Pod povrchem všeho je napětí

P1060009

Jestliže je zde vše závislé na existenčních hodnotách, tak logicky hodnoty proměňují vše živé tak aby vše hodnotám zde optimálně sloužilo, mnozí si naivně myslí, že jsou existenčně svobodní, a mohou zde beztrestně chybovat, jenže nic zde neunikne trestu za svoje chyby.

Bůh je náboženský symbol, peníze jsou ekonomický symbol, nula je matematický symbol, prapor je mocenský symbol, dopravní značka je dopravní symbol, atd. vše jsme si zjednodušili do mnoha symbolů, co jsou nám svaté, ovšem zjednodušení funguje jenom povrchně a nedokáže zjednodušit už to, co je pod povrchem!

Pod povrchem všeho je napětí, napětí je zde centrem, kolem kterého se zde vše točí, proč jsou naše sny plné napětí, je to proto, abychom se neprobudily a tak se mohlo naše tělo vyčistit od špíny a problémů. Co je vlastně příčinou veškerého napětí, díky kterému je zde absolutno a život? Příčinou veškerého napětí jsou chyby.

Pokud bychom teoreticky eliminovali z absolutna chyby, tak by absolutno přestalo existovat, protože by zde nebylo napětí, které umožňuje to, že existuje absolutno a v něm i život. Uzavřený systém; kast, tříd, kategorie, atd. znamená násilné eliminování chyb, a tím zde mizí konkurenční napětí a systém se hroutí ekonomicky a sociálně. Elita se snaží lidi proměnit na stroje bez inteligence, následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, školství, rodiny, psychiky, atd.