Přeskočit na obsah

Ano, na zlo je pořád potřeba zlé metody

  • A

Na vše zde jsou systémy, a tak je zde; operační systém, redakční systém, ideologický systém, ekonomický systém, státní systém atd. aby zde něco fungovalo tak je k tomu potřeba optimální systém, každý systém prochází evolučním vývojem to každý dobře zná u operačního systému Windows, který se neustále opravuje a neustále zde jsou nové verze. Státní systém to jsou; data, informace, programy, experimenty atd. státní systém udržují logicky v chodu státní zaměstnanci a snaží se o to, aby jim státní systém optimálně sloužil jenže zde je mnoho blbců, co sabotují státní systém a následkem je to že státní systém nefunguje optimálně, a tak má stát mnoho problémů se kterými si neumí optimálně rychle poradit. Lidi dělají chyby a o tom to je, jde o to, aby zde byl nový státní systém založený na globální umělé inteligenci, která bude napojená na autonomní roboty, takto už stát nebude k ničemu potřebovat státní zaměstnance a tím skončí politika a byrokracie. Vše je zde dočasným evolučním experimentem, ve kterém se nahrazuje staré za nové a chybné za správné, nejsou nikde na světě už státní zaměstnanci tak nikde na světě nejsou už s lidmi problémy. 

Tak jako se optimalizují státní systémy tak se optimalizují i podnikové a obchodní systémy, všude bude místo lidí jenom umělá inteligence napojená na autonomní roboty, na řízení zde budou programy a na práci zde budou stroje, lidi se eliminují v krematoriu jako evoluční odpad s nulovou hodnotou. Beru to celé jako příchod Windows 11 který nejde nainstalovat na staré počítače, člověk je starým počítačem, a tak zde evolučně skončí, nejsou na světě nikde lidi, tak nejsou nikde s lidmi problémy. Blbec je ten druhý, protože blbec si nepřizná to, že je blbec, všichni jsou blbci jenom já nejsem blbec o tom to zde je už mnoho tisíciletí, neblbnou jenom lidi s blbostí se lze setkat i u zvířat a u programů. Já jsem myslel, a tak jsem udělal velikou blbost, problém je v inteligenci, která selhává z mnoha příčin a následkem jsou chyby. Nikdo není dokonalý natolik aby nechyboval, nechybují jenom jedinci, ale chybují i organizace a státy, problémem je to že blbí rodiče mají blbé děti a tím se vytváří začarovaný kruh ze kterého nejde evolučně už uniknout.

Tak jako je možné otestovat inteligenci tak bychom mohli i otestovat blbost, takto bychom zjistili to, že blbci mají mnoho pojmenování jako je; psychopat, sociopat, deviant, tupec, pitomec, retard, blázen, vůl, svině, troll atd. Anonymita na internetu přitahuje blbce jako magnet, a tak jsou na internetu místa kde je blbců jako sraček. Civilizace není optimalizovaná na to, aby v ní existovali blbci, a tak to nebude už trvat evolučně dlouho a místo blbců zde budou autonomní roboti a umělá inteligence, nejsou na světě už nikde blbci tak zde nejsou logicky s blbci problémy, jak si to uděláme takové to i máme, vše je o tom že dobrota k blbcům je blbost. Víra je spojená s tím že se naše představy stali skutečností, a tak naivně věříme na to co jsme si neověřili, co je skutečné a co je iluzí to je mnohdy obtížné poznat, pomocí porovnávání konstatujeme to je; správné nebo chybné, dobré nebo zlé, hodnotné nebo nehodnotné atd. naše inteligence neustále něco porovnává, aby se mohla správně rozhodnout. 

