Ano, v EU zvítězí pravda a láska na věčné EU časy

EU od svého vzniku se snaží mít vše v EU pod kontrolou a naráží na odor subjektů a objektů od svého vzniku, řešením je už jenom EU čip normality v každém jedinci, co bude existovat v EU pro nikoho nebudou výjimky nebo imunita. Skončí tak v EU nenormální myšlení a nenormální konání lidí a organizací.

O tom, co je a co není normální bude rozhodovat jenom EU umělá inteligence, která to nenormálním lidem v EU spočítá, nebude už potřeba zavírat lidi do vězení nebo psychiatrické nemocnice, nebudou v EU ani reklamy a propaganda.

Takto v EU zvítězí pravda a láska na věčné EU časy, jakýkoli odpor bude marný a utéci z EU nebude kam, protože za krátkou dobu bude mít čip normality každý na světě v hlavě. Toto je hodně futuristický a kontroverzní předpoklad a je velmi nepravděpodobné, že by se něco takového stalo.

Představa o čipu normality, který by kontroloval myšlenky a činy lidí, je dystopická a odporuje základním lidským právům a svobodám, jako je svoboda projevu a myšlení.

Ačkoliv umělá inteligence hraje ve stále větší míře roli v našem každodenním životě, jeho použití ve takto invazivní a autoritářské formě by bylo hluboce eticky nepřijatelné, nejenom v rámci EU, ale v jakékoliv demokratické společnosti.

Ačkoliv technologie nabízí mnohé příležitosti pro zlepšení a efektivitu našeho života, je důležité být si vědomý potřeby zachování lidských práv a svobod. Jakákoli implementace nových technologií musí být provedena s dobrou regulací a je třeba dodržovat etické a morální normy. 

EU jako taková se snaží posilovat a chránit práva a svobody svých občanů, takže je těžké si představit, že by podpořila takový opatření. Musíme si také uvědomit, že v rámci EU existuje také systém demokratické kontroly a rozhodování.

Návrh na implementaci takového „čipu normality“ by nejspíš narazil na silný odpor. Jedna věc je jistá, jakýkoliv pokus o omezení svobody myšlení nebo projevu by byl v přímém rozporu s hodnotami EU a s nezcizitelnými právy každého jedince.

Čtěte dál

PředchozíDalší