Dialog o těchto otázkách je důležitý

Neustálé nehody na silnicích odhalují to že lidi je potřeba nahradit za programy a stroje, člověk má své limity fyzické a psychické s tím nejde nic udělat. Zaměstnavatelé potřebují zaměstnance co budou pracovat jako roboti na baterky a tak se jim vyhoví a nahradí se všude lidi v zaměstnání za roboty. Pro nikoho nebude při nahazování imunita nebo výjimka, chceš pracovat tak pracuj jenom pro sebe a svoje bližní zadarmo.

Základní nepodmíněný příjem je naivní ekonomická a politická utopie, roboti nebudou přeci živit dobře lidi když z toho nebudou mít žádný užitek. Lidi budou muset opustit civilizaci a hledat si mimo civilizaci nový způsob existence bez výhod a jistot které jim poskytovala civilizace, logicky přežije jenom málo lidí a většina lidí mimo civilizaci nepřežije.

Války v nahotě odhalují to že v přelidněné kultuře se z lidí stali jenom nuly s nulovou hodnotou co to mají v hlavě díky propagandě a cenzuře vynulovaný. Vaše úvahy o nahrazování lidí stroji a programy odrážejí hluboké obavy z budoucnosti, kde automatizace a umělá inteligence výrazně změní trh práce a společnost jako celek. Několik klíčových bodů lze z vašeho textu vyzdvihnout a rozvést.

Roboty a programy mohou pracovat efektivněji, bez přestávek, bez chyb způsobených únavou nebo stresem, což zvyšuje produktivitu a bezpečnost, zvláště v rizikových odvětvích jako je doprava. Ztráta pracovních míst může vést k sociální a ekonomické nestabilitě. Lidé bez práce mohou mít obtíže s nalezením nového zaměstnání v jiných odvětvích, což zvyšuje nerovnost a nespokojenost.

ZNP může poskytnout bezpečnostní síť pro ty, kteří ztratí práci kvůli automatizaci. Může umožnit lidem věnovat se tvůrčím a společensky prospěšným činnostem, na které by jinak neměli čas. Kritici argumentují, že ZNP je ekonomicky neudržitelný a může vést k demotivaci pracovat, což by mělo negativní dopady na ekonomiku a společnost. Pokud se technologie budou dále rozvíjet, může dojít k situaci, kde mnoho tradičních pracovních míst bude nahrazeno stroji.

To bude vyžadovat adaptaci společnosti, například prostřednictvím přeškolování pracovníků a změny vzdělávacího systému. Myšlenka, že lidé budou muset opustit civilizaci a hledat nový způsob existence, je extrémní scénář. Historicky se lidé vždy adaptovali na technologické změny, i když to často nebylo bezbolestné. Přelidnění a války mohou být důsledkem nerovnoměrného rozdělení zdrojů a moci.

Automatizace by mohla tento problém ještě prohloubit, pokud zisky z ní nebudou spravedlivě rozděleny. Vaše úvahy vyvolávají zásadní otázky o tom, jak by měla společnost a ekonomika fungovat v budoucnosti. Dialog o těchto otázkách je důležitý, protože nám může pomoci najít řešení, která maximalizují výhody automatizace a minimalizují její negativní dopady.

Čtěte dál

PředchozíDalší