Problémem je to že se mnohé nečekaně mění v nás a okolo nás, a tak to co bylo dneska správné rozhodnutí to je zítra chybné rozhodnutí chybují jak dělníci, tak chybují i prezidenti, nikdo není natolik dokonalý, aby se mohl vyhnout chybám. Ježíš Kristus vyháněl z lidí hříšnost pomocí Belzebuba, dnešní svaté elity vyhánějí z lidí jejich ubohost a zaostalost pomocí propagandy a cenzury, v principech je zde vše pořád stejné, na hrubou špínu je pořád potřeba hrubé metody, které umí špínu eliminovat. Belzebub v pekle kraluje, pokud existuje peklo tak by logicky měl existovat i ráj, kde někdo kraluje? Ráj to je svět iluzí, když spíme jsme v ráji, stejně tak některé drogy nám dávají dočasnou iluzi ráje, do ráje se můžeme dostat pomocí umění, jakým je třeba hudba, po smrti těla zde pro duši není peklo ani ráj, smrt to je konec evolučního procesu u živého systému. Belzebub to je naše hříšné ego a opakem ega je čistá moudrost a ta v ráji kraluje. Z díla poznáme to, jestli je člověk normální a pokud dílo politiků ukazuje to, že politici nejsou normální tak logicky politici potřebují léky na hlavu, většina politiků je proto závislá na lécích na hlavu nebo na slivovici a cigaretách, někteří chodí pravidelně k psychologovi nebo jinému specialistovi, co léčí nemocné hlavy politiků.

Politika je mediální divadlo, ve kterém si politici hrají na svaté spasitele lidstva pomocí zákonů a předpisů jde zde o spasitelský komplex který je následkem psychických problémů v dětství. Společnost je v krizi už od té doby, co existují války o teritoria a bohatství, s tím nejde nic udělat, jako jediné možné řešení se jeví nahradit lidi za autonomní roboty a umělou inteligenci, nejsou na světě už nikde lidi tak nepotřebujeme už ani politiku a náboženství. Jakékoli snahy o to změnit lidi pomocí svaté morálky, nebo změnit společnost pomocí populistické ideologie, jsou naivní a marné, protože z oblečené opice nikdo neudělá autonomního robota, který nelže a nekrade. Je třeba konečně pochopit to, že vše zde jsou nádoby, ve kterých probíhají procesy, lidské tělo je nádoba, ve které probíhají chemické a psychické procesy, internet je nádoba, ve které probíhají informační procesy, školy jsou nádoba, ve které probíhají procesy učení atd. výměna lidí za roboty je evoluční výměna starých nádob za nové nádoby, vše je zde jenom dočasný evoluční experiment, ve kterém se nahrazuje; staré za nové, chybné za správné, nekvalitní za kvalitní atd.

Stroje za nás pracují, programy za nás myslí atd. vše je o nahrazování a kopírování, zázraky zde může dokázat jenom evoluce, protože na to má čas a zdroje, člověk je zde jenom loutkou, kterou mnohé snadno ovládá, nebude to už trvat evolučně dlouho a stát místo lidí bude zaměstnávat jenom autonomní roboty a umělou inteligenci tím logicky skončí; politika, byrokracie, sekty, náboženství, filosofie, umění, sport, drogy, prostituce, vandalismus, extrémismus, populismus, dogmatismus atd. Pomocí statistik a logiky nastane za deset let mnoho změn největší změnou bude průmyslová revoluce spojená s; digitalizací, optimalizací, automatizací, globalizací atd. se vznikem nového dojde logicky k zániku starého, otázkou je, co vznikne a co zanikne? Dojde k tomu, že zanikne mnoho specializací, díky umělé inteligenci a autonomním robotům, zakáže se lidem řídit automobily, protože na řízení automobilů zde bude umělá inteligence, zakáže se lidem vytvářet; zákony, pravidla, normy, předpisy, morálku, učebnice, návody atd. protože na to zde bude umělá inteligence. Skončí pro lidi práce v časové mzdě a bude zde jenom práce v úkolové mzdě, nebudou už existovat papírové a kovové peníze a budou zde jenom digitální peníze.

Zavede se virtuální realita napojená na umělou inteligenci, podíváte se na někoho cizího a budete okamžitě o něm vše vědět, soukromí bude globálně elimininováno a tím skončí i zlé myšlení lidí, protože zlí lidé v EU budou přemístění do převýchovných EU táborů daleko od civilizace. Nejvíce se změní školství a byrokracie, nebudeme už chodit do školy ani na úřady. Vnímám naši civilizaci jako kult dokonalosti, všechny naše ideologie nám slibují dokonalost po smrti, po volbách, po zakoupení zboží, po vystudování školy, po nainstalování systému atd. co je to známkování kvality a známkování ve škole, je to kult dokonalosti! Není to dokonalé tak to eliminujeme tak myslí ti, co mají moc a bohatství, nikdo z lidí nikdy nikde nebyl dokonalý, protože dokonalost je utopie v realitě, kde jsou neustálé nečekané změny. Podívejme se na to jak; pandemie, konflikty, války, katastrofy, inflace, reformy atd. eliminují to co dobře fungovalo, vše je zde nejisté, a tak zde logicky není dokonalost, jsou zde jenom náhražky za dokonalost jako je; pivo, cigareta, marihuana, popularita, moc, bohatství, výhody atd. pořád platí to, že z díla poznáme tvůrce, čas má dost času na to, aby poznal, co je dobré dílo a co je špatné dílo.

