1 000 010

Bře 2, 2023

Žijeme v realitě, která není optimální, a tak máme problémy které je obtížné vyřešit.

Příčinou všech problémů jsou změny v nás a okolo nás, logicky je zde otázka, co je příčinou změn v nás a okolo nás?

Příčinou všech změn je to že existuje čas, se vznikem času začalo docházet ke změnám, to, co je stabilní jako třeba kámen nepodléhá času, a tak zde nejsou možné změny a tím i problémy, logicky z toho lze odvodit čím rychleji čas utíká tím více je zde změn a tím více je zde i problémů.

Teorie je snaha proměnit nejistou praxi v jistou teorii, která je mrtvá, ve snaze o to nahradit nejistoty za jistoty jsme proměnili živé systémy na mrtvé systémy, a tak používáme antikoncepci, protože rodit do mrtvého světa živé děti nemá logiku.

Problém se nevyřeší sám od sebe, řešením není ani od problémů zbaběle utíkat, stejně nikam před problémy nejde utéci.

Pravdou je že jedinec většinou nemá schopnosti a možnosti řešit problémy se kterými se setkává, proto je jedinou možností pro nás začít řešit staré veliké problémy společně profesionálně a globálně, vše je zde o databázi, která je programově používána, realita, kterou známe to jsou jenom programově využívané databáze, které vytvářejí příběhy, co vypadají reálně.

Nejsou zde lidi a civilizace, jsou zde jenom programově využívané databáze!

S příchodem internetu se začínáme zajímat o databáze a programy mnohem více než v minulosti, protože databáze a programy začínají pronikat do našeho života mnohem více.

S databázemi a programy je to jako s fotografováním, pomocí chytrých mobilů vzniká neustále obrovské množství amatérských fotek s nulovou informační hodnotou a tím nastává problém s inflací u fotek a videa.

Jak se stane něco snadné a dostupné pro všechny tak následkem je inflace!

To má za následek vytvářet; monopoly, centralizaci, hranice, ploty, byrokracii, protekci, korupci, kasty, třídy, ligy atd. moje hra a moje pravidla o tom je konzumní blázinec.