Co je to mentální věk?

Je to věk našeho myšlení, tělo stárne po stránce fyzické a myšlení stárne po stránce duševní, je snadné určit fyzický věk pomocí kalendáře a je těžké určit duševní věk protože nemáme dosud nějaký systém na měření věku duše. Mnoho lidí v EU dosáhne v 18 letech právní dospělosti ale jejich mentální věk ještě nedosáhl dospělosti protože myslí jako děti a chovají se i jako děti, je mnoho lidí co za dlouhý život nedosáhli mentální dospělosti a tak po celý život věří na zázraky a pohádky.

Podívejme se na; knihy, televizi, internet atd. většina obsahu těchto informačních systémů byla vytvořena lidmi co nedosáhli mentální dospělosti, vše je obchod a tak ten kdo vytváří informace a programy pro mentálně nedospělé lidi je dlouhodobě populární, logicky nepopulární je ten kdo vytváří obsah informačních systémů pro mentálně dospělé jedince, kterých je v EU jenom 10 %. Podívejte se na globální statistiku nejúspěšnějších tvůrců na YouTube a pochopíte to co říkám. Mentální věk je termín používaný k popisu úrovně duševního vývoje jedince, který může být odlišný od jeho fyzického věku.

Zahrnuje mentální schopnosti, emocionální zralost, sociální dovednosti a další aspekty duševního fungování. Je pravda, že lidé mohou mít různé úrovně duševního vývoje, a to i v dospělosti. Někteří lidé mohou mít omezení ve svém mentálním vývoji kvůli různým faktorům, zatímco jiní se mohou mentálně rozvíjet dál i po dosažení fyzické dospělosti. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují duševní vývoj jedince, včetně genetiky, prostředí, výchovy a interakce s okolním světem. Vaše pozorování ohledně obsahu vytvářeného pro různé úrovně duševního vývoje je zajímavé.

Skutečně, některý obsah je zaměřen na širší publikum a jeho obsah je přizpůsoben tomu, co je považováno za „populární“ nebo „atraktivní“. To může odrážet preferenci nebo poptávku na trhu, ale také může ovlivnit to, co lidé vidí a jak myslí. Je důležité, aby společnost podporovala rozmanitost obsahu, který je dostupný, a aby poskytovala podporu pro vzdělávání a rozvoj v různých oblastech mentálního života. Je také důležité, aby lidé byli schopni rozpoznat a vyhodnotit obsah, který konzumují, a kriticky přemýšlet o tom, co vidí a slyší.

Čtěte dál

PředchozíDalší