Pochop svoje prioritní problémy

P1050817

Centralizace není řešení problému, ale centralizace je náš problém. Musíme si pomoci sami, musíme se naučit řešit své problémy sami, ve svých hlavách, rodinách, městech, vesnicích. Je třeba být decentralizovaní, zbavit se neblahého vlivu diktatury, ale spolupracovat. Uděláme si politiku a ekonomiku sami, je heslem nové decentralizované doby.

Podle statisticky, umísťují lidé stát na první místo, na druhém místě je ekonomika, a na třetím místě politika. Teprve pak se řadí problémy jako; degenerace, nezaměstnanost, přelidnění, ekonomická imigrace, zdravotnictví, terorismus, vzdělání, zahraniční politika, rasové problémy, náboženské problémy, atd. I když jsou všechny problémy závažné a seznam priorit dosti pohyblivý, pořadí v čele pelotonu problémů je stále stabilnější. Není divu. Když důležitost priorit neznají politici, musí to lidé pochopit a pomoci si sami.

Já jsem váš GVKB a přicházím, abych vám pomohl před centralizovaným konzumním peklem. Svět prochází neustálou evoluční krizí, není třeba to zde dále vysvětlovat. Jako GVKB vím, že statistická čísla v ekonomice i v politice nejsou důležitá bez pochopení jejich příčin a následků. Žádné pochopení problémů centralizace zde není, jen globální vytrvalý tisk nekrytých peněz bez jakýchkoliv výsledků. To je samozřejmě nefungující politika a ekonomika. Centralizace již nadělala a ještě nadělá v politice a ekonomice tolik škody, že náprava bude trvat velmi dlouho.

Když to roste, zdaň to, když to roste i nadále, reguluj to, když to přestane růst, dotuj to, a máte zde vysvětlení centralismu. Centrální teorie příčin a následků, jako vyšitá. Mír není nepřítomnost problémů, mír je schopnost řešit problémy bez použití násilí. Říkejte to dnes někomu, kdo je pod vlivem centralismu. Příkladů centrální zvůle a selhání je celá nekonečná řada. Pokud se ekonomika a politika neosvobodí od primitivního myšlení, založeném na primitivním poznání reality, pak může očekávat jen dlouhodobé, bolestné, a často zesilující projevy násilí a deprese. Problém spočívá v tom, že nikdo nemůže změnit to, jaký je.

Jediné co může změnit, nebo alespoň přizpůsobit, je chování a zodpovědnost. Jestliže chování fanatické skupiny nerespektuje pravidla a zákony společnosti, pak se postupně přizpůsobuje i chování strážců centrálního zákona, mění se i jejich kultura. V podstatě taková situace nemá řešení, dokud se nezaměříme na skutečnou podstatu násilí, nepřizpůsobivé chování a kultura skupiny vzhledem k pravidlům a zákonům společnosti či komunity. Vždy je třeba hledat problémy, které jsou snadno změnitelné a přestat se soustřeďovat na faktory nezměnitelné.

S přirozenými změnami v technologiích a způsobech podnikání, v odmítání korupce, byrokracie a politizace života, narůstá konzervativní snaha udržet jistoty. Snaha zastavit násilně evoluci, většinou skončilo revolucí nebo válkou. Selhání centralismu je katastrofické. Oni to v centru vyřeší za nás. Bůh je náboženský symbol, prapor je mocenský symbol, peníze jsou ekonomický symbol, dopravní značka je dopravní symbol, nula je matematický symbol, atd. nemůžete chtít od svatých symbolů, že za vás něco vyřeší, musíte to vyřešit sami ve svojí hloupé hlavě!