminují v krematoriu a místo lidí budou v civilizaci jenom autonomní roboti a umělá inteligence, jakákoli snaha proměnit lidi na roboty je naivní a marná, z nuly nikdo číslo neudělá, vše je zde evoluční dočasný experiment, tak jako zanikli mechanické psací stroje, tak zaniknou i lidi a jejich kultura plná pokrytectví. Vše, co se narodí to jistě zemře, mnoho lidí nezvládá svoje problémy, a tak spáchají sebevraždu, problémem všeho živého je tělo, které není dokonalé, a tak je nemocné a hrozí mu smrt.

Bylo zde mnoho snah nahradit nedokonalost dokonalostí mnoha způsoby ale vše byla jenom marnost. Dokonalé je jenom to se nemůže změnit, vše, co se může změnit to je nedokonalé, a s tím nejde nic učinit, program, který ovládá něco jednoduchého pracuje dokonale protože zde nejsou změny, změny jsou jako nemoc, která způsobuje smrt. Strach ze změn způsobuje psychické problémy, proč je náš život plný změn to je zásadní otázka, na kterou je obtížné odpovědět. Složitost má za následek neustálé změny v nás a okolo nás, všechny snahy o optimalizaci, která vede k jednoduchosti narážejí na strach ze změn, je to tak začarovaný kruh, ve kterém existujeme mnoho tisíciletí, podívejme se na to, že díky automatizaci neustále klesá hodnota života, vše se točí okolo zisku a výhod, z lidí se tak stali jenom ubožáci, které jsme nahnali do továren a válek. 

Všude jsou samé sliby, co nám slibují zázraky, ale jde jenom o podraz, na zázraky má monopol jenom evoluce, člověk nebo stát to je jenom materiál na evoluční pokusy, všude jsou jenom kariéristické závody o výhody a zisk, každé vítězství v těchto kariéristických závodech je jenom iluzí, protože v novém závodě už nevyhrajete. S příchodem digitalizace lidi začali chápat to, jak vše objektivně funguje, slova mohou lhát, ale dílo lhát nemůže, jak si to každý udělá takové to i má, komu není rady tomu není ani pomoci. Z dálky mnohé vypadá dokonale ale z blízka poznáme, že to dokonalé není, podívejme se na to, že je zde víra v dokonalého boha a někteří věří v dokonalého Ježíše Krista. Dokonalé je to se nezmění ani za milion let a bude to stejné i za milion let, jde zde třeba o zákon příčiny a následku nebo zákon protikladů mezi kterými je většinou napětí.

Podívejme se na složité systémy, jak se neustále evolučně mění, aby vyhověli těm, co je používají, vše je zde ve vývoji, a tak škola života nemá prázdniny. Vzdělaní lidé neumí mluvit tak aby jim pitomci rozuměli, a tak si pitomci vytvořili svoje zdroje informací kterým rozumí jde o lidovou moudrost která dokáže stručně a jednoduše vysvětlit to co je složité a obtížně pochopitelné. Veliké vzdělání dělá z lidí blázny, co nechápou realitu, stejné je to i s velikou mocí která taky dělá z lidí blázny co nechápou realitu. Každý živý systém to je genetický stroj, který byl vytvořen a nastaven k práci, často dochází k tomu, že je nějaký genetický stroj chybně vytvořen nebo chybně nastaven, a tak jsou s ním problémy, zde se dostáváme ke kontrole, která zajistí kvalitu. Pokud nefunguje optimálně kontrola tak je zde krize u ekonomiky a politiky, podívejme se na to, že lidi dělají chyby a ty chyby opakují a kopírují, jediným možným evolučním řešením je nahradit globálně lidi za autonomní roboty a umělou inteligenci, nejsou lidi tak zde nejsou s lidmi žádné problémy, člověk to byla testovací evoluční verze a finální verzí bude umělá inteligence a autonomní roboti.

Zájem evoluce je nad zájmem člověka, člověk není dokonalý, a tak bude evolucí recyklován vše je zde dočasně, protože trvale je zde jenom to, co je dokonalé. Největším lidským problémem je teorie, která v praxi nefunguje, proč vlastně nahrazujeme praxi za teorie, to je zásadní otázka, kterou si musíme optimálně zodpovědět. Vše je o příčině a následku, pokud spěcháme tak nahrazujeme praxi za teorie, já jsem myslel, a tak jsem vymyslel teorii, myslet znamená být líný si to ověřit praxí. Lenost je následkem nemoci, pokud nemocní rodiče mají děti tak jsou jejich děti nemocné, protože po rodičích zdědili nemoci, je to začarovaný kruh kopírování, který proměnil ráj na očistec. Tak jako onemocní člověk tak může onemocnět i organizace nebo stát, pokud je zde; konflikt, revoluce, válka, pandemie, inflace, vandalismus, drogy atd. tak příčinou je nemocná společnost složená z nemocných lidí. 