Víra v zázraky byla na evolučním začátku jednoduchá a potom se začala stávat složitou, stejné je to i s informacemi které byli taky na evolučním začátku jednoduché a potom se začali stávat složitými. Abychom neměli se složitostí problémy tak evolučně vznikla optimalizace, která se snaží proměnit složité na jednoduché, je to obrazně úklid kdy se udělá ve složitém systému pořádek a vyhodí se vše co je zbytečné. Lidová moudrost vzniká díky optimalizaci složitých informací, a tak dokáže stručně a jasně popsat něco co nechápeme. Často se setkáváme s tím, že je problém něco optimalizovat, příčinou je zde to že složitost někomu přináší výhody a zisk, proč by na světě nemohla být globalizace kdy by se sjednotila; řeč, peníze, zákony, morálka, normy atd. Nejednotnost vytváří zbytečnou složitost a následkem jsou problémy na které není řešení. Nebude to už trvat evolučně dlouho a bude zde umělá inteligence a ta realizuje globalizaci a jakýkoli odpor proti globalizaci bude naivní a marný, lidi nebudou zde už mít žádné výhody díky kterým se měli dobře, skončí rozdělní lidí na ty, co byli nahoře a ty co byli dole. 

Na počátku naší kulturní civilizace je egoistické myšlení, které z nás učinilo egoisty, a tak jsme stvořili egoismus, jako jedinou pravou svatou ideologii, která rozděluje lidi na elitu a lůzu. Mnohokráte zde byla snaha egoistickou ideologii nahradit altruistickou ideologií, ale altruismus se vždy ukázal jako systém, který nefunguje, protože dobrota je žebrota a za každý dobrý skutek je zde spravedlivý trest. Války a pandemie nám jasně ukázali to, že naší společnosti vládne egoismus a v tomto systému si může elita s lůzou dělat, co jí napadne a lůza se tomu nemůže nijak bránit. Děti se učí ve škole, že zde byl vývoj naší kultury, který postupoval od otroctví ke kapitalismu a že socialismus se ukázal, jako systém, který nefunguje, pravdou ale je že všechny ideologie mají v jádru egoismus, protože v každé ideologii byla vždy mocná elita a bezmocná lůza, rozdíly byli jenom v tom, jak elita manipulovala s lůzou. Elita neustále hledá programy, které jí umožní snadnou manipulaci s lůzou, když starý program nefunguje tak se vyzkouší nový program, v současnosti k manipulaci elita využívá dluhy, kdy ona půjčuje lůze peníze a tím se stává lůza na elitě mnoho závislá a poslušně slouží elitě.

Pokud chceme porozumět světu, ve kterém žijeme, musíme porozumět logicky egoismu, jak on funguje, protože za vším není zde pravda a láska, ale pokrytecký egoismus! Vše zde stvořila evoluční situace a ona se vším v nás a okolo nás i manipuluje, není zde jiný všemocný svatý stvořitel JHVH, který by z ničeho stvořil vesmír a člověka, to jsou jenom ubohé svaté pohádky pro naivní hloupé ubožáky! Naše myšlení vychází ze situace, ve které se nacházíme a snažíme se situaci mít pod kontrolou, abychom se zde měli dobře, pokud jsme v takové situaci, kdy je pro nás altruismus výhodný tak se z nás i stávají altruisté a pokud jsme v situaci kdy pro nás je výhodný egoismus tak se z nás stávají egoisté. Zvířata ve smečce se k sobě chovají altruisticky, protože jsou na sobě existenčně závislá, jakmile ale existenční závislost pomine, tak zde najednou místo altruismu egoismus je. Se ziskem výhody dochází ke vzniku egoismu a závislosti na výhodách, čím více má jedinec nebo národ výhod, tím více je zde i zastoupen egoismus a společnost se rozděluje na elitu a lůzu.

