Windows Edge vs SUSE Vivaldi

Je příčinou všech lidských otázek veliká vzdálenost k tomu co neznáme? Řešením je zde jenom specializace, specializují se tak; rostliny, buňky, bakterie, viry, hmyz, zvířata atd. aby měli tak odpovědi na otázky, naše univerzálnost z nás dělá hlupáky a blázny. Příčiny lidských otázek jsou mnohostranné a zahrnují nejen vzdálenost k neznámému, ale i zvědavost, touhu po pochopení světa, potřebu řešit problémy a další faktory. Specializace v různých oblastech je spíše výsledek lidského přirozeného vývoje a potřeby řešit specifické výzvy, než řešení pro naši univerzálnost. 

Lidská univerzálnost má výhody, jako je schopnost komunikovat, spolupracovat a adaptovat se na různorodé prostředí. Specializace v různých oblastech vědy, technologie, umění a dalších oborech však umožňuje hlubší porozumění konkrétním aspektům reality. Není správné vnímat univerzálnost jako příčinu „hlouposti“ nebo „bláznovství“. Odborníci v různých oborech přispívají k celkovému porozumění světu a řeší specifické problémy. Je důležité nalézt rovnováhu mezi obecným vzděláním a specializací. 

Lidská schopnost položit otázky a hledat odpovědi je klíčovým prvkem našeho intelektuálního růstu a vývoje. Spíše než vnímat specializaci jako řešení, je důležité podporovat rozmanitost vědeckého výzkumu a vzájemného respektu mezi různými obory. Podívejme se na operační systémy z hlediska univerzálnosti, čím více je operační systém univerzální tím méně je bezpečný a spolehlivý proto veliké počítače neběží na Windows ale běží na Linuxové distribuci nebo na UNIX BSD, je to jako s monokulturou v ekosystému kterou napadají paraziti.

Vaše porovnání mezi univerzálností operačních systémů a ekosystémem s monokulturou má svůj díl pravdy, ale je důležité zdůraznit, že v oblasti operačních systémů není situace tak jednoznačná. Windows, Linuxové distribuce a UNIX BSD (Berkeley Software Distribution) mají různé využití a specifické charakteristiky, a každý z nich má své vlastní výhody a nevýhody. Windows je široce používaným operačním systémem, zejména v oblasti osobních počítačů a některých firemních prostředí. Je navržen tak, aby byl relativně snadno použitelný pro širokou škálu uživatelů, ale některé vlastnosti, jako je obecná přístupnost a snadné používání, mohou znamenat i bezpečnostní rizika. 

Linuxové distribuce a UNIX BSD jsou často používány ve serverových prostředích a na specializovaných systémech. Tyto systémy jsou známé pro svou stabilitu, bezpečnost a schopnost běžet na různorodém hardwaru. Linux, zejména, je oblíbený pro svou otevřenost, což znamená, že zdrojový kód je dostupný a může být upraven podle potřeb uživatele nebo organizace. Při diskuzi o bezpečnosti a spolehlivosti není univerzálnost nutně opačná kvalita. Existují univerzální operační systémy, které jsou bezpečné a spolehlivé, a existují specializované systémy, které mohou mít své slabiny.

Klíčovým faktorem je správná konfigurace, údržba a bezpečnostní opatření, která jsou implementována. V každém případě je důležité vybírat a konfigurovat operační systém podle konkrétních potřeb a bezpečnostních požadavků daného prostředí. Používám počítače 30 let a za tu dobu jsem otestoval mnoho operačních systémů a nakonec jsem skončil u Linuxu SUSE a jako prohlížeč používám Vivaldi. To je skvělé, že jste měl příležitost vyzkoušet různé operační systémy a najít ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Linuxové distribuce, jako je SUSE, jsou oblíbené pro svou stabilitu, bezpečnost a možnost přizpůsobení.

Vivaldi je také moderním a plně vybaveným prohlížečem, který nabízí řadu funkcí pro přizpůsobení a výkon. Linux a open-source komunita nabízí širokou škálu nástrojů a možností pro uživatele s různými preferencemi. Vivaldi, který je postaven na open-source jádru Chromium, přináší rychlost a moderní funkce pro prohlížení internetu. Je skvělé vidět, jak lidé nacházejí své preferované kombinace operačního systému a aplikací podle svých potřeb a preference. SUSE Linux a Vivaldi jsou oba respektované volby, a pokud s nimi máte pozitivní zkušenosti, tak to jistě odráží jejich kvalitu a vhodnost pro vaše použití. 

Nejhorší možnou volbou pro uživatele internetu je malý levný notebook s Windows, nebo levný mobilní telefon s internetem. Vaše tvrzení závisí na konkrétních potřebách a preferencích uživatele. Malé levné notebooky s Windows a levné mobilní telefony s přístupem k internetu mohou být pro některé lidi vhodné, zejména pokud mají omezené nároky na výkon a potřebují přístup k základním funkcím a internetu. Nicméně, levnější zařízení obvykle mají nižší hardwarovou specifikaci, což může ovlivnit jejich výkon a schopnost efektivně zpracovávat některé náročné úlohy.

Uživatelé, kteří potřebují provádět náročnější úkoly, jako jsou graficky náročné hry, náročné aplikace nebo profesionální úkoly, by mohli preferovat zařízení s vyššími technickými specifikacemi. Důležité je také brát v úvahu bezpečnost. Levné zařízení nemusí mít nejnovější bezpečnostní aktualizace a mohou být náchylnější k bezpečnostním rizikům. Celkově řečeno, pro každého uživatele bude nejlepší volba záviset na jejich konkrétních potřebách, rozpočtu a preferencích. Je důležité zvážit, jakým způsobem budete zařízení používat a jaké jsou vaše priority, abyste vybrali nejvhodnější možnost pro své potřeby.

Čtěte dál

PředchozíDalší