Snaha léčit lidi a léčit společnost je marná, protože naše léčení je povrchní! Všechny nemoci mají příčinu v chybách, realita je o informacích a programech ve kterých jsou chyby! Zavíráme chybné jedince do vězení nebo psychiatrické nemocnice, tím řešíme jenom následek, je třeba řešit příčinu a pomocí prevence eliminovat problémy s chybnými lidmi. Všechny snahy o to, aby byl člověk dokonalý jsou naivní a marné, z nuly nejde udělat číslo. Je třeba lidi optimálně naskenovat a po naskenování jejich vadná těla v krematoriu eliminovat, lidi budou existovat už jenom ve virtuální GVKB realitě kde už nebudou muset řešit problémy se svým zdravím a mnohé jiné problémy které máme díky tomu, že jsme oblečené opice, co si zde hrají na to, co nejsou. Pochopte konečně to, že vaše vadné tělo to je továrna na vaše problémy, nová doba si žádá nová řešení, je třeba pochopit to že vše je zde evolučně dočasně a vše se recykluje.

Nebude to trvat už evolučně dlouho a budeme všichni existovat jenom ve virtuální realitě jako programy, budou zde katalogy na vše, co bude mít pro nás hodnotu, budeš mít problémy tak bude stačit zaplatit a tvoje problémy dočasně zmizí, zázraky tak budou jenom za peníze. Peníze se už nebudou vydělávat chozením do zaměstnání, každý bude soukromě podnikat v globální ekonomice, nebudou zde možné monopoly a centralizace, bude to jako ve sportu kde jenom ti nejlepší získají hodně peněz za svoji práci. Jakýkoli pokus o to porušit pravidla a normy bude naivní a marný, vše bude mít pod kontrolou jenom umělá inteligence. Vše je zde o překonávání překážek, největší naší současnou překážkou je genetické tělo, které nedokáže realizovat zázraky, jakmile to pochopíme tak se přemístíme do virtuální reality a zde budeme moci dokázat zázraky, nebudeme už muset cestovat automobily nebo letadly, budeme se přemísťovat optickými kabely, a tak zde nebude žádné plýtvání časem a penězi, protože máme tělo.

Naše inteligence často musí řešit nejrůznější dilemata kdy každé řešení má svoje klady i zápory; žít či zemřít, být sám nebo nebýt sám, být bohatý nebo být chudý, věřit na zázraky nebo na zázraky nevěřit atd. smrt za nás všechny problémy vyřeší, proč vlastně musíme pořád řešit problémy? Továrnou na problémy jsou chyby v nás a chyby okolo nás, realita není dokonalá, protože vše je zde evoluční experiment a nikdy zde nebude finální verze vesmíru a života. Všude je už dlouho snaha dělat vše ve velkém, a tak se ve velkém zabíjíme ve válkách, ve velkém nás likvidují pandemie, ve velkém se vytvářejí teorie, které v praxi nefungují, ve velkém se lidi rodí, a tak je zde přelidnění a degenerace atd.

Nebude to už trval evolučně dlouho a začnou se nahrazovat globálně lidi ve velkém za autonomní roboty a umělou inteligenci. Zaměstnavatelé budou mít dilema, jestli mají nahradit lidi za autonomní roboty a umělou inteligenci, když zde nebudou mít práci lidi, tak brzo nebudou mít práci ani zaměstnavatelé a politici, je naivní představa že nás budou roboti poslouchat a budou nás zde živit i když zde budeme jenom příživníky.

Je pro pitomce těžké se smířit s tím že se narodili jako pitomci a zemřou jako pitomci, a tak si každý pitomec rád hraje na boha, bůh nestvořil člověka, jak tvrdí sekty a náboženství ve skutečnosti pitomci stvořili boha, aby si na něj mohli tak hrát a dělat z druhých pitomce následkem je začarovaný kruh pitomosti který proměnil ráj v očistec. Jelikož náboženství vyšlo evolučně z módy tak je zde místo něj propaganda a cenzura, místo boha zde jsou náhražky, které dávají lidem iluze jde o; pohádky, umění, politiku, reklamu, Facebook, drogy, léky na deprese atd.

Vše je zde o porovnávání a snaze nechybovat, chybujeme z mnoha příčin a není zde člověk který by nechyboval, lidi dělají chyby a je jedno jestli jde o prezidenta nebo dělníka, takový je život. Velikým problémem jsou nemoci, se kterými si neumíme poradit, každá nemoc je signálem že je něco chybné a je třeba to opravit, pokud je zde; inflace, bída, pandemie, válka, vandalismus atd. tak jde o nemoc u společnosti a logicky bychom měli hledat lék na nemocnou společnost, tím lékem je nahradit lidi co si hrají na bohy, za autonomní roboty a umělou inteligenci, všechny snahy o to lidi změnit pomocí; zákonů, norem, pravidel, morálky, předpisů, programů atd. jsou naivní a marné, z nuly nikdo číslo neudělá.

Čtěte dál

PředchozíDalší