Pokud bychom všem lidem na světě vzali všechny výhody, automaticky by i zaniknul na světě egoismus a už by zde nebyla elita a lůza. Od pradávna marně hledáme odpovědi na otázky, co bylo na počátku a co bude na konci, vše zde má počátek a konec protože vše se evolučně jistě recykluje. Na počátku všeho jsou příběhy, konec příběhu umožňuje vznik nového příběhu, každý příběh je dočasný proces, některé procesy se pravidelně opakují a jiné se neopakují, některé procesy jsou skutečné a jiné procesy nejsou skutečné. Každý proces to je práce, vše zde pracuje, hodnoty vznikají jenom z práce, aby se hodnoty mohli se ziskem prodat tak zde je; reklama, propaganda, dogmatismus, monopol, centralizace, dezinformace, protekce, korupce, cenzura, mafie, populismus, humanismus, vandalismus, extrémismus, drogy, prostituce atd. Vytvořili jsme pokryteckou konzumní civilizaci, ve které jsme nahradili; pravdu za propagandu, lásku za peníze, morálku za výhody atd. už zbývá jenom nahradit globálně lidi za autonomní inteligentní GVKB roboty na akumulátory, takto skončí starý dlouhý příběh, ve kterém jsou u moci oblečené opice s titulem a bude zde nový příběh ve kterém bude u moci GVKB umělá globální inteligence. 

Uvěřili jste na to, co jste osobně neviděli, a tak jste chybovali, proč jsou lidi pokrytci, co dělají z cizích lidí pitomce pomocí propagandy a cenzury? Myslíme a konáme logicky podle situace ve které existujeme dlouhodobě, pokud je situace zlá tak jednáme logicky zle ve snaze abychom se měli dobře. Války a jiné katastrofy to jsou zlé situace ve kterých se chováme zle, často je zde slyšet teorie že jak si to uděláš takové to i máš, ve skutečnosti je zde vše o protekci a korupci, spravedlnost je zde jenom v tom že je zde každý ubožák dočasně. Bojíme se mnohého, co jsme osobně neviděli, protože jsme uvěřili cizím lidem, co rádi lžou, protože jim to dělá dobře. Nejhorší je, pokud nás podrazí ten, koho milujeme, ve skutečnosti je naše láska jenom obchod a divadlo, stali se z nás všech oblečené opice, co si hrají na to, co ve skutečnosti nejsou, z díla ale nakonec poznáme to, že je ten druhý oblečená opice, politika chce změnit společnost pomocí zákonů a norem, náboženství chce změnit člověka pomocí morálky atd. 

Nebude to už trvat evolučně dlouho a najednou v televizi uvidíme nového prezidenta republiky který bude autonomním robotem a bude vyznamenávat autonomní roboty, práce za peníze zde už pro lidi nikde na světě nebude, protože nám práci vezmou; stroje, roboti, programy, umělá inteligence, automatizace, optimalizace, digitalizace, globalizace atd. Myšlení je psychický proces, na jehož konci je subjektivní odpověď na složitou otázku, při myšlení se pracuje s; daty, informacemi, programy atd. vše co je inteligentní to má i schopnost myšlení, s narůstající inteligencí narůstá i výkon a kvalita myšlení, často je zde myšlení spojeno i se specializací, myslím tedy naplno žiji, pitomcům to nemyslí, a tak se z nich stali psychičtí ubožáci co dělají samé pitomosti. Abychom už neměli veliké problémy s pitomci, kterým to optimálně už nemyslí tak začneme globálně nahrazovat pitomce za autonomní inteligentní GVKB roboty na akumulátory, tím skončí temná dlouhá evoluční doba, ve které to pitomcům optimálně nemyslelo a nastane nová doba ve které jsou zde místo pitomců GVKB roboti. 

Jsme všichni oblečené opice, co si zde na něco hrají, z oblečené opice nikdo neudělá autonomního robota o tom to bylo a bude, neřešte to, koho si zvolíte za prezidenta, nahraďte prezidenta a všemocné elity za GVKB roboty, už zde bylo dost problémů s pitomci, co si zde hráli na; náčelníka, kouzelníka, krále, císaře, sultána, faraona, šlechtice, papeže, rabína, guru, proroka, vůdce, prezidenta, ředitele, celebritu, soudce atd. neschovávejte se zbaběle pitomci za; boha, stát, společnost, organizaci, podnik, stranu, ideologii atd. Pokud by se z naší pokrytecké společnosti eliminovali výhody, tak by naše pokrytecká společnost rychle evolučně zanikla a tím by logicky zanikla i naše kulturní civilizace. Byli jsme vyhnáni z ráje do pekla za to, že milujeme výhody, Bible je nám dlouho svatou knihou, protože je to klasická kniha o výhodách, výhody jsou pro nás návykovou drogou, bez které nedokážeme existovat. Každá ideologie je o pokrytectví kdy si elita jedno myslí a jiné koná, protože je závislá na výhodách, které jí poskytuje mocná ideologie, nadbytek pro ty, co jsou nahoře vytváří nedostatek pro ty, co jsou dole.

Války a jiné krize v nahotě odhalují to, že jsme pitomé loutky, které mnohé snadno ovládá, a tak logicky toužíme po výhodách, díky kterým se budeme mít dobře, problémem je vždy naše genetické tělo, které má mnoho existenčních závislostí a které evolučně zdegenerovalo, a tak máme i mnoho nevyléčitelných nemocí. Čas a prostor ve kterém vše evolučně existuje je o procesu který je aktivní nebo pasivní, to, co je schopné rozmnožování a růstu to je aktivní proces a logicky to co není schopné rozmnožování a růstu to je pasivní proces, jsou zde i procesy které jsou uprostřed mezi aktivitou a pasivitou. Nemoc je signálem, který nám oznamuje, pokud neodstraníte chyby, co způsobují problémy tak zemřete, protože se aktivní proces vašeho těla ukončí, a tak skončíte v krematoriu. Tak jako umírá; hmyz, mikroorganismy, rostliny, zvířata, lidi atd. tak umírají i; pohádky, umění, filosofie, kultury, mytologie, pověry, fetiše, symboly, sekty, náboženství, obchodní organizace, politické organizace, státy atd. vše je zde z pohledu evoluce jenom dočasným experimentem a vše se zde recykluje, protože je to ekonomické. 

Pokud se máme dobře díky výhodám tak má náš život smysl, logicky pokud se máme zle protože nemáme výhody tak nemá nás život smysl, je to začarovaný kruh, který vyřeší teprve to, že se lidi nahradí za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, jak pravil cynicky mocný klasik. Čas a prostor je složen jenom ze systémů a většina systémů je závislá na jiných systémech, často se stává to, že systémy mají problémy, a tak nefungují optimálně do té doby, dokud se problémy neodstraní. Pokud něco nejde opravit nebo se oprava nevyplatí, tak je nutné vadné nahradit za nové, problém nastává, pokud je nějaký systém; veliký, centrální, monopolní, hodnotný, populární, starý, svatý atd. zde je obtížná náhrada vadného za nové. Víme to, že naše všemocné ideologie jsou systémově vadné a bylo by je třeba nahradit za umělou inteligenci, která eliminuje chyby, co dělali mocní pitomci, co zde rozhodovali o nás bez nás. Problémem je to že paraziti zde dělají vše pro to, aby na nás mohli parazitovat a nehodlají se dobrovolně vzdát svých výhod, díky kterým se zde mají dobře.

Pokud nemůžeme zlou situaci vyřešit tak je zde myšlenka na útěk, naše konzumní civilizace se pro nás stala očistcem, protože se zde máme zle. Teoreticky bychom se v civilizaci měli mít dobře protože nám civilizace poskytuje mnoho výhod která nemají zvířata co nežijí v civilizaci. Jenže ty výhody zde nejsou pro nás zadarmo a musíme si je zasloužit svojí otrockou prací, bez práce by zde nemohla být naše civilizace. Společnost se naučila plýtvat hodnotami ve velkém, a tak máme z naší práce malý užitek, pokud někdo odvážně poukáže na to že ti, co nám centrálně vládnou dělají samé amatérské chyby, tak je za to tvrdě potrestán. Je zde všude dogmatická centrální totalita, která se řídí heslem moje hra a moje pravidla. Společnost využívá toho, že samotný člověk nemá šanci zde normálně existovat, protože se musí podrobit složitým pravidlům která pokrytecká společnost vytvořila tak, aby znemožnila lidem možnost existovat nezávisle na společnosti. Následkem je stres a deprese, lidi to řeší pomocí léků na hlavu nebo berou návykové drogy, někteří zase věří na svaté zázraky, moderní vírou zde jsou sociální sítě na internetu, to vše je jenom zbabělá snaha o to, jak uniknout psychicky od problémů na které nemají lidi řešení.

Velikým problémem se stává dobrá práce, které je všude nedostatek, protože nám práci berou stroje a programy. Vše, co se narodí to i zemře, a tak je zde vše živé dočasným evolučním experimentem, ti, co se mají dobře zde chtějí žít dlouho a ti co se mají zle myslí na sebevraždu. V divoké přírodě je krutý boj o život a je obtížné uniknout předčasné smrti. Život to je složitý proces závislý na existenčních zdrojích, tam kde je nedostatek existenčních zdrojů tam je i minimum života. To, jak zpodobujeme fyzicky smrt vypovídá o tom, jaký máme ke smrti vztah, neustále je zde otázka, co nás čeká po smrti, optimisté věří na ráj a očistec, nebo na převtělení do jiného narozeného těla a pesimisté tvrdí že po smrti už nic není. Naučili jsme se vše vnímat ekonomicky a egoisticky, a tak smrt bereme jako krádež, kdy je nám smrtí ukradená možnost zde žít. Život je hra a smrt to je konec hry, jsme na této životní hře závislí, protože nám tato hra přináší uspokojení, každá hra je tam kde je konkurence, pokud by zde nebyla možná pro nás konkurence tak by náš život zde nebyl už hrou a byl by tak jenom trestem, podívejte se na děti, když si hrají, jak jsou šťastné a jak jsou smutné, když si nemohou hrát, kdo si hraje ten nezlobí o tom jsou naše psychické nemoci.

Pokud by zde nebylo možné pokrytectví tak by zde nebyli ani svátky a jiné oslavy. Svátky vznikli díky pokrytectví, ve světě virtuální reality nejsou svátky a jiné oslavy, zde totiž není možné pokrytectví. Svátek to je obyčejná propaganda spojená s cenzurou, od narození do smrti jsme všichni pod vlivem propagandy a cenzury, následkem je to že se z nás stali pokrytci, co si jedno myslí a jiné říkají. Moderním svátkem jsou výprodeje spojené se slevami, kdy máme teoretickou možnost ušetřit peníze, ve skutečnosti jde o chytrý podraz na naivní konzumenty. Nejsou v životě lidí žádné dny, které by měli být pro lidi svátkem, každý den v našem životě je obyčejný s tím se musíme smířit. Už zde bylo dost pokrytectví, kdy jsme si hráli na to, co nejsme, pochopte to, že ten druhý je pitomec, co dělá pitomosti. Dogmatické centrální totality je třeba konečně optimálně evolučně recyklovat, vše je zde evoluční experiment, ve kterém staré je nahrazováno za nové, začneme nahrazovat pitomce za autonomní roboty a tím budou mít zaměstnavatelé zaměstnance se kterými nejsou problémy. 

Nebude zde ani slavení svátků a jiné snahy, jak se chytře vyhnout práci pro zaměstnavatele, robot prezident bude každý rok vyznamenávat roboty ve virtuální realitě a lidi se odsunou z civilizace do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se realizovala nenápadně globální genocida. Podívejme se vědecky a statisticky na to co je zde úspěšné a co je zde neúspěšné, nakonec jistě dospějeme k tomu, že neúspěšné je to, co je nepružné. Srazili jste se s blbcem a máte z toho blbou náladu, proč je vlastně na světě blbců jako sraček. Příčinou je to že blbci jsou psychicky nepružní, a tak setrvávají na starém a odmítají přijmout nové, a proto bylo v minulosti tolik mučedníků které blbci zavraždili. Tak jako je nepružný subjekt tak je i nepružný objekt, proto zde jsou; konflikty, revoluce, války, terorismus, vandalismus, extrémismus, pandemie atd. starého pitomce nikdo novým pravidlům už nenaučí. Teprve když je blbec na dně tak mu dojde že se musí přizpůsobit jinak zle skončí, stejné je to i s organizacemi a státy, vše zlé je tak pro něco dobré, neustále se opakuje stejný problém s tím, že je systém nepružný, a proto nefunguje optimálně. 

Pořád to pitomcům říkám dokola a je to marnost, pitomci pořád opakují stejné pitomé chyby, a tak mají blbou náladu, nebude to už trvat evolučně dlouho a místo pitomých zaměstnanců zde bude umělá inteligence spolupracující s autonomními roboty, tím skončí; politika, náboženství, filosofie, byrokracie, propaganda, cenzura, školství, soudy, policie, armáda atd. Vše je pokrytecká hra (soutěž, boj, násilí), ve které je každý inteligentní živý systém hercem i divákem, každý by v této hře chtěl být egoisticky dlouho úspěšný, ale je zde veliká konkurence, ve které je obtížné dlouho uspět. Sociální demokratický populismus je moderní ideologickou hrou, ve které si každý myslí že ostatní jsou letadla a on je pilotem letadla. Proč vlastně je zde propaganda a cenzura která z nás dělá pitomce a my se tomu nedokážeme bránit? Vše je zde jenom situace a ta se vším manipuluje, je to něco jako počasí, které od nás očekává že se mu rychle přizpůsobíme v přírodě uspěje dlouhodobě to, co se umí přizpůsobit situaci. Proč se vlastně něco nedokáže situaci přizpůsobit, a tak to zde má problémy to je zásadní otázka na kterou je třeba odpovědět.

Podívejme se na víru v zázraky, která se nedokázala přizpůsobit, a tak byla nahrazená internetem, který je schopen se přizpůsobit tomu co konzumenti potřebují a milují. Vše zde je evoluční proces, který od jednoduchého ke složitému postupuje, situace určuje u všeho pravidla a trestá ty co pravidla porušují. Daně a clo mají za následek války a krize, problém není v tom, že zde jsou daně a clo, problém je zde v tom že vše neřídí umělá inteligence spolupracující s autonomními roboty, slepý nemůže vést slepé a o tom to je že lidi nemohou kralovat lidem, protože to nedokážou. Lidské schopnosti a možnosti jsou mnohým limitované, a proto se musí elity nahradit za umělou inteligenci která bude spolupracovat s autonomními roboty. Pandemie a válka nám v nahotě odhalila selhání všemocných elit, všude je to o tom, moje hra a moje pravidla a následkem je zaostalost a tím i násilí. Nevěřte mediální propagandě nebo reklamě, vše je zde jenom o tom, jak pomocí parazitování se mít dobře, peníze vládnoucím parazitům nesmrdí. Když čtu to, co je napsáno na internetu nebo na papíře, nebo se dívám na televizi tak si uvědomuji to, že lidi mají v hlavě dezinformace, a tak se z lidí stali pitomci na baterky.

Z díla poznáme tvůrce, jaké je dílo těch, co nám zde mnoho tisíciletí všude centrálně vládnou? Jejich dílem je konzumní očistec, ve kterém nemá život koncepci, a tak používáme antikoncepci a jsou zde i potraty, ubožáků je na světě jako sraček a ti co jsou nahoře z vysoka serou na ty co jsou dole, o tom naše kulturní civilizace mnoho tisíciletí všude je. Sex bez lásky, práce bez zisku, rodina bez dětí, zaměstnanci bez zaměstnání, teorie bez hodnoty atd. všude je snaha ušetřit hodnoty a nebude to trvat evolučně už dlouho a civilizace bude bez pitomců, místo pitomců zde budou autonomní inteligentní roboti a umělá inteligence, nejsou na světě už pitomci tak zde není ani pitomá nálada. 

Robot prezident bude vyznamenávat roboty a k volbám budou chodit jenom roboti, poslední malá skupina nahých lidí na světě skončí v poslední zoologické zahradě za sklem v pavilonu opic. Už nebude zde problém s pitomci, co ničili vandalsky civilizaci a přírodu, přiznejme si konečně to, že člověk byla testovací evoluční verze, co se nepovedla, a tak finální verzí bude robot. Jakmile vznikli daně na světě, tak se z lidí stali pitomci, rozdělní lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole je příčinou toho, že se z lidí stali pitomci, protože ti, co jsou nahoře chybně rozhodují o těch, co jsou dole a následkem je pitomá nálada. Jediné, co by mohlo zachránit lidi před genocidou jsou GVKB čipy do hlavy, tím by se mohli lidi přizpůsobit nové digitální době.

%d bloggers like this: